Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

TEST 287

Nordlandssykehuset HF

Diagnostisk klinikk

Postboks 1480
8092 Bodø

Telefon: 75534000
E-post: liv.johansen@nordlandssykehuset.no
Hjemmeside: http://www.nordlandssykehuset.no
Laboratoriet tilfredsstiller kravene i
NS-EN ISO 15189
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Laboratoriemedisinsk avdeling, Bodø Prinsens gate 164
8092 BodøPermanent laboratorium
M0110 Immunologi og transfusjonsmedisin; Blodtyping og antistoff bestemmelse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Blod
Parameter
Jka / Jkb
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR17738 PR17411
Merknad
Metode basert på helautomatisk gelkortteknikk
Objekt
Blod
Parameter
Lea/Leb
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR17738 PR17411
Merknad
Metode basert på helautomatisk gelkortteknikk
Objekt
Blod
Parameter
M
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR17738 PR17411
Merknad
Metode basert på helautomatisk gelkortteknikk
Objekt
Blod
Parameter
S
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR17738 PR17411
Merknad
Metode basert på helautomatisk gelkortteknikk
Objekt
Blod
Parameter
s
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR17738 PR17411
Merknad
Metode basert på helautomatisk gelkortteknikk
Objekt
Blod
Parameter
Lua
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR17738 PR17411
Merknad
Metode basert på helautomatisk gelkortteknikk
Objekt
Blod
Parameter
AB0 og Rh(D)-typinger i gelteknikk
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR16959 PR17411 PR17412 PR34343
Merknad
Metode basert på helautomatisk gelkortteknikk
Objekt
Blod
Parameter
Antistoffscreening, identifisering og DAT
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR16960 PR17411 RL4906
Merknad
Metode basert på helautomatisk gelkortteknikk
Objekt
Blod
Parameter
Typing og antistoffscreening av nye blodgivere
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR0626 PR17411 RL4906
Merknad
Metode basert på helautomatisk gelkortteknikk
Objekt
Blod
Parameter
Påvisning av kuldeagglutininer og titrering ved positiv kulde
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR2566
Merknad
Metode basert på helautomatisk gelkortteknikk
Objekt
Blod
Parameter
Rh-fenotyping/K
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR17738 PR17411
Merknad
Metode basert på helautomatisk gelkortteknikk
Objekt
Blod
Parameter
Cw
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR17738 PR17411
Merknad
Metode basert på helautomatisk gelkortteknikk
Objekt
Blod
Parameter
Kpa
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR17738 PR17411
Merknad
Metode basert på helautomatisk gelkortteknikk
Objekt
Blod
Parameter
Fy a / Fy b
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR17738 PR17411
Merknad
Metode basert på helautomatisk gelkortteknikk
Objekt
Blod
Parameter
A1 typing
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR31047
Merknad
Manuell metode basert på glassteknikk
Objekt
Blod
Parameter
Enkelt forlik
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR17425 PR17411
Merknad
Metode basert på glassteknikk
Objekt
Blod
Parameter
Du typing (Dweak og DVI variant)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR34155 PR17411
Merknad
Metode basert på helautomatisk gelkortteknikk
Objekt
Blod
Parameter
Utvidet forlik
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR17289 PR17425 PR17411
Merknad
Metode basert på indirekte Coombs teknikk
Objekt
Blod
Parameter
Svangerskap
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR17441 RL3163 PR17411
Merknad
Metode basert på helautomatisk gelkortteknikk
M0120 Immunologi og transfusjonsmedisin; Intervju og tapping av blodgivere
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Blod fra blodgivere
Parameter
Tapping av fullblod til fraksjonering.
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR11932 PR15651 PR15649 PR15668 PR15646 PR12369 PR11879 PR15612 PR15424 PR32319 PR33173 PR33062
Merknad
Docon tappevipper
Objekt
Blodgivere
Parameter
Registrering, intervju og prøvetaking av nye blodgivere
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR2038 PR39147 SJ7146 SJ1390 PR29823 PR22516 PR24208
Merknad
Objekt
Blodgivere
Parameter
Innkalling og godkjenning av førstegangsgivere og etablerte blodgivere
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR2037 PR16319 PR23682 SJ11226 PR17251
Merknad
Objekt
Blodgivere
Parameter
Datastans tapping og produksjon
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR11932 SJ2430 SJ2431 SJ8792
Merknad
M0130 Immunologi og transfusjonsmedisin; Produksjon av blod og blodkomponenter
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Blod fra blodgivere
Parameter
Framstilling av plasma og erytrocyttkonsentrat fra fullblodstapping
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR1482 PR21166 PR16753 SJ2545 SJ2541
Merknad
Macopress Smart
Objekt
Blod fra blodgivere
Parameter
Fremstilling av blodplate-konsentrat fra buffy coat
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR15221 PR15556 SJ3475 SJ1416
Merknad
Macopress Smart
Objekt
Blod fra blodgivere
Parameter
Håndtering av reaktive, inkonklusive og positive serologisvar fra blodgivere.
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR22085
Merknad
Objekt
Blod fra blodgivere
Parameter
Bestråling av blodprodukt (SAG/TRC)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR13845
Merknad
Bestrålingsmaskin
Objekt
Blod fra blodgivere
Parameter
Splitting av blodprodukt (SAG/TRC)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR18105
Merknad
Sterilsveis
Objekt
Blodplatekonsentrat framstilt fra aferese
Parameter
Kvalitetskontroll
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR20562 PR29448
Merknad
Objekt
Blodplatekonsentrat framstilt fra buffy coat
Parameter
Kvalitetskontroll
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR20562 PR29448
Merknad
Objekt
Blodplater fra givere
Parameter
Høsting av blodplater
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR1367
Merknad
Trima aferesemaskin
Objekt
Erytrocyttkonsentrat fra fullblod
Parameter
Kvalitetskontroll
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR20561 PR29448
Merknad
Objekt
Plasma fra fullblod
Parameter
Kvalitetskontroll
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR20563 PR29448
Merknad
Advia
M0140 Immunologi og transfusjonsmedisin; Oppbevaring, utlevering og transport av blod og blodkomponenter
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Blod fra blodgivere
Parameter
Oppbevaring, frigivning og utlevering av blod og blodprodukter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR23665 PR17289 PR17023 PR31571 PR17290 PR16031 PR13845 PR18105 PR11667 PR14256 PR17799 PR18690 PR33033
Merknad
Objekt
Blod fra blodgivere
Parameter
Utlevering av kriseblod
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR17290
Merknad
Objekt
Plasma fra fullblod
Parameter
Pakking og forsendelse av plasma fra fullblod
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR15412
Merknad
M02 Patologi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Cytologisk materiale fra cervix
Parameter
Diagnosefastsettelse
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR25702 PR33683
Merknad
Bethesdasystem for væskebasert cervixcytologi, Mikroskopi
M0230 Patologi, cytopatologi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Cytologisk materiale fra cervix
Parameter
Fremstilling og farging av væskebasert cervixcytologi
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR46666 PR47473 PR31779
Merknad
ThinPrep Papanicolaous fargemetode (PAP)
Objekt
Ikke-gynekologisk cytologisk materiale
Parameter
Fremstilling og farging av ikke-gynekologisk cytologisk materiale
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR46666 PR31779
Merknad
ThinPrep Papanicolaous fargemetode (PAP)
M0250 Patologi, molekylærpatologi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Molekylær patologi FFPE biopsier
Parameter
KRAS-, NRAS-, BRAF-, EGRF-mutasjonsstatus
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR43237 PR43212 PR42358 PR43252 PR44673 PR47374 PR37749
Merknad
Mutasjon påvist/ikke påvist
M12 Medisinsk biokjemi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Blod
Parameter
HbA1c (GlykoHb)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR40673
Merknad
HPLC Tosoh G8
Objekt
Blod
Parameter
Hemoglobin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR41548 (A) PR40574 (C)
Merknad
ADVIA 2120i og CellDyn: Spektrofotometri
Objekt
Blod
Parameter
Leukocytter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR43250 (A) PR43258 (C)
Merknad
CellDyn: Lysspredning – MAPSS ADVIA 2120i: Peroxidaseaktivitet og laserlysspreding
Objekt
Blod
Parameter
Trombocytter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR31393 (A) PR43299 (C)
Merknad
Flowcytometri: ADVIA 2120i
Objekt
Serum
Parameter
C3
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR39701
Merknad
Immun-nefelometri
Objekt
Serum
Parameter
C4
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR39702
Merknad
Immun-nefelometri
Objekt
Serum
Parameter
Albumin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR41139
Merknad
Immun-nefelometri
Objekt
Serum
Parameter
IgG
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR41140
Merknad
Immun-nefelometri
Objekt
Serum
Parameter
A1-antitrypsin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR39699
Merknad
Immun-nefelometri
Objekt
Serum
Parameter
Haptoglobin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR39698
Merknad
Immun-nefelometri
Objekt
Serum
Parameter
Prealbumin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR39703
Merknad
Immun-nefelometri
Objekt
Serum
Parameter
CRPsensitiv
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR33755
Merknad
Immun-nefelometri
Objekt
Serum
Parameter
Transferrinreseptor
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR38915
Merknad
Immun-nefelometri
Objekt
Serum
Parameter
B2-mikroglobulin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR39700
Merknad
Immun-nefelometri
Objekt
Serum
Parameter
CDT
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR38470
Merknad
Immun-nefelometri
Objekt
Serum
Parameter
Transferrin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR37778
Merknad
Immun-nefelometri
Objekt
Serum
Parameter
Lambda kjeder, frie
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR33764
Merknad
Immun-nefelometri
Objekt
Serum
Parameter
Kappa kjeder, frie
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR33763
Merknad
Immun-nefelometri
Objekt
Serum
Parameter
Kappa/lambda ratio
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR33763 PR33764
Merknad
Beregning
Objekt
Spinalvæske
Parameter
IgG spv
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR41140
Merknad
Immun-nefelometri
Objekt
Spinalvæske
Parameter
Albumin spv
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR41139
Merknad
Immun-nefelometri
Objekt
Urin
Parameter
ALA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR44739
Merknad
Kromatografi
Objekt
Urin
Parameter
PBG
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR44739
Merknad
Kromatografi
Objekt
Urin
Parameter
Total Porfyrin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR44745
Merknad
Kromatografi
M1610 Medisinsk mikrobiologi, bakteriologi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Abcess/fistel Biopsi
Parameter
Actinomyces
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR34179 SJ3271
Merknad
Dyrkning
Objekt
Bakterie- & soppkulturer (renkultur) Isolater fra blodkultur
Parameter
Identifisering
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
DS8905
Merknad
Masse spectrometri MaldiTof
Objekt
Bakterie- og soppkulturer
Parameter
Resistensbestemmelse
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
DS1600
Merknad
Agardiffusjon, MIC-bestemmelse (Vitek2, MTS)
Objekt
Blodkultur
Parameter
Bakterier Sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
DS2188
Merknad
Dyrkning
Objekt
Blodprodukter Dialysefilter Bein til beinbank
Parameter
Bakterier Sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR26913 PR33439
Merknad
Dyrkning
Objekt
Enterokokker
Parameter
Vancomycinresistens
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR33652 PR15064
Merknad
Dyrkning
Objekt
Fæces
Parameter
Clostridium difficile toxin B
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR29079 PR29080 PR32754 PR18072
Merknad
Immunkromatografi, PCR
Objekt
Fæces
Parameter
Plesiomonas Aeromonas Vivrio parahaemolyticus
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR27408 PR18072
Merknad
Dyrkning
Objekt
Fæces
Parameter
Salmonella Shigella/EIEC Yersinia enterocolitica Campylobacter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR42100 PR18072 PR46491 PR43548 PR22767 PR23135
Merknad
Kvalitativ qPCR (BD MAX) Dyrkning
Objekt
Fæces
Parameter
Vivrio cholera
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR18072
Merknad
Dyrkning
Objekt
Fæces
Parameter
EHEC
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR41746
Merknad
Kvalitativ qPCR og dyrkning
Objekt
Genitalprøve Urin
Parameter
Chlamydia trachomatis DNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR01120
Merknad
Kvalitativ qPCR (Cobas 4800 Roche)
Objekt
Genitalprøve Urin
Parameter
Neisseria gonorrhoeae DNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR01120
Merknad
Kvalitativ qPCR (Cobas 4800 Roche)
Objekt
Genitalprøver
Parameter
Bakterier Sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR33652 PR17355 PR33803 PR34109 PR23820 PR25157
Merknad
Dyrkning
Objekt
Gramnegative staver
Parameter
ESBL
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR33652 PR14643
Merknad
Dyrkning
Objekt
Karproteser Intravasale katetre Andre katetre/dren
Parameter
Bakterier Sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR23820 PR20264 PR20227 PR33485 PR33466
Merknad
Dyrkning
Objekt
Luftsveiprøve Sårsekret
Parameter
Corynebacterium diphteriae
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR17844 PR34105
Merknad
Dyrkning
Objekt
Morsmelk
Parameter
Bakterier
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR17231 PR23820
Merknad
Kvantitativ dyrkning
Objekt
Nasopharynx
Parameter
Bordetella pertussis / parapertussis
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR39334
Merknad
Kvalitativ qPCR
Objekt
Nedre luftveier
Parameter
Legionella pneumophilia
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR34107 PR34105
Merknad
Dyrkning
Objekt
Nedre luftveier
Parameter
Patogene bakterier Sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR23820 PR27072
Merknad
Dyrkning
Objekt
Nedre luftveier
Parameter
Syrefaste staver
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR15987 PR33182
Merknad
Direkte mikroskopi
Objekt
Nedre luftveier CF pasienter
Parameter
Pseudomonas Burkholderia Stenotrophomonas Achromobacter Staphylococcus aureus Aspergillus Luftsveispatogener
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR23960 PR23820 SJ3271
Merknad
Dyrkning
Objekt
Placenta Abortmateriale Genitalprøver
Parameter
Listeria monocytogenes
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR30290 PR23820 SJ3271
Merknad
Dyrkning
Objekt
Spinalvæske
Parameter
Bakterier Sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR18005
Merknad
Direkte mikroskopi, dyrkning
Objekt
Spinalvæske, urin
Parameter
Pneumokokkantigen
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR18354
Merknad
Immunkromatografi
Objekt
Staphylococcus aureus
Parameter
Methicillinresistens
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR33652 PR26180 PR25011
Merknad
Dyrkning PCR
Objekt
Sterile hulrom
Parameter
Bakterier Sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR18361 PR33438
Merknad
Dyrkning
Objekt
Sår Abcesser
Parameter
Patogene bakterier Sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR23820 PR33486
Merknad
Dyrkning
Objekt
Trombocyttkonsentrat
Parameter
Bakterier, sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR23583
Merknad
Dyrkning
Objekt
Urin
Parameter
Legionellaantigen
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR18355
Merknad
Immunkromatografi
Objekt
Urin (flytende og på transportagar)
Parameter
Urinveispatogene bakterier, sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR22059 PR11847 PR23820
Merknad
Kvantitativ dyrkning
Objekt
Vevsbiter Biopsier
Parameter
Bakterier Sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR17851 PR34011
Merknad
Dyrkning
Objekt
Ytre øre Nedre luftveier
Parameter
Aspergillus
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR26575 PR23820
Merknad
Dyrkning
Objekt
Øvre luftveier Ører Øyne
Parameter
Patogene bakterier, sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR23820 PR27072
Merknad
Dyrkning
M1640 Medisinsk mikrobiologi, virologi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Cervixutstryk
Parameter
HPV
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR05801
Merknad
Genotyping qPCR (Cobas 4800 Roche)
Objekt
Fæces
Parameter
Adeno- og Rotavirus
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR46491 PR18072
Merknad
Kvalitativ qPCR (BD MAX)
Objekt
Fæces
Parameter
Norovirus RNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR46491 PR18072
Merknad
Kvalitativ qPCR (BD MAX)
Objekt
Sekret fra sår Vesikler
Parameter
Herpes simplex I/II DNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR32077
Merknad
Kvalitativ qPCR (egenprodusert)
Objekt
Serum, plasma
Parameter
HCV RNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR40233
Merknad
Kvantitativ qPCR (Cobas 4800 Roche)
M1650 Medisinsk mikrobiologi, parasittologi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Fullblod / blodutstryk
Parameter
Malaria
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR32410
Merknad
Mikroskopi
Objekt
Fæces Urin
Parameter
Tarmparasitter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR27022 PR26572 PR21910
Merknad
Mikroskopi
M30 Prøvetaking
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Pasient
Parameter
Blod til analyser (Biokjemi, mikrobiologi, immunologi & transfusjonsmedisin)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Merknad
Anerkjente prosedyrer for venøs eller kapillær punksjon
M31 Fleksibelt akkrediteringsomfang
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Parameter, objekt, "referansestandard"
Parameter
Alle analyseprinsipper / teknikker som er registrert under mikrobiologi
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Merknad
Oppdatert liste over metoder som er inkludert i den fleksibel akkrediteringen, er tilgjengelig hos organisasjonen.