Nyheter/aktuelt

ISO 15189-akkreditering betyr at laboratoria også arbeider i tråd med prinsippane i ISO 9001:2008

WAD 2015
24.06.2015

9. juni blei verda sin akkrediteringsdag markert over heile verda. Dagen er eit initiativ frå ILAC og IAF for å auke medvitet om akkrediteringssystema