Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

TEST 319

Oslo universitetssykehus HF

Avdeling for patologi

Postboks 4950 Nydalen
0424 Oslo

Telefon: 93602020
E-post: ieg@ous-hf.no
Hjemmeside: https://oslo-universitetssykehus.no
Laboratoriet tilfredsstiller kravene i

NS-EN ISO 15189:2012
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Enhet for cytologi Avdeling for patologi, Radiumhospitalet
Ullernchausseen 70
0379 OsloPermanent laboratorium
M02 Patologi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Cellemateriale, Cervix
Parameter
Diagnosefastsettelse Væskebasert cervix cytologi
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
118349 37187 21629
Merknad
BD Totalys Papanicolaou fargemetode Focal Point automatisk screening
M0230 Patologi, cytopatologi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Cellemateriale, Cervix
Parameter
Fremstilling og farging av væskebasert cervix cytologi
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
102896 137859 138517 137763
Merknad
BD Totalys Papanicolaou fargemetode
Den administrative/geografiske enheten:
Enhet for elektronmikroskopi Avdeling for patologi, Rikshospitalet
Sognsvannsveien 20
0372 OsloPermanent laboratorium
M02 Patologi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Biopsier fra muskler, endomyokard, tynntarm, luftveier, nyre og lever
Parameter
Diagnostisering ved visuell granskning av bilder tatt i elektronmikroskop og delvis lysmikroskop
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
111456
Merknad
Elektronmikroskopi
M0210 Patologi, histopatologi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Biopsier fra muskler, endomyokard, tynntarm, luftveier, nyre og lever
Parameter
Prosessering av vevsmateriale som grunnlag for diagnostisering
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
111456
Merknad
Elektronmikroskopi
Den administrative/geografiske enheten:
Enhet for solide svulster Avdeling for patologi, Radiumhospitalet
Ullernchausseen 70
0379 OsloPermanent laboratorium
M0250 Patologi, molekylærpatologi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Cellemateriale; cervix
Parameter
Humant papillomavirus (HPV).
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
141269 141344
Merknad
Sanntids-PCR, BD COR System. Prøvepreparering og DNA-ekstraksjon. PCR-amplifikasjon av mål-DNA-sekvenser ved bruk av HPV- og β-globinspesifikke primerpar og sanntidsdeteksjon av fluorescensmerkede HPV- og β-globinspesifikke prober.