Nyheter/aktuelt

ISO 15189-akkreditering betyr at laboratoria også arbeider i tråd med prinsippane i ISO 9001:2008

21.12.2015

Norsk akkreditering er ikkje ein kommersiell institusjon. Det vil seie at Norsk akkreditering ikkje skal ...

WAD 2015
24.06.2015

9. juni blei verda sin akkrediteringsdag markert over heile verda. Dagen er eit initiativ frå ILAC og IAF...