Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

TEST 161

Veas Selvkost AS

Laboratoriet

Bjerkåsholmen 125
3470 SLEMMESTAD

Telefon: Tlf. 98208600 Faks. 66 79 67 55
E-post: veas@veas.nu
Hjemmeside: http://www.veas.nu
Laboratoriet tilfredsstiller kravene i

NS-EN ISO/IEC 17025:2017
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Veas Selvkost AS
Bjerkåsholmen 125
3470 SLEMMESTADPermanent laboratorium
P12 Kjemisk analyse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Avløpsvann
Parameter
Hg
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Hg
Merknad
Metode basert på NS-EN ISO 17852:2008 utg. 1. Oppsluttet etter NS-EN ISO 15587-2:2002. HG-AFS
Objekt
Avløpsvann
Parameter
As, Pb, Cd, Cr, Cu, Mn, Ni, Zn
Referansestandard
NS-EN ISO 17294-2
Intern metode identitet
As ICP-MS Pb ICP-MS Cd ICP-MS Cu ICP-MS Cr ICP-MS Mn ICP-MS Ni ICP-MS Zn ICP-MS
Merknad
ICP-MS Oppsluttet etter NS-EN 15587-2:2002
Objekt
Avløpsvann
Parameter
Kjemisk oksygenforbruk
Referansestandard
NS-ISO 15705
Intern metode identitet
CODCR
Merknad
Hach Lange kyvettetest LCI 400
Objekt
Avløpsvann
Parameter
Fosfor, totalt
Referansestandard
NS-EN ISO 6878
Intern metode identitet
PTOT
Merknad
Spektrofotometri
Objekt
Avløpsvann
Parameter
Kjeldahl nitrogen, total
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
TKN
Merknad
Metode basert på NS-ISO 5663:1984 utg. 1 og TEC AN 300. Kjeltec 8460 og digestor 2520
Objekt
Avløpsvann
Parameter
Biokjemisk oksygenforbruk (BOFn)
Referansestandard
NS-EN ISO 5815-1
Intern metode identitet
BOD5(ATU)
Merknad
Inkubatorskap/ Oksygen-elektrode
Objekt
Avvløpsvann
Parameter
Bestemmelse av nitritt-nitrogen og nitrat-nitrogen og summen av begge
Referansestandard
NS-EN ISO 13395
Intern metode identitet
NO2+NO3
Merknad
Akkreditering gjelder kun summen av nitritt-nitrogen og nitrat-nitrogen Automatisert analyse (CFA og FIA) og spektrometrisk deteksjon
Objekt
Slam
Parameter
As, Mg, Al, P, K, Ca, Cr, Mn, Fe, Ni, Cu, Zn, Cd, Pb
Referansestandard
NS-EN 16171
Intern metode identitet
As-S ICPMS Mg-S ICPMS Al-S ICPMS P-S ICPMS K-S ICPMS Ca-S ICPMS Cr-S ICPMS Mn-S ICPMS Fe-S ICPMS Ni-S ICPMS Cu-S ICPMS Zn-S ICPMS Cd-S ICPMS Pb-S ICPMS
Merknad
ICP-MS. Oppsluttet etter NS-EN 16173:2012
Objekt
Slam
Parameter
Glødetap Gløderest
Referansestandard
NS-EN 15935
Intern metode identitet
GL.TAP-S GL.REST-S
Merknad
Automatisert metode, prepAsh 340
Objekt
Slam
Parameter
Glødetap Gløderest
Referansestandard
NS-EN 15935
Intern metode identitet
GL.TAP-S GL.REST-S
Merknad
Glødeovn
Objekt
Slam
Parameter
Kjeldahl nitrogen, total
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
TKN-S
Merknad
Metode basert på NS-EN 16169:2012 utg. 1 og TEC AN 300. Kjeltec 8460 og digestor 2520
Objekt
Slam
Parameter
Tørrstoff
Referansestandard
NS-EN 15934
Intern metode identitet
TS-S
Merknad
Beregnet tørrstoff Varmeskap
Objekt
Slam
Parameter
Tørrstoff
Referansestandard
NS-EN 15934
Intern metode identitet
TS-S
Merknad
Beregnet tørrstoff. Automatisert metode, prepAsh 340
Objekt
Slam
Parameter
Hg
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Hg-S
Merknad
Metode basert på NS-EN ISO 17852:2008 utg. 1. Oppsluttet etter NS 4770:1994 utg. 2, eller oppsluttet etter NS-EN 16173:2012 utg 1 HG-AFS
Objekt
Slam
Parameter
pH
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PH-S
Merknad
pH meter Metode basert på utgått standard NS-EN 12176:1998
P3001 Prøvetaking avløpsvann
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Kommunalt avløpsvann
Parameter
Prøver til kjemisk analyse
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Automatisk og mengdeproporsjonal prøvetaking
Merknad
Metode basert på automatisk prøvetaking av mengdeproporsjonale prøver fra inn- og utløp, samt vaskevann i fritt vannspeil i åpen renne og på trykksatte systemer. Dette i henhold til krav gitt i Forskrift om begrensning av forurensning § 14-1.
Objekt
Kommunalt avløpsvann
Parameter
Prøver til analyse av overflateaktive stoffer
Referansestandard
Intern Metode
Intern metode identitet
Kvalifisert stikkprøve DEHP
Merknad
Metode basert på kvalifisert stikkprøve (manuell prøvetaking). Dette i henhold til krav gitt i Forskrift om begrensning av forurensning § 14-1.
P3099 Mengdemåling av avløpsvann
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Kommunalt avløpsvann
Parameter
Mengdemåling
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Automatisk og mengdeproporsjonal prøvetaking
Merknad
Metode basert på trykksatte systemer. Dette i henhold til krav gitt i Forskrift om begrensning av forurensning § 14-1.
Objekt
Kommunalt avløpsvann
Parameter
Mengdemåling
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Automatisk og mengdeproporsjonal prøvetaking
Merknad
Metode basert på måling på fritt vannspeil i åpen renne. Dette i henhold til krav gitt i Forskrift om begrensning av forurensning § 14-1.
Den administrative/geografiske enheten:
Veas Selvkost AS, overløp på Lysaker
Bjerkåsholmen 125
3470 SLEMMESTADPermanent laboratorium
P3001 Prøvetaking avløpsvann
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Kommunalt avløpsvann
Parameter
Prøver til kjemisk analyse
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Automatisk og mengdeproporsjonal prøvetaking
Merknad
Metode basert på automatisk prøvetaking av mengdeproporsjonale prøver fra inn- og utløp fritt vannspeil i åpen renne. Dette i henhold til krav gitt i Forskrift om begrensning av forurensning § 14-1
P3099 Mengdemåling av avløpsvann
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Kommunalt avløpsvann
Parameter
Mengdemåling
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Automatisk og mengdeproporsjonal prøvetaking
Merknad
Metode basert på måling på fritt vannspeil i åpen renne. Dette i henhold til krav gitt i Forskrift om begrensning av forurensning § 14-1