Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

TEST 302

Helse Stavanger HF, Stavanger universitetssjukehus

Divisjon for medisinsk service, Avdeling for medisinsk biokjemi

Postboks 8100
4068 Stavanger

Telefon: 51519514 / 51519907
E-post: marie.aanestad@sus.no
Hjemmeside: http://sus.no/avdelinger/avdeling-for-medisinsk-biokjemi
Laboratoriet tilfredsstiller kravene i

NS-EN ISO 15189:2012
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Divisjon for medisinsk service, Avdeling for medisinsk biokjemi
Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 8
4011 StavangerPermanent laboratorium
M04 Klinisk farmakologi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Blod
Parameter
Everolimus
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
46070, 45304
Merknad
LC-MS/MS Xevo TQ-S
Objekt
Blod
Parameter
Sirolimus
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
46068, 45304
Merknad
LC-MS/MS Xevo TQ-S
Objekt
Blod
Parameter
Cyklosporin A (CYA)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
17440, 45304
Merknad
LC-MS/MS Xevo TQ-S
Objekt
Blod
Parameter
Tacrolimus
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
26440, 45304
Merknad
LC-MS/MS Xevo TQ-S
Objekt
Plasma
Parameter
Ammoniakk
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
17250, 27683, 32844, 28582, 35987
Merknad
Fotometri Architect c16000
Objekt
Serum
Parameter
Digoksin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
17463, 27683, 28582, 35987
Merknad
PETINA Architect c16000
Objekt
Serum
Parameter
Etanol
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
17469, 27683, 28582, 35987
Merknad
Enzymatisk Architect c16000
Objekt
Serum
Parameter
Fenobarbital, Fenemal
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
17505, 27683, 28582, 35897
Merknad
PETINA Architect c16000
Objekt
Serum
Parameter
Fenytoin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
17507, 27683.28582, 35987
Merknad
EIA Architect c16000
Objekt
Serum
Parameter
Gentamicin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
17525, 27683, 28582, 35987
Merknad
PETINA Architect c16000
Objekt
Serum
Parameter
Karbamazepin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
17588, 27683, 28582, 35987
Merknad
PETINA Architect c16000
Objekt
Serum
Parameter
Litium
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
17657, 27683, 28582, 35987
Merknad
Fotometri Architect c16000
Objekt
Serum
Parameter
Metotreksat
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
17672, 27756, 1186, 38260
Merknad
Immunokjemisk analyse CMIA Alinity I-modul
Objekt
Serum
Parameter
Teofyllin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
17845, 27683, 28582, 35987
Merknad
EIA Architect c16000
Objekt
Serum
Parameter
Valproat
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
17884, 27683, 28582, 35987
Merknad
PETINA Architect c16000
Objekt
Serum
Parameter
Vancomycin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
17885, 27683, 28582, 35987,
Merknad
PETINA Architect c16000
M12 Medisinsk biokjemi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Blod
Parameter
Hematokrit
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
17226
Merknad
Impedanse Sysmex XN
Objekt
Blod
Parameter
Reticulocytt-Hb
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
17251
Merknad
Flourescense flowcytometri Sysmex XN
Objekt
Blod
Parameter
Lymfocytter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
17218
Merknad
Flourescense flowcytometri Sysmex XN
Objekt
Blod
Parameter
Monocytter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
17218
Merknad
Flourescense flowcytometri Sysmex XN
Objekt
Blod
Parameter
Erytrocytter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
17224
Merknad
Impedanse Sysmex XN
Objekt
Blod
Parameter
Hemoglobin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
17228
Merknad
Fotometri Sysmex XN
Objekt
Blod
Parameter
Leukocytter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
17260
Merknad
Flourescense flowcytometri Sysmex XN
Objekt
Blod
Parameter
Erytrocyttindekser: MCH, MCHC & MCV
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
17230, 17233, 17234
Merknad
MCH og MCHC: Beregnet parameter. MCV: Impedanse Sysmex XN
Objekt
Blod
Parameter
Nøytrofile granulocytter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
17218
Merknad
Flourescense flowcytometri Sysmex XN
Objekt
Blod
Parameter
Reticulocytter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
17253
Merknad
Flourescense flowcytometri Sysmex XN
Objekt
Blod
Parameter
Trombocytter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
17255
Merknad
Impedanse Sysmex XN
Objekt
Heparinblod (arterielt og kapillært)
Parameter
pO2
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
17428, 2131, 34668
Merknad
Amperimetrisk metode ABL 835
Objekt
Heparinblod (arterielt og kapillært)
Parameter
sO2
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
17428, 2131, 34668
Merknad
Spektrofotometer ABL 835
Objekt
Heparinblod (arterielt, venøst og kapillært)
Parameter
Bikarbonat (HCO3), aktuell
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
17428, 2131
Merknad
Kalkulert parameter basert på måleresultater fra ABL 835
Objekt
Heparinblod (arterielt, venøst og kapillært)
Parameter
pH
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
17428, 2131, 34668
Merknad
Ioneselektiv elektrode ABL 835
Objekt
Heparinblod (arterielt, venøst og kapillært)
Parameter
pCO2
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
17428, 2131, 34668
Merknad
Ioneselektiv elektrode ABL 835
Objekt
Plasma
Parameter
Anti-Faktor Xa
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35468, 35206
Merknad
Kromogen Sysmex CS-2100i
Objekt
Plasma
Parameter
Homocystein (HCY)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
17377, 3057
Merknad
LC-MS/MS Xevo TQ-S
Objekt
Plasma
Parameter
Antitrombin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
22812, 29785
Merknad
Kromogen Sysmex CS-2100i
Objekt
Plasma
Parameter
APTT
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
22809, 29370
Merknad
Clotting Sysmex CS-2100i
Objekt
Plasma
Parameter
D-dimer
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
22811, 29370
Merknad
Immunoturbidimetri Sysmex CS-2100i
Objekt
Plasma
Parameter
Fibrinogen
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
22810, 29370
Merknad
Clotting Sysmex CS-2100i
Objekt
Plasma
Parameter
Protein C
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
22817, 29785
Merknad
Kromogen Sysmex CS-2100i
Objekt
Plasma
Parameter
Protein S
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
22830, 29785
Merknad
Immunoturbidimetri Sysmex CS-2100i
Objekt
Plasma
Parameter
PT-INR
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
22807, 29370
Merknad
Clotting Sysmex CS-2100i
Objekt
Plasma
Parameter
PTH
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
17740, 2745, 38260, 42947
Merknad
Immunokjemisk analyse CMIA Alinity I-modul
Objekt
Serum
Parameter
T3 fritt
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
17514, 2745, 38260, 42947
Merknad
Immunokjemisk analyse CMIA Alinity I-modul
Objekt
Serum
Parameter
T4 fritt
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
17517, 2745, 38260, 42947
Merknad
Immunokjemisk analyse CMIA Alinity I-modul
Objekt
Serum
Parameter
Troponin I
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
17850, 2745, 38260, 42947
Merknad
Immunokjemisk analyse CMIA Alinity I-modul
Objekt
Serum
Parameter
TSH
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
17863, 2745, 38260, 42947
Merknad
Immunokjemisk analyse CMIA Alinity I-modul
Objekt
Serum
Parameter
Østradiol
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
17887, 2745, 38260, 42947
Merknad
Immunokjemisk analyse CMIA Alinity I-modul
Objekt
Serum
Parameter
IgE, allergenspesifikk inkl. allergene komponenter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
17216, 16057, 38702, 34628, 46309, 3870
Merknad
FEIA ImmunoCAP250
Objekt
Serum
Parameter
IgE, total
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
18773, 16057, 38702, 34935, 34628, 46309, 38700
Merknad
FEIA ImmunoCAP250
Objekt
Serum
Parameter
Elektroforese, proteinfraksjonering og immuntyping av serum
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
30919, 32388, 1822, 47360, 46309, 47397
Merknad
Kapillærelektroforese Capillarys Sebia2 flex piercing
Objekt
Serum
Parameter
ALAT
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
17174, 27683, 27542
Merknad
Fotometri (IFCC standardisert) Architect c16000
Objekt
Serum
Parameter
Albumin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
17184, 27683, 27542
Merknad
Bromcresol purpur Architect c16000
Objekt
Serum
Parameter
Kobalaminer, B12
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
17590, 2745, 38260, 37753, 42947
Merknad
Immunokjemisk analyse CMIA Alinity I-modul
Objekt
Serum
Parameter
HCG Beta, Choriongonadotropin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
27309, 2745, 38260, 42947
Merknad
Immunokjemisk analyse CMIA Alinity I-modul
Objekt
Serum
Parameter
Kortisol
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
17594, 30464, 30462, 2745, 38260, 42947
Merknad
Immunokjemisk analyse CMIA Alinity I-modul
Objekt
Serum
Parameter
LDH
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
17601,27683, 27542
Merknad
Fotometri Architect c16000
Objekt
Serum
Parameter
Progesteron
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
17712, 2745, 38260, 42947
Merknad
Immunokjemisk analyse CMIA Alinity I-modul
Objekt
Serum
Parameter
Prolaktin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
17713, 2745, 38260, 42947
Merknad
Immunokjemisk analyse CMIA Alinity I-modul
Objekt
Serum
Parameter
PSA total
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
17731, 42947, 2745, 38260
Merknad
Immunokjemisk analyse CMIA Alinity I-modul
Objekt
Serum
Parameter
Kloride
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
17589, 27683, 27542
Merknad
ICT indirekte Architect c16000
Objekt
Serum
Parameter
Kolesterol
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
17593, 27683, 27542
Merknad
Fotometri Architect c16000
Objekt
Serum
Parameter
LDL-kolesterol
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
17605, 27683, 27542
Merknad
Fotometri Architect c16000
Objekt
Serum
Parameter
Lipase
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
17655, 27683, 27542
Merknad
Fotometri Architect c16000
Objekt
Serum
Parameter
Alfa-1-antitrypsin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
17188, 27683, 27542
Merknad
Immunturbidimetri Architect c16000
Objekt
Serum
Parameter
ALP (Alkalisk fosfatase)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
17241, 27683, 27542
Merknad
Fotometri (IFCC-standardisert) Architect c16000
Objekt
Serum
Parameter
Amylase
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
17259, 27683, 27542
Merknad
Fotometri (IFCC-standardisert) Architect c16000
Objekt
Serum
Parameter
ASAT (Aspartat aminotransferase)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
17334, 27683, 27542
Merknad
Fotometri Architect c16000
Objekt
Serum
Parameter
Bilirubin, total
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
17374, 27683, 27542
Merknad
Fotometri Architect c16000
Objekt
Serum
Parameter
CK (Kreatinin kinase)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
17437, 27683, 27542
Merknad
Fotometri Architect c16000
Objekt
Serum
Parameter
CRP (C-raktivt protein)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
17439, 27683, 27542
Merknad
Immunturbidimetri Architect c16000
Objekt
Serum
Parameter
Fosfat
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
17513, 27683, 27542
Merknad
Fotometri Architect c16000
Objekt
Serum
Parameter
Glukose
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
17531, 27683, 27542
Merknad
Fotometri Architect c16000
Objekt
Serum
Parameter
Haptoglobin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
17554, 27683, 27542
Merknad
Immunturbidimetri Architect c16000
Objekt
Serum
Parameter
HDL-kolesterol
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
17555, 27683, 27542
Merknad
Fotometri Architect c16000
Objekt
Serum
Parameter
IgA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
17564, 27683, 27542
Merknad
Immunturbidimetri Architect c16000
Objekt
Serum
Parameter
IgG
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
17565, 27683, 27542
Merknad
Immunturbidimetri Architect c16000
Objekt
Serum
Parameter
IgM
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
17567, 27683, 27542
Merknad
Immunturbidimetri Architect c16000
Objekt
Serum
Parameter
Jern
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
17581, 27683, 27542
Merknad
Fotometri Architect c16000
Objekt
Serum
Parameter
AFP
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
27298, 42947, 2745, 38260
Merknad
Immunokjemisk analyse CMIA Alinity I-modul
Objekt
Serum
Parameter
CA125
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
17432, 2745, 42947 38260
Merknad
Immunokjemisk analyse CMIA Alinity I-modul
Objekt
Serum
Parameter
CEA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
17433, 42947, 2745, 38260
Merknad
Immunokjemisk analyse CMIA Alinity I-modul
Objekt
Serum
Parameter
Folat
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
17511, 2745, 38260, 42947
Merknad
Immunokjemisk analyse CMIA Alinity I-modul
Objekt
Serum
Parameter
FSH
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
17522, 2745, 38260, 42947
Merknad
Immunokjemisk analyse CMIA Alinity I-modul
Objekt
Serum
Parameter
HE4
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
44606, 2745, 42947, 28503
Merknad
Immunokjemisk analyse CMIA Alinity I-modul
Objekt
Serum
Parameter
NT-proBNP
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
42560, 38260, 2745
Merknad
Immunokjemisk analyse CMIA Alinity I-modul
Objekt
Serum
Parameter
Paracetamol
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
17700, 27683, 28582, 35987
Merknad
Enzymatisk Architect c16000
Objekt
Serum
Parameter
Metyl malonsyre (MMA)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
17675, 4684
Merknad
LC-MS/MS Xevo TQ-S
Objekt
Serum
Parameter
Vitamin D (25-OH-vitamin D & 25-hydroksyvitamin D)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
28356, 27187
Merknad
LC-MS/MS Xevo TQ-S
Objekt
Serum
Parameter
Pankreasamylase
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
17697, 27683, 27542
Merknad
Fotometri (IFCC standardisert) Architect c16000
Objekt
Serum
Parameter
Protein, total
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
17853, 27683, 27542
Merknad
Fotometri Architect c16000
Objekt
Serum
Parameter
Transferrin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
17857, 27683, 27542
Merknad
Immunturbidimetri Architect c16000
Objekt
Serum
Parameter
Triglycerid
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
17858, 27683, 27542
Merknad
Fotometri Architect c16000
Objekt
Serum
Parameter
Urat, Urinsyre
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
17882, 27683, 27542
Merknad
Fotometri Architect c16000
Objekt
Serum
Parameter
Urea, Urinstoff, Karbamid
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
17880, 27683, 27542
Merknad
Fotometri Architect c16000
Objekt
Serum
Parameter
HbA1c
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
17541, 25734
Merknad
HPLC BioRad Variant II Turbo
Objekt
Serum
Parameter
Testosteron
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
46637, 2745, 42947,28503
Merknad
Immunokjemisk analyse CMIA Alinity I-modul
Objekt
Serum
Parameter
SHBG
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
46813, 2745, 28503,42947
Merknad
Immunokjemisk analyse CMIA Alinity I-modul
Objekt
Serum
Parameter
Bilirubin, direkte
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
17363, 27683, 27542
Merknad
Fotometri Architect c16000
Objekt
Serum
Parameter
GGT (Gamma-glutamyltransferase)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
17527, 27683, 27542
Merknad
Fotometri Architect c16000
Objekt
Serum
Parameter
LH
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
17654, 2745, 38260, 42947
Merknad
Immunokjemisk analyse CMIA Alinity I-modul
Objekt
Serum
Parameter
Ferritin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
17509, 2745, 38260, 42947
Merknad
Immunokjemisk analyse CMIA Alinity I-modul
Objekt
Serum og heparinblod (arterielt, venøst og kapillært)
Parameter
Ionisert kalsium (fritt kalsium), aktuell
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
17576, 2143, 34668, 27774
Merknad
Ioneselektiv elektrode ABL 835
Objekt
Serum, urin
Parameter
Kalium
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
17582, 17907, 27683, 27542
Merknad
ICT indirekte Architect c16000
Objekt
Serum, urin
Parameter
Kalsium
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
17585, 17896, 27683, 27542
Merknad
Fotometri Architect c16000
Objekt
Serum, urin
Parameter
Natrium
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
17678, 17917, 27683, 27542
Merknad
ICT indirekte Architect c16000
Objekt
Serum, urin
Parameter
Kreatinin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
17595, 17911, 27683, 27542
Merknad
Fotometri Architect c16000
Objekt
Urin
Parameter
Albumin (Albumin/Kreatinin forhold)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
17914, 27542, 27683
Merknad
Immunturbidimetri Architect c16000
Objekt
Urin
Parameter
Protein (Protein/Kreatinin ratio)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
17924, 17922, 27542
Merknad
Fotometri Architect c16000
M15 Medisinsk genetikk
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Blod
Parameter
Laktoseintolleranse / Laktase (LCT) gentest
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
17598 32140
Merknad
Sanntids-PCR Lightcycler 2.0
Objekt
Blod
Parameter
Faktor II Protrombin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
32857 18895
Merknad
Sanntids-PCR Lightcycler 2.0
Objekt
Blod
Parameter
Faktor V Leiden
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
32857 18899
Merknad
Sanntids-PCR Lightcycler 2.0
Objekt
Blod
Parameter
Laktoseintoleranse/Laktase (LCT) utvidet gentest, Sangersekvensering av introl 13 i MCM6-genet på humant kromosom 2
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
30437 32011
Merknad
Sangersekvensering, SeqStudio Genetic Analyzer
M30 Prøvetaking
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Nyfødte
Parameter
Blodprøver til analyser
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
2295
Merknad
Anerkjente prosedyrer for venøs eller kapillær punksjon
Objekt
Pasienter
Parameter
Blodprøver til pretran-sfusjonsundersøkelser
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
2700
Merknad
Anerkjente prosedyrer for venøs eller kapillær punksjon
Objekt
Pasienter
Parameter
Blod til blodkulturer
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
2697
Merknad
Anerkjente prosedyrer for venøs punksjon
Objekt
Pasienter
Parameter
Blodprøver til analyser
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
2290, 21183
Merknad
Anerkjente prosedyrer for venøs eller kapillær punksjon
M31 Fleksibelt akkrediteringsomfang
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Kroppsvæsker
Parameter
Hematologiske parameter Koagulasjonsparameter Klinisk kjemisk parameter Proteiner Antistoffer Blodgassparameter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Måleprinsipp/analyse-plattformer akkreditert under medisinsk biokjemi (M12)
Merknad
Oppdatert liste over metoder som er inkludert i den fleksibel akkrediteringen, er tilgjengelig hos organisasjonen.
Objekt
Kroppsvæsker
Parameter
Medikamentanalyser Rusmiddelanalyser
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Måleprinsipp/analyse-plattformer akkreditert under klinisk farmakologi (M04)
Merknad
Oppdatert liste over metoder som er inkludert i den fleksibel akkrediteringen, er tilgjengelig hos organisasjonen.
Objekt
Kroppsvæsker
Parameter
Mutasjonsanalyser
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Måleprinsipp/analyse-plattformer som er akkreditert under medisinsk genetikk (M15)
Merknad
Oppdatert liste over metoder som er inkludert i den fleksibel akkrediteringen, er tilgjengelig hos organisasjonen.