Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

TEST 316

Helse Fonna HF

Avdeling for laboratoriemedisin

Karmsundgt 120
5528 Haugesund

Telefon: 52732214 / 52732211
E-post: lab@helse-fonna.no
Hjemmeside: http://www.helse-fonna.no
Laboratoriet tilfredsstiller kravene i

NS-EN ISO 15189:2012
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Haugesund sjukehus, Immunologi og transfusjonsmedisin
Karmsundgt. 120
5528 HaugesundPermanent laboratorium
M01 Immunologi og transfusjonsmedisin
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Serum
Parameter
RF
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
10252 35811
Merknad
Enzymbundet immunoassay, EliA, Phadia 250
Objekt
Serum
Parameter
Anti-CCP
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
10252 35816
Merknad
Enzymbundet immunoassay, EliA, Phadia 250
Objekt
Serum
Parameter
Anti-TPO
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
10252 23418
Merknad
Enzymbundet immunoassay, EliA, Phadia 250
Objekt
Serum
Parameter
Anti-TG
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
10252 23418
Merknad
Enzymbundet immunoassay, EliA, Phadia 250
Objekt
Serum
Parameter
ANCA; -MPO
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
10252 28753
Merknad
Enzymbundet immunoassay, EliA, Phadia 250
Objekt
Serum
Parameter
ANCA; -PR3
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
10252 28753
Merknad
Enzymbundet immunoassay, EliA, Phadia 250
Objekt
Serum
Parameter
p-ANCA/c-ANCA/IIF ANCA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
36049 10063
Merknad
Indirekte immunfluorescens, Quantalyser 3000
Objekt
Serum
Parameter
Anti-GBM
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
10252 17285
Merknad
Enzymbundet immunoassay, EliA, Phadia 250
Objekt
Serum
Parameter
Anti-GBM IIF
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
36049 10063
Merknad
Indirekte immunfluorescens, Quantalyser 3000
Objekt
Serum
Parameter
IgA anti-vevstranglutaminase, anti-tTG2
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
10252 17364
Merknad
Enzymbundet immunoassay, EliA, Phadia 250
Objekt
Serum
Parameter
IgG anti-deamidert gliadinpeptid
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
10252 17292
Merknad
Enzymbundet immunoassay, EliA, Phadia 250
Objekt
Serum
Parameter
IgA anti-deamidert gliadinpeptid
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
10252 17335
Merknad
Enzymbundet immunoassay, EliA, Phadia 250
Objekt
Serum
Parameter
IgA og IgG anti-endomysiumantistoff
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
36049 10063
Merknad
Indirekte immunfluorescens, Quantalyser 3000
Objekt
Serum
Parameter
Antikardiolipin-antistoff av IgG-type
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
10252 18850
Merknad
Enzymbundet immunoassay, EliA, Phadia 250
Objekt
Serum
Parameter
Antikardiolipin-antistoff av IgM-type
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
10252 18862
Merknad
Enzymbundet immunoassay, EliA, Phadia 250
Objekt
Serum
Parameter
Anti-beta-2-glykoprotein-I-antistoff av IgG-type
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
10252 18865
Merknad
Enzymbundet immunoassay, EliA, Phadia 250
Objekt
Serum
Parameter
Anti-beta-2-glykoprotein-I-antistoff av IgM-type
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
10252 18895
Merknad
Enzymbundet immunoassay, EliA, Phadia 250
Objekt
Serum
Parameter
Anti-M2
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
10252 24353
Merknad
Enzymbundet immunoassay, EliA, Phadia 250
Objekt
Serum
Parameter
Antistoff mot mitokondrie, AMA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
36049 10063
Merknad
Indirekte immunfluorescens, Quantalyser 3000
Objekt
Serum
Parameter
Antistoff mot glatt muskulatur IgG
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
36049 10063
Merknad
Indirekte immunfluorescens, Quantalyser 3000
Objekt
Serum
Parameter
F-actin-antistoff IgG
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
36049 9699
Merknad
ELISA, Quantalyser 3000
Objekt
Serum
Parameter
Hud basalmembran IgG
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
36049 10063
Merknad
Indirekte immunfluorescens, Quantalyser 3000
Objekt
Serum
Parameter
Hud desmosom IgG
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
36049 10063
Merknad
Indirekte immunfluorescens, Quantalyser 3000
Objekt
Serum
Parameter
Anti-IgA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
10252 18895
Merknad
Enzymbundet immunoassay, EliA, Phadia 250
Objekt
Serum
Parameter
Anti-LKM1
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
36049 10063
Merknad
Indirekte immunfluorescens, Quantalyser 3000
Objekt
Serum
Parameter
Antistoff mot parietalceller
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
36049 10063
Merknad
Indirekte immunfluorescens, Quantalyser 3000
Objekt
Serum
Parameter
ANA CTD FEIA (EliA) screen
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
10252 17202
Merknad
Enzymbundet immunoassay, EliA, Phadia 250
Objekt
Serum
Parameter
ANA Hep-2 IIF
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
36049 10063
Merknad
Indirekte immunfluorescens, Quantalyser 3000
Objekt
Serum
Parameter
Anti-dsDNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
10252 17202
Merknad
Enzymbundet immunoassay, EliA, Phadia 250
Objekt
Serum
Parameter
Anti-dsDNA Crithidia
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
36049 10063
Merknad
Indirekte immunfluorescens, Quantalyser 3000
Objekt
Serum
Parameter
Anti-Sm
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
10252 17202
Merknad
Enzymbundet immunoassay, EliA, Phadia 250
Objekt
Serum
Parameter
Anti-SSA/Ro60
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
10252 17202
Merknad
Enzymbundet immunoassay, EliA, Phadia 250
Objekt
Serum
Parameter
Anti-SSA/Ro52
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
10252 17202
Merknad
Enzymbundet immunoassay, EliA, Phadia 250
Objekt
Serum
Parameter
Anti-SSB/LA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
10252 17202
Merknad
Enzymbundet immunoassay, EliA, Phadia 250
Objekt
Serum
Parameter
Anti-CENP B
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
10252 17202
Merknad
Enzymbundet immunoassay, EliA, Phadia 250
Objekt
Serum
Parameter
Anti-RNP
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
10252 17202
Merknad
Enzymbundet immunoassay, EliA, Phadia 250
Objekt
Serum
Parameter
Anti-Scl-70
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
10252 17202
Merknad
Enzymbundet immunoassay, EliA, Phadia 250
Objekt
Serum
Parameter
Anti-Jo1
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
10252 17202
Merknad
Enzymbundet immunoassay, EliA, Phadia 250
Objekt
Serum
Parameter
Anti-fibrillarin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
10252 17202
Merknad
Enzymbundet immunoassay, EliA, Phadia 250
Objekt
Serum
Parameter
Anti-Mi2
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
10252 17202
Merknad
Enzymbundet immunoassay, EliA, Phadia 250
Objekt
Serum
Parameter
Anti-PCNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
10252 17202
Merknad
Enzymbundet immunoassay, EliA, Phadia 250
Objekt
Serum
Parameter
Anti-ribosomal P
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
10252 17202
Merknad
Enzymbundet immunoassay, EliA, Phadia 250
Objekt
Serum
Parameter
Anti-PM/Scl
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
10252 17202
Merknad
Enzymbundet immunoassay, EliA, Phadia 250
Objekt
Serum
Parameter
Anti-RNA-polymerase III
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
10252 17202
Merknad
Enzymbundet immunoassay, EliA, Phadia 250
M0110 Immunologi og transfusjonsmedisin; Blodtyping og antistoff bestemmelse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Blod
Parameter
Blodtyping ABO/RhD
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
2327 33913 4703 3478 4809 21130 35550
Merknad
Agglutinasjon. Bioplater, glassteknikk og gelteknikk. Manuell og automatisert.
Objekt
EDTA-blod
Parameter
Blodtypeantistoffscreening
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
2449 21130 35550 26776 3867
Merknad
Agglutinasjon. Gelteknikk, glassteknikk. Manuell og automatisert.
Objekt
EDTA-blod
Parameter
Antistoffidentifisering
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
9598 21130 35550
Merknad
Agglutinasjon. Gelteknikk. Manuell og automatisert.
Objekt
EDTA-blod
Parameter
Enkelt og utvidet forlik
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
3144 21130 35550 2289
Merknad
Agglutinasjon. Gelteknikk og glassteknikk. Manuell og automatisert.
Objekt
EDTA-blod og CPDA-blod
Parameter
Fenotyping: Jka og Jkb
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
7491
Merknad
Agglutinasjon,glassteknikk
Objekt
EDTA-blod og CPDA-blod
Parameter
Fenotyping: C, c, E, e, K, Cw, Fya, Fyb, Jka, Jkb, k, Kpa, Kpb, Lea, Leb, M, N, S, s, Lua, Lub og P1
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
7491 21130 35550
Merknad
Agglutinasjon. Gelteknikk. Manuell og automatisert.
Objekt
EDTA-blod og CPDA-blod
Parameter
A1
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
7491
Merknad
Agglutinasjon. Gelteknikk. Manuell.
Objekt
EDTA-blod og navlestrengsblod
Parameter
Direkte antiglobulintest
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
2720 11476 21130 35550
Merknad
Agglutinasjon. Gelteknikk. Manuell og automatisert.
Objekt
Navlestrengsblod
Parameter
Blodtyping RhD
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
4914 3478 2726
Merknad
Agglutinasjon. Glassteknikk. Manuell.
M0120 Immunologi og transfusjonsmedisin; Intervju og tapping av blodgivere
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Blodgivere
Parameter
Innkalling
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
2041
Merknad
Objekt
Blodgivere
Parameter
Nyregistrering og godkjenning av nye blodgivere
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
4754 10047
Merknad
Objekt
Blodgivere
Parameter
Intervju og godkjenning av etablerte blodgivere
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
5393 2492
Merknad
Objekt
Blodgivere
Parameter
Fullblodtapping av etablerte blodgivere
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
27514
Merknad
Objekt
Blodgivere
Parameter
Tapping av erytrocytt- og trombocyttkonsentrat med aferesemaskin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
15881 16789
Merknad
M0130 Immunologi og transfusjonsmedisin; Produksjon av blod og blodkomponenter
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Blodprodukt
Parameter
Behandling av erytrocyttkonsentrat, trombocyttkonsentrat etter aferesetapping
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
2235 16789
Merknad
Objekt
Blodprodukt
Parameter
Produksjon av erytrocyttkonsentrat, trombocyttkonsentrat og plasma fra fullblodtapping
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
27331 1157 2235 35399 35847
Merknad
Objekt
Blodprodukter
Parameter
Bestråling av blod
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
4835 25828
Merknad
Objekt
Erytrocyttkonsentrat, trombocyttkonsentrat og plasma
Parameter
Frigiving av blodprodukter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1997 27347 22879
Merknad
Objekt
Plasma fra giver
Parameter
Innfrysing av plasma
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1157
Merknad
M0140 Immunologi og transfusjonsmedisin; Oppbevaring, utlevering og transport av blod og blodkomponenter
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Blodprodukter
Parameter
Utlevering og forsendelse av frigitte blodprodukter og plasmaderiverte legemidler
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
7267 2222 2277 33580 4970 11992 3481 22879
Merknad
Objekt
Erytrocyttkonsentrat
Parameter
Oppbevaring av erytrocyttkonsentrat
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35702 34200
Merknad
Objekt
Fullblod
Parameter
Transport og forsendelse mellom tappestasjoner/produksjonssted
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
8585
Merknad
Objekt
Octaplasma
Parameter
Oppbevaring av Octaplasma
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35702 34200
Merknad
Objekt
Plasma fra giver
Parameter
Oppbevaring av plasma fra giver
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35702 34200
Merknad
Objekt
Plasmaderiverte legemidler
Parameter
Oppbevaring av plasmaderiverte legemidler
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35702 34200 19272
Merknad
Objekt
Trombocyttkonsentrat
Parameter
Oppbevaring av trombocyttkonsentrat
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35702
Merknad
Den administrative/geografiske enheten:
Haugesund sjukehus, Medisinsk biokjemi
Karmsundgt. 120
5528 HaugesundPermanent laboratorium
M04 Klinisk farmakologi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Serum
Parameter
Digoksin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35079
Merknad
Turbidimetri Alinity
Objekt
Serum
Parameter
Etanol
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35229
Merknad
Fotometri Alinity
Objekt
Serum
Parameter
Gentamicin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35076
Merknad
Turbidimetri Alinity
Objekt
Serum
Parameter
Karbamazepin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35075
Merknad
Turbidimetri Alinity
Objekt
Serum
Parameter
Litium
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35063
Merknad
Fotometri Alinity
Objekt
Serum
Parameter
Paracetamol
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35257
Merknad
Fotometri Alinity
Objekt
Serum
Parameter
Valproat
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35066
Merknad
Turbidimetri Alinity
Objekt
Serum
Parameter
Vancomycin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35077
Merknad
Turbidimetri Alinity
Objekt
Serum
Parameter
Tobramycin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
36046
Merknad
Turbidimetri Alinity
M12 Medisinsk biokjemi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Blod
Parameter
HbA1c
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35725
Merknad
HPLC Tosoh G11
Objekt
Blod
Parameter
Hemoglobin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
19674
Merknad
Fotometri Sysmex XN
Objekt
Blod
Parameter
Erytrocytter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
19970
Merknad
Impedanse Sysmex XN
Objekt
Blod
Parameter
Hematokritt
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
20236
Merknad
Impedanse Sysmex XN
Objekt
Blod
Parameter
Ery-MCV
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
20250
Merknad
Beregnet verdi av hematokritt og erytrocytter Sysmex XN
Objekt
Blod
Parameter
Ery-MCH
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
20338
Merknad
Beregnet verdi av hemoglobin og erytrocytter Sysmex XN
Objekt
Blod
Parameter
Ery-MCHC
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
20252
Merknad
Beregnet verdi av hemoglobin og hematokritt Sysmex XN
Objekt
Blod
Parameter
Ery-RDW
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
20339
Merknad
Impedanse Sysmex XN
Objekt
Blod
Parameter
Trombocytter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
20045
Merknad
Impedanse, flowcytometri Sysmex XN
Objekt
Blod
Parameter
Reticulocytter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
20237
Merknad
Fluorescens flowcytometri Sysmex XN
Objekt
Blod
Parameter
IRF
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
20237
Merknad
Fluorescens flowcytometri Sysmex XN
Objekt
Blod
Parameter
Ret-Hemoglobin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
20237
Merknad
Fluorescens flowcytometri Sysmex XN
Objekt
Blod
Parameter
Leukocytter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
19689
Merknad
Fluorescens flowcytometri Sysmex XN
Objekt
Blod
Parameter
Neutrofile granulocytter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
3365
Merknad
Fluorescens flowcytometri Sysmex XN
Objekt
Blod
Parameter
Lymfocytter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
3365
Merknad
Fluorescens flowcytometri Sysmex XN
Objekt
Blod
Parameter
Monocytter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
3365
Merknad
Fluorescens flowcytometri Sysmex XN
Objekt
Blod
Parameter
Eosinofile granulocytter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
3365
Merknad
Fluorescens flowcytometri Sysmex XN
Objekt
Blod
Parameter
Basofile granulocytter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
3365
Merknad
Fluorescens flowcytometri Sysmex XN
Objekt
EDTA - plasma
Parameter
Homocystein
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
37091
Merknad
Kjemiluminescens Alinity
Objekt
EDTA- blod
Parameter
HbA1c
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
37238
Merknad
Boronat affinitets- kromatografi Afinion
Objekt
Plasma
Parameter
Ammoniakk
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35535
Merknad
Fotometri Alinity
Objekt
Plasma
Parameter
PTH
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35078
Merknad
Kjemiluminescens Alinity
Objekt
Plasma
Parameter
Protrombintid - INR
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1744
Merknad
Klotbasert Sta-R Max
Objekt
Plasma
Parameter
APTT
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
12396
Merknad
Klotbasert Sta-R Max
Objekt
Plasma
Parameter
Fibrinogen
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
4270
Merknad
Klotbasert Sta-R Max
Objekt
Plasma
Parameter
D-dimer
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
4265
Merknad
Fotometrisk Sta-R Max
Objekt
Serum
Parameter
Tryptase
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
36193
Merknad
FEIA Phadia 1000
Objekt
Serum
Parameter
Total IgE
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
36191
Merknad
FEIA Phadia 1000
Objekt
Serum
Parameter
IgE inhalasjonspanel (phadiatop)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
36192
Merknad
FEIA Phadia 1000
Objekt
Serum
Parameter
IgE matvarepanel (fX5)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
36192
Merknad
FEIA Phadia 1000
Objekt
Serum
Parameter
Spesifikk IgE D. Pteronyssinus (husstøvmidd, d1)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
36192
Merknad
FEIA Phadia 1000
Objekt
Serum
Parameter
Spesifikk IgE katt (e1)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
36192
Merknad
FEIA Phadia 1000
Objekt
Serum
Parameter
Spesifikk IgE hund (e5)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
36192
Merknad
FEIA Phadia 1000
Objekt
Serum
Parameter
Spesifikk IgE eggehvite (f1)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
36192
Merknad
FEIA Phadia 1000
Objekt
Serum
Parameter
Spesifikk IgE kumelk (f2)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
36192
Merknad
FEIA Phadia 1000
Objekt
Serum
Parameter
Spesifikk IgE torsk (f3)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
36192
Merknad
FEIA Phadia 1000
Objekt
Serum
Parameter
Spesifikk IgE hvete (f4)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
36192
Merknad
FEIA Phadia 1000
Objekt
Serum
Parameter
Spesifikk IgE peanøtt (f13)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
36192
Merknad
FEIA Phadia 1000
Objekt
Serum
Parameter
Spesifikk IgE soyabønner (f14)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
36192
Merknad
FEIA Phadia 1000
Objekt
Serum
Parameter
Spesifikk IgE timotei (g6)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
36192
Merknad
FEIA Phadia 1000
Objekt
Serum
Parameter
Spesifikk IgE Cladosporium Herbarum (m2)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
36192
Merknad
FEIA Phadia 1000
Objekt
Serum
Parameter
Spesifikk IgE bjørk (t3)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
36192
Merknad
FEIA Phadia 1000
Objekt
Serum
Parameter
Spesifikk IgE burot (w6)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
36192
Merknad
FEIA Phadia 1000
Objekt
Serum
Parameter
Spesifikk IgE hest (e3)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
36192
Merknad
FEIA Phadia 1000
Objekt
Serum
Parameter
Aktiv vitamin B12
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35261
Merknad
Kjemiluminescens Alinity
Objekt
Serum
Parameter
ALAT
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35225
Merknad
Fotometri Alinity
Objekt
Serum
Parameter
Albumin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35236
Merknad
Fotometri Alinity
Objekt
Serum
Parameter
Alkalisk fosfatase
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35247
Merknad
Fotometri Alinity
Objekt
Serum
Parameter
Amylase
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35258
Merknad
Fotometri Alinity
Objekt
Serum
Parameter
ASAT
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35084
Merknad
Fotometri Alinity
Objekt
Serum
Parameter
Bilirubin, konjugert
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35085
Merknad
Fotometri Alinity
Objekt
Serum
Parameter
Bilirubin, total
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35086
Merknad
Fotometri Alinity
Objekt
Serum
Parameter
CA125
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35082
Merknad
Kjemiluminescens Alinity
Objekt
Serum
Parameter
CEA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35226
Merknad
Kjemiluminescens Alinity
Objekt
Serum
Parameter
CK, kreatin kinase
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35227
Merknad
Fotometri Alinity
Objekt
Serum
Parameter
Klorid
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35248
Merknad
Indirekte ioneselektiv elektrode Alinity
Objekt
Serum
Parameter
CRP
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35228
Merknad
Turbidimetri Alinity
Objekt
Serum
Parameter
Ferritin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35230
Merknad
Kjemiluminescens Alinity
Objekt
Serum
Parameter
Folat/folsyre
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35231
Merknad
Kjemiluminescens Alinity
Objekt
Serum
Parameter
Fosfat
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35232
Merknad
Fotometri Alinity
Objekt
Serum
Parameter
Fritt T3
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35234
Merknad
Kjemiluminescens Alinity
Objekt
Serum
Parameter
Fritt T4, Tyroxin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35235
Merknad
Kjemiluminescens Alinity
Objekt
Serum
Parameter
FSH
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35233
Merknad
Kjemiluminescens Alinity
Objekt
Serum
Parameter
Gamma-GT
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35237
Merknad
Fotometri Alinity
Objekt
Serum
Parameter
Glukose
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35238
Merknad
Fotometri Alinity
Objekt
Serum
Parameter
Haptoglobin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35239
Merknad
Turbidimetri Alinity
Objekt
Serum
Parameter
HCG
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35240
Merknad
Kjemiluminescens Alinity
Objekt
Serum
Parameter
HDL-kolesterol
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35241
Merknad
Fotometri Alinity
Objekt
Serum
Parameter
IgA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35242
Merknad
Turbidimetri Alinity
Objekt
Serum
Parameter
IgG
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35243
Merknad
Turbidimetri Alinity
Objekt
Serum
Parameter
IgM
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35244
Merknad
Turbidimetri Alinity
Objekt
Serum
Parameter
Jern
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35245
Merknad
Fotometri Alinity
Objekt
Serum
Parameter
Kalium
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35246
Merknad
Indirekte ioneselektiv elektrode Alinity
Objekt
Serum
Parameter
Kalsium total
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35072
Merknad
Fotometri Alinity
Objekt
Serum
Parameter
Karbamid, urinstoff
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35067
Merknad
Fotometri Alinity
Objekt
Serum
Parameter
Kolesterol, total
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35249
Merknad
Fotometri Alinity
Objekt
Serum
Parameter
Kortisol
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35071
Merknad
Kjemiluminescens Alinity
Objekt
Serum
Parameter
Kreatinin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35250
Merknad
Fotometri Alinity
Objekt
Serum
Parameter
e-GFR
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35250
Merknad
Beregning Alinity
Objekt
Serum
Parameter
LD
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35251
Merknad
Fotometri Alinity
Objekt
Serum
Parameter
LDL-kolesterol
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35252
Merknad
Fotometri Alinity
Objekt
Serum
Parameter
LH
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35253
Merknad
Kjemiluminescens Alinity
Objekt
Serum
Parameter
Magnesium
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35255
Merknad
Fotometri Alinity
Objekt
Serum
Parameter
Natrum
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35256
Merknad
Indirekte ioneselektiv elektrode Alinity
Objekt
Serum
Parameter
NT-proBNP
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35264
Merknad
Kjemiluminescens Alinity
Objekt
Serum
Parameter
Progesteron
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35265
Merknad
Kjemiluminescens Alinity
Objekt
Serum
Parameter
Prokalsitonin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35263
Merknad
Kjemiluminescens Alinity
Objekt
Serum
Parameter
Prolaktin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35088
Merknad
Kjemiluminescens Alinity
Objekt
Serum
Parameter
Protein total
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35260
Merknad
Fotometri Alinity
Objekt
Serum
Parameter
PSA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35074
Merknad
Kjemiluminescens Alinity
Objekt
Serum
Parameter
Transferrin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35065
Merknad
Turbidimetri Alinity
Objekt
Serum
Parameter
Triglycerid
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35064
Merknad
Fotometri Alinity
Objekt
Serum
Parameter
hs-Troponin I
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35080
Merknad
Kjemiluminescens Alinity
Objekt
Serum
Parameter
TSH
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35081
Merknad
Kjemiluminescens Alinity
Objekt
Serum
Parameter
Urat/urinsyre
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35068
Merknad
Fotometri Alinity
Objekt
Serum
Parameter
Vitamin B12
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35083
Merknad
Kjemiluminescens Alinity
Objekt
Serum
Parameter
25-OH Vitamin D
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35262
Merknad
Kjemiluminescens Alinity
Objekt
Serum
Parameter
Testosteron
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
37092
Merknad
Kjemiluminescens Alinity
Objekt
Serum
Parameter
FTI – Fri Testosteron index
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
37092
Merknad
Beregning. Alinity
Objekt
Serum
Parameter
SHBG
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
37093
Merknad
Kjemiluminescens Alinity
Objekt
Serum
Parameter
Transferrinmetning
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35065 35539
Merknad
Beregning Alinity
Objekt
Serum
Parameter
TIBC
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35065 35539
Merknad
Beregning Alinity
Objekt
Serum, urin
Parameter
Kreatinin clearance
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35250 35539
Merknad
Beregning Alinity
Objekt
Urin
Parameter
Albumin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35073
Merknad
Turbidimetri Alinity
Objekt
Urin
Parameter
Kalium
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35246
Merknad
Indirekte ioneselektiv elektrode Alinity
Objekt
Urin
Parameter
Kreatinin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35250
Merknad
Fotometri Alinity
Objekt
Urin
Parameter
Natrium
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35256
Merknad
Indirekte ioneselektiv elektrode Alinity
Objekt
Urin
Parameter
Prot/Kreat-ratio
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35069
Merknad
Beregning Alinity
Objekt
Urin
Parameter
Protein
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35069
Merknad
Turbidimetri Alinity
Objekt
Urin
Parameter
Alb/Kreat-ratio
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35073
Merknad
Beregning Alinity
M30 Prøvetaking
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Blod
Parameter
Prøvetaking
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
19486 34196
Merknad
Metode basert på anerkjente prosedyrer for venøs eller kapillær punksjon
Den administrative/geografiske enheten:
Odda sjukehus, Laboratoriet Odda
Sjukehusvegen 10
5750 OddaPermanent laboratorium
M0110 Immunologi og transfusjonsmedisin; Blodtyping og antistoff bestemmelse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Blod
Parameter
Blodtyping ABO/RhD
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
33913 4809
Merknad
Agglutinasjon. Gelteknikk. Manuell.
Objekt
EDTA-blod
Parameter
Blodtypeantistoffscreening
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
2449
Merknad
Agglutinasjon. Gelteknikk. Manuell.
Objekt
EDTA-blod
Parameter
Enkelt og utvidet forlik
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
3144
Merknad
Agglutinasjon. Gelteknikk. Manuell.
Objekt
EDTA-blod
Parameter
Direkte antiglobulintest
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
2720
Merknad
Agglutinasjon. Gelteknikk. Manuell.
Objekt
EDTA-blod
Parameter
Titrering av anti-A og anti-B hos blodgivere
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
34616
Merknad
Agglutinasjon. Gelkort. Manuell.
M0120 Immunologi og transfusjonsmedisin; Intervju og tapping av blodgivere
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Blodgivere
Parameter
Innkalling
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
2041
Merknad
Objekt
Blodgivere
Parameter
Nyregistrering og godkjenning av blodgivere
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
4754 10047
Merknad
Objekt
Blodgivere
Parameter
Intervju og godkjenning av etablerte blodgivere
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
5393 2492
Merknad
Objekt
Blodgivere
Parameter
Fullblodtapping av etablerte blodgivere
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
27514
Merknad
Objekt
Blodgivere
Parameter
Tapping av erytrocyttkonsentrat med aferesemaskin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
15881
Merknad
Objekt
Blodgivere
Parameter
Fullblodtapping til fullblodtransfusjon - tapping og produksjon
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35211
Merknad
M0130 Immunologi og transfusjonsmedisin; Produksjon av blod og blodkomponenter
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Blodprodukt
Parameter
Behandling av erytrocyttkonsentrat etter aferesetapping
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
2235
Merknad
Objekt
Fullblod
Parameter
Produksjon av plasma og SAG-erytrocytter fra fullblodtapping
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
27331
Merknad
Objekt
Fullblod, erytrocyttkonsentrat og plasma
Parameter
Frigiving av blodprodukter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1997 35211
Merknad
Objekt
Plasma fra giver
Parameter
Innfrysing av plasma
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1157
Merknad
M0140 Immunologi og transfusjonsmedisin; Oppbevaring, utlevering og transport av blod og blodkomponenter
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Blodprodukter
Parameter
Utlevering og forsendelse av frigitt fullblod, blodprodukter og plasmaderiverte legemidler
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
7267 2222 2277 33580 4970 11992 3481
Merknad
Objekt
Erytrocyttkonsentrat
Parameter
Oppbevaring av erytrocyttkonsentrat
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35908 34200
Merknad
Objekt
Octaplasma
Parameter
Oppbevaring av Octaplasma
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35702 34200
Merknad
Objekt
Plasma fra giver
Parameter
Oppbevaring av plasma fra giver
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35908 34200
Merknad
Objekt
Plasmaderiverte legemidler
Parameter
Oppbevaring av plasmaderiverte legemidler
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35908 34200 19272
Merknad
Den administrative/geografiske enheten:
Stord sjukehus, Laboratoriet Stord
Tysevegen 64
5416 StordPermanent laboratorium
M0110 Immunologi og transfusjonsmedisin; Blodtyping og antistoff bestemmelse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
EDTA-blod
Parameter
Blodtyping ABO/RhD
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
4703 3478 4809
Merknad
Gelteknikk Agglutinasjon. Glassteknikk. Manuell
Objekt
EDTA-blod
Parameter
Blodtypeantistoffscreening
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
2449
Merknad
Agglutinasjon. Gelteknikk. Manuell.
Objekt
EDTA-blod
Parameter
Enkelt og utvidet forlik
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
3144
Merknad
Agglutinasjon. Gelteknikk. Manuell.
Objekt
EDTA-blod og navlestrengsblod
Parameter
Direkte antiglobulintest
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
2720
Merknad
Agglutinasjon. Gelteknikk. Manuell.
Objekt
Navlestrengsblod
Parameter
Blodtyping RhD
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
4914 3478 2726
Merknad
Agglutinasjon. Glassteknikk. Manuell.
M0120 Immunologi og transfusjonsmedisin; Intervju og tapping av blodgivere
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Blodgivere
Parameter
Innkalling
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
2041
Merknad
Objekt
Blodgivere
Parameter
Nyregistrering og godkjenning av blodgivere
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
4754 10047
Merknad
Objekt
Blodgivere
Parameter
Intervju og godkjenning av etablerte blodgivere
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
5393 2492
Merknad
Objekt
Blodgivere
Parameter
Fullblodtapping av etablerte blodgivere
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
27514
Merknad
Objekt
Blodgivere
Parameter
Tapping av erytrocyttkonsentrat med aferesemaskin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
15881
Merknad
M0130 Immunologi og transfusjonsmedisin; Produksjon av blod og blodkomponenter
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Blodprodukt
Parameter
Behandling av erytrocyttkonsentrat etter aferesetapping
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
2235
Merknad
Objekt
Erytrocyttkonsentrat
Parameter
Frigiving av blodprodukter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1997
Merknad
M0140 Immunologi og transfusjonsmedisin; Oppbevaring, utlevering og transport av blod og blodkomponenter
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Blodprodukter
Parameter
Utlevering og forsendelse av frigitte blodprodukter og plasmaderiverte legemidler
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
7267 2222 2277 33580 4970 11992 3481
Merknad
Objekt
Erytrocyttkonsentrat
Parameter
Oppbevaring av erytrocyttkonsentrat
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35864 34200
Merknad
Objekt
Fullblod
Parameter
Transport og forsendelse mellom tappestasjoner/produksjonssted
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
8585
Merknad
Objekt
Octaplasma
Parameter
Oppbevaring av Octaplasma
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35864 34200
Merknad
Objekt
Plasmaderiverte legemidler
Parameter
Oppbevaring av plasmaderiverte legemidler
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35864 34200 19272
Merknad
Objekt
Trombocyttkonsentrat
Parameter
Oppbevaring av trombocyttkonsentrat
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
9049
Merknad
M04 Klinisk farmakologi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Serum
Parameter
Etanol
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35229
Merknad
Fotometri Alinity
Objekt
Serum
Parameter
Litium
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35063
Merknad
Fotometri Alinity
Objekt
Serum
Parameter
Paracetamol
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35257
Merknad
Fotometri Alinity
M12 Medisinsk biokjemi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Blod
Parameter
HbA1c
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35725
Merknad
HPLC Tosoh G11
Objekt
Blod
Parameter
Hemoglobin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
19674
Merknad
Fotometri Sysmex XN
Objekt
Blod
Parameter
Erytrocytter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
19970
Merknad
Impedanse Sysmex XN
Objekt
Blod
Parameter
Hematokrit
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
20236
Merknad
Impedanse Sysmex XN
Objekt
Blod
Parameter
Ery-RDW
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
20339
Merknad
Impedanse Sysmex XN
Objekt
Blod
Parameter
Ery-MCV
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
20250
Merknad
Beregnet verdi av hematokrit og erytrocytter Sysmex XN
Objekt
Blod
Parameter
Ery-MCH
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
20338
Merknad
Beregnet verdi av hemoglobin og erytrocytter Sysmex XN
Objekt
Blod
Parameter
Ery-MCHC
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
20252
Merknad
Beregnet verdi av hemoglobin og hematokrit Sysmex XN
Objekt
Blod
Parameter
Trombocytter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
20045
Merknad
Impedanse og flowcytometri Sysmex XN
Objekt
Blod
Parameter
Retikulocytter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
20237
Merknad
Optisk og fluorescens Sysmex XN
Objekt
Blod
Parameter
IRF
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
20237
Merknad
Optisk og fluorescens Sysmex XN
Objekt
Blod
Parameter
Ret-hemoglobin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
20237
Merknad
Optisk og fluorescens Sysmex XN
Objekt
Blod
Parameter
Leukocytter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
19689
Merknad
Optisk og fluorescens Sysmex XN
Objekt
Blod
Parameter
Nøytrofile granulocytter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
3365
Merknad
Optisk og fluorescens Sysmex XN
Objekt
Blod
Parameter
Lymfocytter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
3365
Merknad
Optisk og fluorescens Sysmex XN
Objekt
Blod
Parameter
Monocytter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
3365
Merknad
Optisk og fluorescens Sysmex XN
Objekt
Blod
Parameter
Eosinofile granulocytter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
3365
Merknad
Optisk og fluorescens Sysmex XN
Objekt
Blod
Parameter
Basofile granulocytter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
3365
Merknad
Optisk og fluorescens Sysmex XN
Objekt
Plasma
Parameter
Protrombintid - INR
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1744
Merknad
Klotbasert Sta Compact Max
Objekt
Plasma
Parameter
APTT
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
12396
Merknad
Klotbasert Sta Compact Max
Objekt
Plasma
Parameter
Fibrinogen
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
4270
Merknad
Klotbasert Sta Compact Max
Objekt
Plasma
Parameter
D-dimer
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
4265
Merknad
Fotometri Sta Compact Max
Objekt
Serum
Parameter
25-OH Vitamin D
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35262
Merknad
Kjemiluminescens Alinity
Objekt
Serum
Parameter
Ferritin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35230
Merknad
Kjemiluminescens Alinity ci
Objekt
Serum
Parameter
Folat/folsyre
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35231
Merknad
Kjemiluminescens Alinity ci
Objekt
Serum
Parameter
Fritt T3
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35234
Merknad
Kjemiluminescens Alinity ci
Objekt
Serum
Parameter
Fritt T4, tyroxin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35235
Merknad
Kjemiluminescens Alinity ci
Objekt
Serum
Parameter
HCG
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35240
Merknad
Kjemiluminescens Alinity ci
Objekt
Serum
Parameter
Troponin I
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35080
Merknad
Kjemiluminescens Alinity ci
Objekt
Serum
Parameter
TSH
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35081
Merknad
Kjemiluminescens Alinity ci
Objekt
Serum
Parameter
Vitamin B12
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35083
Merknad
Kjemiluminescens Alinity ci
Objekt
Serum
Parameter
PSA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35074
Merknad
Kjemiluminescens Alinity ci
Objekt
Serum
Parameter
NT-proBNP
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35264
Merknad
Kjemiluminescens Alinity ci
Objekt
Serum
Parameter
Kalium
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35246
Merknad
Indirekte ioneselektiv elektrode Alinity ci
Objekt
Serum
Parameter
Klorid
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35248
Merknad
Indirekte ioneselektiv elektrode Alinity ci
Objekt
Serum
Parameter
Natrium
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35256
Merknad
Indirekte ioneselektiv elektrode Alinity ci
Objekt
Serum
Parameter
ALAT
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35225
Merknad
Fotometri Alinity ci
Objekt
Serum
Parameter
Albumin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35236
Merknad
Fotometri Alinity ci
Objekt
Serum
Parameter
Alkalisk fosfatase
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35247
Merknad
Fotometri Alinity ci
Objekt
Serum
Parameter
Amylase
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35258
Merknad
Fotometri Alinity ci
Objekt
Serum
Parameter
ASAT
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35084
Merknad
Fotometri Alinity ci
Objekt
Serum
Parameter
Bilirubin total
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35086
Merknad
Fotometri Alinity ci
Objekt
Serum
Parameter
CK, kreatin kinase
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35227
Merknad
Fotometri Alinity ci
Objekt
Serum
Parameter
Fosfat
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35232
Merknad
Fotometri Alinity ci
Objekt
Serum
Parameter
Gamma-GT
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35237
Merknad
Fotometri Alinity ci
Objekt
Serum
Parameter
Glukose
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35238
Merknad
Fotometri Alinity ci
Objekt
Serum
Parameter
HDL-kolesterol
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35241
Merknad
Fotometri Alinity ci
Objekt
Serum
Parameter
Jern
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35245
Merknad
Fotometri Alinity ci
Objekt
Serum
Parameter
Kalsium total
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35072
Merknad
Fotometri Alinity ci
Objekt
Serum
Parameter
Karbamid, urinstoff
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35067
Merknad
Fotometri Alinity ci
Objekt
Serum
Parameter
Kolesterol total
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35249
Merknad
Fotometri Alinity ci
Objekt
Serum
Parameter
Kreatinin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35250
Merknad
Fotometri Alinity ci
Objekt
Serum
Parameter
e-GFR
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35225
Merknad
Beregnet
Objekt
Serum
Parameter
LD
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35251
Merknad
Fotometri Alinity ci
Objekt
Serum
Parameter
LDL-kolesterol
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35252
Merknad
Fotometri Alinity ci
Objekt
Serum
Parameter
Magnesium
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35255
Merknad
Fotometri Alinity ci
Objekt
Serum
Parameter
Protein total
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35260
Merknad
Fotometri Alinity ci
Objekt
Serum
Parameter
Triglycerid
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35064
Merknad
Fotometri Alinity ci
Objekt
Serum
Parameter
Urat/urinsyre
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35068
Merknad
Fotometri Alinity ci
Objekt
Serum
Parameter
CRP
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35228
Merknad
Turbidimetri/immunturbidimetri Alinity ci
Objekt
Serum
Parameter
Transferrin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35065
Merknad
Turbidimetri Alinity ci
Objekt
Serum
Parameter
Transferrinmetning
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35065 35539
Merknad
Beregnet verdi Alinity ci
Objekt
Serum
Parameter
TIBC
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35065 35539
Merknad
Beregnet verdi Alinity ci
Objekt
Urin
Parameter
Albumin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35073
Merknad
Turbidimetri Alinity ci
Objekt
Urin
Parameter
Protein
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35069
Merknad
Turbidimetri Alinity ci
Objekt
Urin
Parameter
Kreatinin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35250
Merknad
Fotometri Alinity ci
Objekt
Urin
Parameter
Protein/kreatinin-ratio
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35069
Merknad
Beregnet verdi Alinity ci
Objekt
Urin
Parameter
Albumin/kreatinin-ratio
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35073
Merknad
Beregnet verdi Alinity ci
Objekt
Urin
Parameter
Natrium
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35256
Merknad
Indirekte ioneselektiv elektrode Alinity ci
Objekt
Urin
Parameter
Kalium
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35246
Merknad
Indirekte ioneselektiv elektrode Alinity ci
M30 Prøvetaking
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Blod
Parameter
Prøvetaking
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
19486 34196
Merknad
Metode basert på anerkjente prosedyrer for venøs eller kapillær punksjon
Den administrative/geografiske enheten:
Tappestasjon Sauda
Åbødalsv. 79
4201 SaudaPermanent laboratorium
M0120 Immunologi og transfusjonsmedisin; Intervju og tapping av blodgivere
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Blodgivere
Parameter
Nyregistrering og godkjenning av blodgivere
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
4754 10047
Merknad
Objekt
Blodgivere
Parameter
Intervju, godkjenning og tapping av etablerte blodgivere
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
5393 27514 6863 2492
Merknad
M0140 Immunologi og transfusjonsmedisin; Oppbevaring, utlevering og transport av blod og blodkomponenter
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Fullblod
Parameter
Transport og forsendelse av fullblod fra tappestasjon til produksjonssted
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
8585 6863
Merknad