Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

TEST 316

Helse Fonna HF, Haugesund sjukehus

Medisinsk biokjemi

Karmsundgt 120
5528 Haugesund

Telefon: 52732214 / 52732211
E-post: lab@helse-fonna.no
Hjemmeside: http://www.helse-fonna.no
Laboratoriet tilfredsstiller kravene i

NS-EN ISO 15189:2012
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Haugesund sjukehus, Medisinsk biokjemi
Karmsundgt. 120
5528 HaugesundPermanent laboratorium
M04 Klinisk farmakologi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Serum
Parameter
Digoksin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35079
Merknad
Turbidimetri Alinity
Objekt
Serum
Parameter
Etanol
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35229
Merknad
Fotometri Alinity
Objekt
Serum
Parameter
Gentamicin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35076
Merknad
Turbidimetri Alinity
Objekt
Serum
Parameter
Karbamazepin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35075
Merknad
Turbidimetri Alinity
Objekt
Serum
Parameter
Litium
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35063
Merknad
Fotometri Alinity
Objekt
Serum
Parameter
Paracetamol
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35257
Merknad
Fotometri Alinity
Objekt
Serum
Parameter
Valproat
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35066
Merknad
Turbidimetri Alinity
Objekt
Serum
Parameter
Vancomycin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35077
Merknad
Turbidimetri Alinity
M12 Medisinsk biokjemi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Blod
Parameter
Hemoglobin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
19674
Merknad
Fotometri Sysmex XN
Objekt
Blod
Parameter
Erytrocytter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
19970
Merknad
Impedanse Sysmex XN
Objekt
Blod
Parameter
Hematokritt
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
20236
Merknad
Impedanse Sysmex XN
Objekt
Blod
Parameter
Ery-MCV
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
20250
Merknad
Beregnet verdi av hematokritt og erytrocytter Sysmex XN
Objekt
Blod
Parameter
Ery-MCH
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
20338
Merknad
Beregnet verdi av hemoglobin og erytrocytter Sysmex XN
Objekt
Blod
Parameter
Ery-MCHC
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
20252
Merknad
Beregnet verdi av hemoglobin og hematokritt Sysmex XN
Objekt
Blod
Parameter
Ery-RDW
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
20339
Merknad
Impedanse Sysmex XN
Objekt
Blod
Parameter
Trombocytter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
20045
Merknad
Impedanse, flowcytometri Sysmex XN
Objekt
Blod
Parameter
Reticulocytter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
20237
Merknad
Fluorescens flowcytometri Sysmex XN
Objekt
Blod
Parameter
IRF
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
20237
Merknad
Fluorescens flowcytometri Sysmex XN
Objekt
Blod
Parameter
Ret-Hemoglobin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
20237
Merknad
Fluorescens flowcytometri Sysmex XN
Objekt
Blod
Parameter
Leukocytter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
19689
Merknad
Fluorescens flowcytometri Sysmex XN
Objekt
Blod
Parameter
Neutrofile granulocytter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
3365
Merknad
Fluorescens flowcytometri Sysmex XN
Objekt
Blod
Parameter
Lymfocytter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
3365
Merknad
Fluorescens flowcytometri Sysmex XN
Objekt
Blod
Parameter
Monocytter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
3365
Merknad
Fluorescens flowcytometri Sysmex XN
Objekt
Blod
Parameter
Eosinofile granulocytter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
3365
Merknad
Fluorescens flowcytometri Sysmex XN
Objekt
Blod
Parameter
Basofile granulocytter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
3365
Merknad
Fluorescens flowcytometri Sysmex XN
Objekt
Blod
Parameter
HbA1c
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35725
Merknad
HPLC Tosoh G11
Objekt
Plasma
Parameter
Protrombintid - INR
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1744
Merknad
Klotbasert Sta-R Max
Objekt
Plasma
Parameter
APTT
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
12396
Merknad
Klotbasert Sta-R Max
Objekt
Plasma
Parameter
Fibrinogen
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
4270
Merknad
Klotbasert Sta-R Max
Objekt
Plasma
Parameter
D-dimer
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
4265
Merknad
Fotometrisk Sta-R Max
Objekt
Plasma
Parameter
PTH
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35078
Merknad
Kjemiluminescens Alinity
Objekt
Serum
Parameter
Transferrinmetning
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35065 35539
Merknad
Beregning Alinity
Objekt
Serum
Parameter
TIBC
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35065 35539
Merknad
Beregning Alinity
Objekt
Serum
Parameter
25-OH Vitamin D
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35262
Merknad
Kjemiluminescens Alinity
Objekt
Serum
Parameter
Aktiv vitamin B12
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35261
Merknad
Kjemiluminescens Alinity
Objekt
Serum
Parameter
ALAT
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35225
Merknad
Fotometri Alinity
Objekt
Serum
Parameter
Albumin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35236
Merknad
Fotometri Alinity
Objekt
Serum
Parameter
Alkalisk fosfatase
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35247
Merknad
Fotometri Alinity
Objekt
Serum
Parameter
Amylase
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35258
Merknad
Fotometri Alinity
Objekt
Serum
Parameter
ASAT
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35084
Merknad
Fotometri Alinity
Objekt
Serum
Parameter
Bilirubin, konjugert
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35085
Merknad
Fotometri Alinity
Objekt
Serum
Parameter
Bilirubin, total
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35086
Merknad
Fotometri Alinity
Objekt
Serum
Parameter
CA125
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35082
Merknad
Kjemiluminescens Alinity
Objekt
Serum
Parameter
CEA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35226
Merknad
Kjemiluminescens Alinity
Objekt
Serum
Parameter
CK, kreatin kinase
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35227
Merknad
Fotometri Alinity
Objekt
Serum
Parameter
Klorid
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35248
Merknad
Indirekte ioneselektiv elektrode Alinity
Objekt
Serum
Parameter
CRP
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35228
Merknad
Turbidimetri Alinity
Objekt
Serum
Parameter
Ferritin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35230
Merknad
Kjemiluminescens Alinity
Objekt
Serum
Parameter
Folat/folsyre
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35231
Merknad
Kjemiluminescens Alinity
Objekt
Serum
Parameter
Fosfat
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35232
Merknad
Fotometri Alinity
Objekt
Serum
Parameter
Fritt T3
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35234
Merknad
Kjemiluminescens Alinity
Objekt
Serum
Parameter
Fritt T4, Tyroxin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35235
Merknad
Kjemiluminescens Alinity
Objekt
Serum
Parameter
FSH
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35233
Merknad
Kjemiluminescens Alinity
Objekt
Serum
Parameter
Gamma-GT
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35237
Merknad
Fotometri Alinity
Objekt
Serum
Parameter
Glukose
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35238
Merknad
Fotometri Alinity
Objekt
Serum
Parameter
Haptoglobin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35239
Merknad
Turbidimetri Alinity
Objekt
Serum
Parameter
HCG
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35240
Merknad
Kjemiluminescens Alinity
Objekt
Serum
Parameter
HDL-kolesterol
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35241
Merknad
Fotometri Alinity
Objekt
Serum
Parameter
IgA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35242
Merknad
Turbidimetri Alinity
Objekt
Serum
Parameter
IgG
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35243
Merknad
Turbidimetri Alinity
Objekt
Serum
Parameter
IgM
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35244
Merknad
Turbidimetri Alinity
Objekt
Serum
Parameter
Jern
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35245
Merknad
Fotometri Alinity
Objekt
Serum
Parameter
Kalium
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35246
Merknad
Indirekte ioneselektiv elektrode Alinity
Objekt
Serum
Parameter
Kalsium total
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35072
Merknad
Fotometri Alinity
Objekt
Serum
Parameter
Karbamid, urinstoff
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35067
Merknad
Fotometri Alinity
Objekt
Serum
Parameter
Kolesterol, total
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35249
Merknad
Fotometri Alinity
Objekt
Serum
Parameter
Kortisol
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35071
Merknad
Kjemiluminescens Alinity
Objekt
Serum
Parameter
Kreatinin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35250
Merknad
Fotometri Alinity
Objekt
Serum
Parameter
e-GFR
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35250
Merknad
Beregning Alinity
Objekt
Serum
Parameter
LD
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35251
Merknad
Fotometri Alinity
Objekt
Serum
Parameter
LDL-kolesterol
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35252
Merknad
Fotometri Alinity
Objekt
Serum
Parameter
LH
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35253
Merknad
Kjemiluminescens Alinity
Objekt
Serum
Parameter
Magnesium
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35255
Merknad
Fotometri Alinity
Objekt
Serum
Parameter
Natrum
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35256
Merknad
Indirekte ioneselektiv elektrode Alinity
Objekt
Serum
Parameter
NT-proBNP
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35264
Merknad
Kjemiluminescens Alinity
Objekt
Serum
Parameter
Progesteron
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35265
Merknad
Kjemiluminescens Alinity
Objekt
Serum
Parameter
Prokalsitonin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35263
Merknad
Kjemiluminescens Alinity
Objekt
Serum
Parameter
Prolaktin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35088
Merknad
Kjemiluminescens Alinity
Objekt
Serum
Parameter
Protein total
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35260
Merknad
Fotometri Alinity
Objekt
Serum
Parameter
PSA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35074
Merknad
Kjemiluminescens Alinity
Objekt
Serum
Parameter
Transferrin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35065
Merknad
Turbidimetri Alinity
Objekt
Serum
Parameter
Triglycerid
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35064
Merknad
Fotometri Alinity
Objekt
Serum
Parameter
hs-Troponin I
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35080
Merknad
Kjemiluminescens Alinity
Objekt
Serum
Parameter
TSH
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35081
Merknad
Kjemiluminescens Alinity
Objekt
Serum
Parameter
Urat/urinsyre
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35068
Merknad
Fotometri Alinity
Objekt
Serum
Parameter
Vitamin B12
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35083
Merknad
Kjemiluminescens Alinity
Objekt
Serum, urin
Parameter
Kreatinin clearance
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35250 35539
Merknad
Beregning Alinity
Objekt
Urin
Parameter
Albumin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35073
Merknad
Turbidimetri Alinity
Objekt
Urin
Parameter
Kalium
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35246
Merknad
Indirekte ioneselektiv elektrode Alinity
Objekt
Urin
Parameter
Kreatinin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35250
Merknad
Fotometri Alinity
Objekt
Urin
Parameter
Natrium
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35256
Merknad
Indirekte ioneselektiv elektrode Alinity
Objekt
Urin
Parameter
Prot/Kreat-ratio
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35069
Merknad
Beregning Alinity
Objekt
Urin
Parameter
Protein
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35069
Merknad
Turbidimetri Alinity
Objekt
Urin
Parameter
Alb/Kreat-ratio
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35073
Merknad
Beregning Alinity
M30 Prøvetaking
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Blod
Parameter
Prøvetaking
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
19486 34196
Merknad
Metode basert på anerkjente prosedyrer for venøs eller kapillær punksjon