Du er her:

Hvem er akkreditert

Resultatlistene kan sorteres etter akkrediteringsnummer og alfabetisk. 

Suspensjoner vises som rød markering av hver organisasjon, eventuelt hver metode i detaljert omfang.

 


  Referansematerialprodusenter


Antall treff i databasen: 4


GLP 002 VETERINÆRMEDISINSK OPPDRAGSSENTER AS
Produktgruppe: Legemidler til veterinærmedisinsk bruk
Ekspertområde:
Smitte og toksikologiske forsøk på akvatiske organismer


Hjemmeside: www.veso.no
GLP 006 Schlumberger Norge AS
Produktgruppe: Industrikjemikalier
Ekspertområde:
Økotoksikologiske undersøkelser på akvatiske og terrestriske organismer
Undersøkelser vedrørende stoffers oppførsel i vann, jord og luft; bioakkumulasjon; biodegradering


Hjemmeside: www.slb.com
GLP 007 Norsk institutt for vannforskning
Produktgruppe: Industrikjemikalier
Ekspertområde:
Økotoksikologiske undersøkelser på akvatiske og terrestriske organismer
Undersøkelser vedrørende stoffers oppførsel i vann, jord og luft; biodegradering


Produktgruppe: Legemidler til humant bruk
Ekspertområde:
Undersøkelser vedrørende stoffers oppførsel i vann, jord og luft; biodegradering
Økotoksikologiske undersøkelser på akvatiske og terrestriske organismer


Produktgruppe: Legemidler til veterinærmedisinsk bruk
Ekspertområde:
Undersøkelser vedrørende stoffers oppførsel i vann, jord og luft; biodegradering
Økotoksikologiske undersøkelser på akvatiske og terrestriske organismer


Produktgruppe: Pesticider
Ekspertområde:
Undersøkelser vedrørende stoffers oppførsel i vann, jord og luft; biodegradering
Økotoksikologiske undersøkelser på akvatiske og terrestriske organismer


Produktgruppe: Tilsetningsstoffer til matvarer og fôr
Ekspertområde:
Undersøkelser vedrørende stoffers oppførsel i vann, jord og luft; biodegradering
Økotoksikologiske undersøkelser på akvatiske og terrestriske organismer


Produktgruppe: Biocider
Ekspertområde:
Undersøkelser vedrørende stoffers oppførsel i vann, jord og luft; biodegradering
Økotoksikologiske undersøkelser på akvatiske og terrestriske organismer


Hjemmeside: www.niva.no
GLP 012 Stiftelsen NILU
Produktgruppe: Industrikjemikalier, kosmetikk, legemidler til humant bruk, legemidler til veterinærmedisinsk bruk, tilsetningsstoffer til matvarer og fõr, pesticider, andre: nano partikler/nano materiale
Ekspertområde:
Toksikologiske- og mutagenitetsundersøkelser


Hjemmeside: www.nilu.no