Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

TEST 299

Helse Bergen HF, Haukeland universitetssjukehus

Laboratoriet, Avdeling for medisinsk genetikk og Seksjon for kreftgenomikk

Postboks 1400
5021 Bergen

Telefon: 55975475 / 55975479
E-post: pablo.cortez@helse-bergen.no
Hjemmeside: http://www.medgen.no
Laboratoriet tilfredsstiller kravene i

NS-EN ISO 15189:2012
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Laboratoriet, Avdeling for medisinsk genetikk
Jonas Lies veg 87
5021 BergenPermanent laboratorium
M15 Medisinsk genetikk
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Blod, vev
Parameter
Kromosomavvik i utvalgte deler av genomet
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
72837
Merknad
FISH (Fluorescens in situ-hybridisering) Metafaser/Interfaser
Objekt
Blod, vev
Parameter
Fragmentstørrelser
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
43231
Merknad
Kvalitativ metode basert på PCR og kapillærelektroforese
Objekt
Blod, vev
Parameter
Fragmentstørrelser (ekspansjoner)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
43870
Merknad
Southern Blotting Kvalitativ metode basert på gelelektroforese og hybridisering
Objekt
Blod, vev
Parameter
Kopinummervariasjoner/metyleringsanalyse i utvalgte deler av genomet
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
43179
Merknad
MLPA
Objekt
Blod, vev
Parameter
Sekvensvarianter i utvalgte deler av genomet
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
42972
Merknad
Sangersekvensering
Objekt
Blod, vev
Parameter
Kopinummervariasjoner og kontroll av homozygositet, hele genomet
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
43820
Merknad
SNP-matrise Semikvantitativ metode basert på hybridisering og fluorescens-signaler
Objekt
Blod, vev
Parameter
Medfødte kromosomavvik, hele genomet
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
53686 43223
Merknad
G-båndanalyse av metafasekromosomer
M31 Fleksibelt akkrediteringsomfang
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Blod, vev
Parameter
Mutasjonsanalyser
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Måleprinsipp/analyseplattformer som er akkreditert under medisinsk genetikk (M15). Unntak: NGS analyser Prosedyre for FA: MGM D46950 ID logg: 2023 R30275
Merknad
Oppdatert liste over metoder som er inkludert i den fleksibel akkrediteringen, er tilgjengelig hos organisasjonen.
Den administrative/geografiske enheten:
Seksjon for kreftgenomikk
Jonas Lies veg 87
5021 BergenPermanent laboratorium
M0250 Patologi, molekylærpatologi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Vevsmateriale, fiksert og ufiksert
Parameter
HPV-subtyping/HPV-status
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
820085
Merknad
PCR og fragmentanalyse, ABI3500xl Genetic Analyzer
Objekt
Vevsmateriale: tumor- og normalvev, fiksert og ufiksert
Parameter
Mikrosatelittinstabilitet (MSI)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
820092 820093 820094 820095
Merknad
PCR og fragmentanalyse, ABI3500xl Genetic Analyzer
M15 Medisinsk genetikk
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Blod
Parameter
Hemokromatose B-HFE-genet: C282Y
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
175
Merknad
LAMP/smeltekurveanalyse
Objekt
Blod
Parameter
Fusjonstranskriptanalyse på cDNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
51788
Merknad
Sanntids-PCR for kvantitativ analyse av antall BCR-ABL1 fusjonstranskript
Objekt
Blod
Parameter
Hemokromatose B-HFE-genet: H63D
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
174
Merknad
LAMP/smeltekurveanalyse
Objekt
Blod
Parameter
JAK2-617F
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
162
Merknad
Sanntids-PCR
Objekt
Blod
Parameter
Laktoseintoleranse
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
152
Merknad
LAMP/smeltekurveanalyse
Objekt
Blod
Parameter
Faktor V Leidenmutasjon (R506Q)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
530
Merknad
LAMP/smeltekurveanalyse
Objekt
Blod
Parameter
Faktor II Protrombinmutasjon (g.20210G>A)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
181
Merknad
LAMP/smeltekurveanalyse
Objekt
Blod
Parameter
DNA-DPYD-genotyping
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
68974
Merknad
LAMP/smeltekurveanalyse
Objekt
Blod, vev
Parameter
Fusjonstranskript på cDNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
77674
Merknad
Sanntids-PCR
Objekt
Blod, vev
Parameter
Malignitetsspesifikke kromosomavvik
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
49043
Merknad
G-båndanalyse av metafasekromosomer
Objekt
Blod, vev
Parameter
Kromosomavvik i utvalgte deler av genomet
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
48928
Merknad
FISH (Fluorescens in situ-hybridisering) Metafaser/Interfaser, Leukemirelaterte analyser
Objekt
Blod, vev
Parameter
Fragmentstørrelser (Fusjonsdeteksjon)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
34576
Merknad
Kvalitativ metode basert på PCR og agarosegelelektroforese
M31 Fleksibelt akkrediteringsomfang
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Vevsmateriale
Parameter
Virus - subtyping Mutasjonsanalyser
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Måleprinsipp/analyseplattformer som er akkreditert under Molekylærpatologi (M0250) Prosedyre for FA: SKG D71903 ID logg: 2023 R29755
Merknad
Oppdatert liste over metoder som er inkludert i den fleksibel akkrediteringen, er tilgjengelig hos organisasjonen.