Du er her:

Hvem er akkreditert

Resultatlistene kan sorteres etter akkrediteringsnummer og alfabetisk. 

Suspensjoner vises som rød markering av hver organisasjon, eventuelt hver metode i detaljert omfang.

 


  Referansematerialprodusenter

Parameter er den enheten man ønsker å finne i analysen.

Objekt, eller prøvematerialet, er det mediet man analyserer, gjør prøvingen på.

Referansestandard er søk i referansestandarder for akkrediterte analyser.

Fagområder er Norsk akkrediterings metode for inndeling av akkreditert omfang for laboratorier.

PS! P-områder ligger under områder for søk i "laboratorier", laboratorier med omfang definert som m-områder ligger under området for "medisinske lab".


Les mer om hvordan søke i databasen:


Antall treff i databasen: 101


TEST 234 Driftsassistansen i Viken IKS
Fagområde
P3001 Prøvetaking avløpsvann
P3099 Mengdemåling av avløpsvann

Hjemmeside: www.daiv.no
TEST 232 COWI AS
* Delvis suspendert (Frivillig eller ufrivillig)

Fagområde
P3001 Prøvetaking avløpsvann
P3099 Mengdemåling av avløpsvann

Hjemmeside: www.cowi.no
TEST 225 Ecoxy AS
Fagområde
P3002 Prøvetaking luft

Hjemmeside: www.ecoxy.no
TEST 206 Matråd AS
Fagområde
P12 Kjemisk analyse
P16 Mikrobiologisk analyse
P24 Molekylærbiologi

Hjemmeside: http://www.matrad.no/
TEST 203 TINE SA
Fagområde
P16 Mikrobiologisk analyse
P24 Molekylærbiologi

Hjemmeside: http://medlem.tine.no
TEST 198 Skretting Aquaculture Research Centre AS
Fagområde
P12 Kjemisk analyse

Hjemmeside: www.skrettingarc.com
TEST 196 Kripos
Fagområde
P02 Ballistikk
P03 Brann
P07 Fysikk
P12 Kjemisk analyse
P30 Prøvetaking
P31 Fleksibelt akkrediteringsomfang
P32 Faglige vurderinger og fortolkninger
P99 Andre tekniske områder

Hjemmeside: www.kripos.no
TEST 194 Unilabs laboratoriemedisin AS
Fagområde
P16 Mikrobiologisk analyse
P31 Fleksibelt akkrediteringsomfang
P32 Faglige vurderinger og fortolkninger

Hjemmeside: www.unilabs.no/miljolab
TEST 190 Amiblu Technology AS
Fagområde
P14 Mekanikk
P31 Fleksibelt akkrediteringsomfang

Hjemmeside: www.amiblu.com
TEST 187 Alex Stewart International Norge AS
Fagområde
P12 Kjemisk analyse
P16 Mikrobiologisk analyse
P24 Molekylærbiologi

Hjemmeside: www.slab.no
TEST 184 Eurofins Havlandet AS
Fagområde
P12 Kjemisk analyse
P16 Mikrobiologisk analyse
P24 Molekylærbiologi
P31 Fleksibelt akkrediteringsomfang

Hjemmeside: www.havlandetfl.no
TEST 182 System Sikkerhet AS
Fagområde
P11 Informasjonsteknologi

Hjemmeside: www.systemsikkerhet.no
TEST 180 RISE PFI AS
Fagområde
P07 Fysikk

Hjemmeside: www.rise-pfi.no
TEST 178 Norconsult AS
Fagområde
P11 Informasjonsteknologi

Hjemmeside: www.norconsult.no
TEST 163 Direktorat for strålevern og atomsikkerhet
Fagområde
P22 Ioniserende stråling og radioaktivitet

Hjemmeside: www.dsa.no
TEST 162 Direktorat for strålevern og atomsikkerhet
Fagområde
P22 Ioniserende stråling og radioaktivitet

Hjemmeside: www.dsa.no
TEST 161 Veas Selvkost AS
Fagområde
P12 Kjemisk analyse
P3001 Prøvetaking avløpsvann
P3099 Mengdemåling av avløpsvann

Hjemmeside: www.veas.nu
TEST 160 TosLab AS
Fagområde
P12 Kjemisk analyse
P16 Mikrobiologisk analyse
P24 Molekylærbiologi
P31 Fleksibelt akkrediteringsomfang

Hjemmeside: www.toslab.no
TEST 157 STIM AS
Fagområde
P21 Taksonomi
P3003 Prøvetaking bunnsediment
P32 Faglige vurderinger og fortolkninger

Hjemmeside: www.stim.no
TEST 151 Petrotech AS
* Delvis suspendert (Frivillig eller ufrivillig)

Fagområde
P12 Kjemisk analyse
P16 Mikrobiologisk analyse

Hjemmeside: www.petrotech.no