Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

TEST 287

Nordlandssykehuset HF

Diagnostisk klinikk

Postboks 1480
8092 Bodø

Telefon: 75534000
E-post: postmottak.NLSH@nordlandssykehuset.no
Hjemmeside: http://www.nordlandssykehuset.no
Laboratoriet tilfredsstiller kravene i

NS-EN ISO 15189:2012
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Avdeling for Patologi
Parkveien 95
8007 BodøPermanent laboratorium
M02 Patologi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Cytologisk materiale fra livmorhalsen
Parameter
Diagnosefastsettelse
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR25702 PR33683
Merknad
Bethesdasystem for væskebasert cervixcytologi
Objekt
Vev fra hud
Parameter
Diagnosefastsettelse
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR54211 PR33819
Merknad
Melanocytære neoplasier
Objekt
Vev fra lunge
Parameter
Diagnosefastsettelse
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR27391
Merknad
Neoplasier
Objekt
Vev fra mamma
Parameter
Diagnosefastsettelse
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR33820
Merknad
Neoplasier
Objekt
Vev fra tykktarm og endetarm
Parameter
Diagnosefastsettelse
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR57862 RL9881
Merknad
Neoplasier
M0210 Patologi, histopatologi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Parafininnstøpt vev
Parameter
Immunhistokjemi: Se detaljer hos organisasjonen
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
DS0496
Merknad
Antigen-antistoff-bindinger, ISH. Dako Omnis Roche Benchmark Ultra
Objekt
Vevsmateriale
Parameter
Prosessering av vev; Fremføring, støping, snitting, HE-farging av snitt til mikroskopering
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
DS2266 DS6681 DS0497 DS6682 DS12989
Merknad
HE600 Fremstilling av vevssnitt med manuelle og automatiserte metoder
M0230 Patologi, cytopatologi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Cytologisk materiale fra livmorhalsen
Parameter
Fremstilling og farging av væskebasert cervixcytologi
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
DS0422
Merknad
ThinPrep Papanicolaous fargemetode (PAP)
Objekt
Ikke-gynekologisk cytologisk materiale
Parameter
Fremstilling og farging
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
DS0422
Merknad
ThinPrep Papanicolaous fargemetode (PAP)
M0250 Patologi, molekylærpatologi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Molekylær patologi FFPE biopsier
Parameter
KRAS-, NRAS-, BRAF-, EGRF-mutasjonsstatus
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR43237 PR43212 PR42358 PR43252 PR44673 PR47374 PR37749
Merknad
Mutasjon påvist/ikke påvist
Objekt
Molekylær patologi FFPE biopsier
Parameter
MSI-test (mikrosatellitt-instabilitetstest)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR43237 PR43212 PR49965 PR37749
Merknad
PCR
M31 Fleksibelt akkrediteringsomfang
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Cytologisk materiale fra livmorhalsen Ikke-gynekologisk cellemateriale Vevsmateriale
Parameter
Framstilling og farging Immunhistokjemiske analyser Mutasjonsanalyser
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Måleprinsipp / analyseplattformer som er akkreditert under histopatologi (M0210), cytopatologi (M0230), molekylærpatologi (M0250) PR54702 Fleksibel akkreditering OL3428 Logg for endringer gjort under fleksibel akkreditering.
Merknad
Oppdatert liste over metoder som er inkludert i den fleksibel akkrediteringen, er tilgjengelig hos organisasjonen.
Objekt
Hud Lunge Tykktarm og endetarm Cytologisk materiale fra livmorhalsen Mamma
Parameter
Diagnosefastsettelse
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Vurdering diagnoser akkreditert under patologi (M02)
Merknad
Oppdatert liste over metoder som er inkludert i den fleksibel akkrediteringen, er tilgjengelig hos organisasjonen. For diagnosefastsettelse, begrenses fleksibileten til objekt laboratoriet allerede er akkreditert for.
Den administrative/geografiske enheten:
Laboratoriemedisinsk avdeling, Bodø
Parkveien 95
8007 BodøPermanent laboratorium
M0110 Immunologi og transfusjonsmedisin; Blodtyping og antistoff bestemmelse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Blod
Parameter
Titrering
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
DS12755 PR36350 PR51133 PR17441
Merknad
Metode basert på helautomatisk og manuell gelkortteknikk
Objekt
Blod
Parameter
Jka / Jkb
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR17738 DS12755
Merknad
Metode basert på helautomatisk og manuell gelkortteknikk
Objekt
Blod
Parameter
Lea/Leb
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR17738 DS12755
Merknad
Metode basert på helautomatisk og manuell gelkortteknikk
Objekt
Blod
Parameter
M
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR17738 DS12755
Merknad
Metode basert på helautomatisk og manuell gelkortteknikk
Objekt
Blod
Parameter
S
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR17738 DS12755
Merknad
Metode basert på helautomatisk og manuell gelkortteknikk
Objekt
Blod
Parameter
s
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR17738 DS12755
Merknad
Metode basert på helautomatisk og manuell gelkortteknikk
Objekt
Blod
Parameter
Lua
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR17738 DS12755
Merknad
Metode basert på helautomatisk og manuell gelkortteknikk
Objekt
Blod
Parameter
AB0 og Rh(D)-typinger i gelteknikk
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR16959 PR34343 DS12755
Merknad
Metode basert på helautomatisk og manuell gelkortteknikk
Objekt
Blod
Parameter
Antistoffscreening, identifisering og DAT
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR16960 RL4906 PR35233 DS12755
Merknad
Metode basert på helautomatisk og manuell gelkortteknikk
Objekt
Blod
Parameter
Typing og antistoffscreening av nye blodgivere
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR0626 RL4906 DS12755
Merknad
Metode basert på helautomatisk og manuell gelkortteknikk
Objekt
Blod
Parameter
Rh-fenotyping/K
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR17738 DS12755
Merknad
Metode basert på helautomatisk og manuell gelkortteknikk
Objekt
Blod
Parameter
Cw
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR17738 DS12755
Merknad
Metode basert på helautomatisk og manuell gelkortteknikk
Objekt
Blod
Parameter
Kpa
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR17738 DS12755
Merknad
Metode basert på helautomatisk og manuell gelkortteknikk
Objekt
Blod
Parameter
Fy a / Fy b
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR17738 DS12755
Merknad
Metode basert på helautomatisk og manuell gelkortteknikk
Objekt
Blod
Parameter
A1 typing
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR17738 DS12755
Merknad
Metode basert på helautomatisk og manuell gelkortteknikk
Objekt
Blod
Parameter
Enkelt forlik
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
DS12755
Merknad
Metode basert på helautomatisk gelkortteknikk
Objekt
Blod
Parameter
Du typing (Dweak og DVI variant)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR34155 DS12755
Merknad
Metode basert på helautomatisk og manuell gelkortteknikk
Objekt
Blod
Parameter
Utvidet forlik
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR17289 PR17425 DS12755 PR45954
Merknad
Metode basert på helautomatisk og manuell gelkortteknikk
Objekt
Blod
Parameter
Svangerskap
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR17441 RL3163 DS12755
Merknad
Metode basert på helautomatisk og manuell gelkortteknikk
M0120 Immunologi og transfusjonsmedisin; Intervju og tapping av blodgivere
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Blod fra blodgivere
Parameter
Tapping av fullblod til fraksjonering.
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
DS17415
Merknad
Docon tappevipper
Objekt
Blodgivere
Parameter
Registrering, intervju og prøvetaking av nye blodgivere
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
DS17413
Merknad
Objekt
Blodgivere
Parameter
Innkalling og godkjenning av førstegangsgivere og etablerte blodgivere
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
DS17414
Merknad
Objekt
Blodgivere
Parameter
Datastans tapping og produksjon
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
DS4708
Merknad
M0130 Immunologi og transfusjonsmedisin; Produksjon av blod og blodkomponenter
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Blod fra blodgivere
Parameter
Framstilling av plasma og erytrocyttkonsentrat fra fullblodstapping
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
DS4854
Merknad
Macopress Smart
Objekt
Blod fra blodgivere
Parameter
Fremstilling av blodplate-konsentrat fra buffy coat
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
DS4716
Merknad
Macopress Smart
Objekt
Blod fra blodgivere
Parameter
Håndtering av reaktive, inkonklusive og positive serologisvar fra blodgivere.
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
DS17416 DS17265
Merknad
Objekt
Blod fra blodgivere
Parameter
Bestråling av blodprodukt (SAG)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR13845
Merknad
Bestrålingsmaskin Raycell
Objekt
Blod fra blodgivere
Parameter
Splitting av blodprodukt (SAG/TRC)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR18105
Merknad
Sterilsveis
Objekt
Blodplatekonsentrat
Parameter
Interceptbehandling
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
DS4716
Merknad
Illuminator
Objekt
Blodplatekonsentrat framstilt fra aferese
Parameter
Kvalitetskontroll
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
DS0274
Merknad
Objekt
Blodplatekonsentrat framstilt fra buffy coat
Parameter
Kvalitetskontroll
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
DS0274
Merknad
Objekt
Blodplater fra givere
Parameter
Høsting av blodplater
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
DS2106
Merknad
Trima aferesemaskin
Objekt
Erytrocyttkonsentrat fra fullblod
Parameter
Kvalitetskontroll
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
DS0274
Merknad
Objekt
Plasma fra fullblod
Parameter
Kvalitetskontroll
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR20563 PR29448 DS0274
Merknad
Advia
M0140 Immunologi og transfusjonsmedisin; Oppbevaring, utlevering og transport av blod og blodkomponenter
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Blod fra blodgivere
Parameter
Oppbevaring, frigivning og utlevering av blod og blodprodukter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
DS17417
Merknad
Objekt
Blod fra blodgivere
Parameter
Utlevering av kriseblod
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR17290
Merknad
Objekt
Plasma fra fullblod
Parameter
Pakking og forsendelse av plasma fra fullblod
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR15412
Merknad
M12 Medisinsk biokjemi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Blod
Parameter
HbA1c (GlykoHb)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR51617
Merknad
Ionebytterkromatografi med HPLC teknikk, D-100
Objekt
Blod
Parameter
Hemoglobin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR41548 (A) PR40574 (C)
Merknad
ADVIA 2120i og CellDyn: Spektrofotometri
Objekt
Blod
Parameter
Leukocytter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR43250 (A) PR43258 (C)
Merknad
CellDyn: Lysspredning ADVIA 2120i: Peroxidaseaktivitet og laserlysspreding
Objekt
Blod
Parameter
Trombocytter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR31393 (A) PR43299 (C)
Merknad
CellDyn: Impedanse, optisk måling og Immunologisk metode (CD61) Flowcytometri: ADVIA 2120i
Objekt
Citratplasma
Parameter
APTT
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR54806
Merknad
Koaguleringsmetode Sysmex CS-5100
Objekt
Citratplasma
Parameter
INR
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR58284
Merknad
Koaguleringsmetode Sysmex CS-5100
Objekt
Citratplasma
Parameter
Fibrinogen
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR58258
Merknad
Koaguleringsmetode Sysmex CS-5100
Objekt
Citratplasma
Parameter
D-dimer
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR58261
Merknad
Immunmetode Sysmex CS-5100
Objekt
Serum
Parameter
CDT
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR38470
Merknad
Immun-nefelometri
Objekt
Serum
Parameter
Transferrin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR37778
Merknad
Immun-nefelometri
Objekt
Serum
Parameter
Lambda kjeder, frie
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR58986
Merknad
Immun-nefelometri
Objekt
Serum
Parameter
Kappa kjeder, frie
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR58986
Merknad
Immun-nefelometri
Objekt
Serum
Parameter
Kappa/lambda ratio
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR58986
Merknad
Beregning
Objekt
Serum
Parameter
C3
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR39701
Merknad
Immun-nefelometri
Objekt
Serum
Parameter
C4
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR39702
Merknad
Immun-nefelometri
Objekt
Serum
Parameter
Albumin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR41139
Merknad
Immun-nefelometri
Objekt
Serum
Parameter
IgG
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR41140
Merknad
Immun-nefelometri
Objekt
Serum
Parameter
A1-antitrypsin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR39699
Merknad
Immun-nefelometri
Objekt
Serum
Parameter
Haptoglobin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR39698
Merknad
Immun-nefelometri
Objekt
Serum
Parameter
Prealbumin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR39703
Merknad
Immun-nefelometri
Objekt
Serum
Parameter
CRPsensitiv
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR33755
Merknad
Immun-nefelometri
Objekt
Serum
Parameter
Transferrinreseptor
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR38915
Merknad
Immun-nefelometri
Objekt
Serum
Parameter
B2-mikroglobulin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR39700
Merknad
Immun-nefelometri
Objekt
Spinalvæske
Parameter
IgG spv
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR41140
Merknad
Immun-nefelometri
Objekt
Spinalvæske
Parameter
Albumin spv
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR41139
Merknad
Immun-nefelometri
Objekt
Urin
Parameter
ALA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR52883
Merknad
Kromatografi
Objekt
Urin
Parameter
PBG
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR52883
Merknad
Kromatografi
Objekt
Urin
Parameter
Total Porfyrin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR51979
Merknad
Kromatografi
M1610 Medisinsk mikrobiologi, bakteriologi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Abcess/fistel Biopsi
Parameter
Actinomyces
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR34179 SJ3271
Merknad
Dyrkning
Objekt
Bakterie- & soppkulturer (renkultur) Isolater fra blodkultur
Parameter
Identifisering
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
DS8905 DS2016 DS2261 SJ13286
Merknad
Masse spectrometri MaldiTof Fenotypisk identifikasjon
Objekt
Bakterie- og soppkulturer
Parameter
Resistensbestemmelse
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
DS1600 DS2261
Merknad
Agardiffusjon, MIC-bestemmelse (Vitek2, MTS)
Objekt
Blodkultur
Parameter
Bakterier, sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
DS2188
Merknad
Dyrkning
Objekt
Blodprodukter Bein til beinbank
Parameter
Bakterier, sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR26913 PR23820 PR17851
Merknad
Dyrkning
Objekt
E.coli, Klebsiella spp (unntatt K. aerogenes), Raoultella spp, Proteus spp, Salmonella og Shigella
Parameter
ESBL-M (ACC, CMY-II, DHA, MOX)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR48206 PR25125 PR14643
Merknad
Isothermal amplifisering med real time fluorescence måling
Objekt
Enterococcus
Parameter
vanA/vanB
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR48206 PR15064 PR20599
Merknad
Isothermal amplifisering med real time fluorescence måling
Objekt
Feces
Parameter
EHEC
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR43548 PR54159 PR46696
Merknad
Isothermal amplifisering med real time fluorescence måling Dyrkning
Objekt
Feces
Parameter
Clostridium difficile GDH og toxinB
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR29079 PR29080 PR32754 PR18072
Merknad
Immunkromatografi Kvalitativ qPCR BD-MAX
Objekt
Feces
Parameter
Plesiomonas Aeromonas Vivrio parahaemolyticus
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR18072 PR42100
Merknad
Dyrkning
Objekt
Feces
Parameter
Salmonella Shigella/EIEC Yersinia enterocolitica Campylobacter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR42100 PR18072 PR46491 PR43548 PR22767 PR23135
Merknad
Kvalitativ qPCR (BD MAX) Dyrkning
Objekt
Genitalprøve Urin
Parameter
Chlamydia trachomatis DNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR01120
Merknad
Kvalitativ qPCR (Cobas 4800 Roche)
Objekt
Genitalprøve Urin
Parameter
Neisseria gonorrhoeae DNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR01120
Merknad
Kvalitativ qPCR (Cobas 4800 Roche)
Objekt
Genitalprøver
Parameter
Bakterier, sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR33652 PR17355 PR33803 PR34109 PR23820 PR25157 PR26736 PR16713
Merknad
Dyrkning
Objekt
Karproteser Intravasale katetre Andre katetre/dren
Parameter
Bakterier, sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR23820 PR20227 PR33485
Merknad
Dyrkning
Objekt
Luftsveiprøver Sårsekret
Parameter
Corynebacterium diphteriae
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR17844 PR34105
Merknad
Dyrkning
Objekt
Morsmelk
Parameter
Bakterier
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR17231 PR23820
Merknad
Kvantitativ dyrkning
Objekt
Nedre luftveier
Parameter
Bakterier, sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR23820 PR27072 PR26736 PR16713 PR26575
Merknad
Dyrkning
Objekt
Nedre luftveier
Parameter
Syrefaste staver
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR15987 PR33182
Merknad
Direkte mikroskopi
Objekt
Nedre luftveier CF pasienter
Parameter
Pseudomonas Burkholderia Stenotrophomonas Achromobacter Staphylococcus aureus Aspergillus Luftsveispatogener
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR23960 PR23820 SJ3271 PR26575
Merknad
Dyrkning
Objekt
Placenta Abortmateriale Genitalprøver
Parameter
Listeria monocytogenes
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR30290 PR23820 SJ3271
Merknad
Dyrkning
Objekt
Sekret Urin
Parameter
Methicillinresistens
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR33652 PR26180 PR20623
Merknad
Screening Dyrkning
Objekt
Sekret Urin
Parameter
Candida auris
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR33652 PR60237 PR16713
Merknad
Screening Dyrkning
Objekt
Sekret Urin
Parameter
ESBL
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR33652 PR14643 PR25125 PR45265
Merknad
Screening Dyrkning
Objekt
Sekret Urin
Parameter
Vancomycin resistens
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR33652 PR15064 PR20599 PR48331
Merknad
Screening Dyrkning
Objekt
Spinalvæske
Parameter
Bakterier, sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR18005
Merknad
Direkte mikroskopi, dyrkning
Objekt
Spinalvæske, urin
Parameter
Pneumokokkantigen
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR18354
Merknad
Immunkromatografi
Objekt
Staphylococcus aureus
Parameter
mecA/mecC
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR48206 PR20623 PR26180
Merknad
Isothermal amplifisering med real time fluorescence måling
Objekt
Staphylococcus epidermidis
Parameter
mecA/mecC
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR48206 PR20623
Merknad
Isothermal amplifisering med real time fluorescence måling
Objekt
Sterile hulrom
Parameter
Bakterier, sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR18361 PR33438 PR16713 PR26736
Merknad
Dyrkning
Objekt
Sår Abcesser
Parameter
Bakterier, sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR23820 PR33486 PR26736 PR16713
Merknad
Dyrkning
Objekt
Urin
Parameter
Legionellaantigen
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR18355
Merknad
Immunkromatografi
Objekt
Urin (flytende og på transportagar)
Parameter
Bakterier, sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR22059 PR11847 PR23820
Merknad
Kvantitativ dyrkning
Objekt
Vevsbiter Biopsier
Parameter
Bakterier, sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR17851 PR34011 PR16713 PR26736 PR20264
Merknad
Dyrkning
Objekt
Ytre øre Nedre luftveier
Parameter
Aspergillus
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR26575 PR23820
Merknad
Dyrkning
Objekt
Øvre luftveier Ører Øyne
Parameter
Bakterier, sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR23820 PR27072 PR16713 PR26736 PR53087
Merknad
Dyrkning
M1640 Medisinsk mikrobiologi, virologi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Cervixutstryk
Parameter
HPV
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR05801
Merknad
Genotyping qPCR (Cobas 4800 Roche)
Objekt
Feces
Parameter
Norovirus RNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR46491 PR18072
Merknad
Kvalitativ qPCR (BD MAX)
Objekt
Feces
Parameter
Adeno- og Rotavirus
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR46491 PR18072
Merknad
Kvalitativ qPCR (BD MAX)
Objekt
Feces
Parameter
Astrovirus og Sapovirus
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR18072 PR46491
Merknad
Kvalitativ qPCR
Objekt
Sekret fra sår/vesikler
Parameter
VZV DNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR57049
Merknad
Kvalitativ qPCR
Objekt
Sekret fra sår/vesikler
Parameter
Herpes simplex I/II DNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR57049
Merknad
Kvalitativ qPCR
Objekt
Serum, plasma
Parameter
HCV RNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR40233
Merknad
Kvantitativ qPCR (Cobas 4800 Roche)
M1650 Medisinsk mikrobiologi, parasittologi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Feces Urin
Parameter
Tarmparasitter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
DS5690
Merknad
Mikroskopi
Objekt
Fullblod / blodutstryk
Parameter
Malaria
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR32410
Merknad
Mikroskopi
M1660 Medisinsk mikrobiologi, infeksjonsimmunologi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Serum
Parameter
Anti-HCV
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
SJ14933
Merknad
Immunoassay Atellica IM
Objekt
Serum
Parameter
HBsAG
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
SJ14864
Merknad
Immunoassay Atellica IM
Objekt
Serum
Parameter
Anti-HBs
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
SJ14542
Merknad
Immunoassay Atellica IM
Objekt
Serum
Parameter
HIV Ag/Ab Combo
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
SJ14934
Merknad
Immunoassay Atellica IM
Objekt
Serum
Parameter
Anti-HBc
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
SJ14542
Merknad
Immunoassay Atellica IM
Objekt
Serum
Parameter
HBe Ag
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
SJ14937
Merknad
Immunoassay Atellica IM
Objekt
Serum
Parameter
HBeAb
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
SJ14938
Merknad
Immunoassay Atellica IM
Objekt
Serum
Parameter
Rubella IgG
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
SJ14939
Merknad
Immunoassay Atellica IM
M30 Prøvetaking
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Pasient
Parameter
Blod til analyser (Biokjemi, mikrobiologi, immunologi & transfusjonsmedisin)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Merknad
Anerkjente prosedyrer for venøs eller kapillær punksjon
M31 Fleksibelt akkrediteringsomfang
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Blod og blodkomponenter
Parameter
Blodtyping – blodtypeantistoff og blodtypeantigen
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Måleprinsipp / analyseplattformer som er akkreditert under M01 og M0110 Blodtyping og antistoff bestemmelse PR54702 Fleksibel akkreditering SJ12130 Logg for endringer gjort under fleksibel akkreditering.
Merknad
Oppdatert liste over metoder som er inkludert i den fleksibel akkrediteringen, er tilgjengelig hos organisasjonen.
Objekt
Luftveisprøver Sterile væsker Biopsier og vev Kroppssekreter Kroppsvæsker Bakteriestammer Kolonier Urin Serum
Parameter
Bakterier Sopp Virus Parasitter Antistoffer
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Måleprinsipp / analyseplattformer som er akkreditert under medisinsk mikrobiologi (M16) PR54702 Fleksibel akkreditering SJ10409 Logg for endringer gjort under fleksibel akkreditering.
Merknad
Oppdatert liste over metoder som er inkludert i den fleksibel akkrediteringen, er tilgjengelig hos organisasjonen.