Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

TEST 160

TosLab AS

Postboks 2064
9266 Tromsø

Telefon: Tlf. 77 62 43 60 Faks. 77 62 43 61
E-post: jolanta@toslab.no
Hjemmeside: http://www.toslab.no
Laboratoriet tilfredsstiller kravene i

NS-EN ISO/IEC 17025:2017
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
TosLab AS
Stakkevollvegen 55
9010 TROMSØPermanent laboratorium
P12 Kjemisk analyse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Avløpsvann
Parameter
Kjemisk oksygenforbruk
Referansestandard
NS-ISO 15705
Intern metode identitet
D01609
Merknad
KOF-Cr
Objekt
Avløpsvann
Parameter
Bestemmelse av biokjemisk oksygenforbruk etter n dager (BOFn) - Del 1: Metode basert på fortynning og poding etter tilsetning av allytiourea
Referansestandard
NS-EN ISO 5815-1
Intern metode identitet
D01517
Merknad
Objekt
Avløpsvann, sjøvann og rentvann
Parameter
Suspendert stoff (SS)
Referansestandard
NS-EN 872
Intern metode identitet
D00203
Merknad
Objekt
Fisk og fiske/marine produkter
Parameter
Bestemmelse av råaske
Referansestandard
ISO 5984
Intern metode identitet
D00219
Merknad
Gravimetrisk
Objekt
Jord og slam
Parameter
Kvikksølv (totalt)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D02551, D02552
Merknad
Metode basert på NS-EN 16175-1:2016 CVAAS
Objekt
Kjøtt og kjøttprodukter
Parameter
Fett
Referansestandard
AOAC Method 991.36
Intern metode identitet
D01387
Merknad
Soxtec ekstraksjon
Objekt
Kjøtt og kjøttprodukter
Parameter
Aske
Referansestandard
NMKL 173
Intern metode identitet
D00219
Merknad
Gravimetrisk
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Nitrogen
Referansestandard
NMKL 6
Intern metode identitet
D00216
Merknad
Kjeldahl-N
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Råprotein
Referansestandard
NMKL 6
Intern metode identitet
D00215
Merknad
Kjeldahl-N
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Vanninnhold
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D00211
Merknad
Metode basert på NMKL 23 (1991)
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Tørrstoff
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D00212
Merknad
Metode basert på NMKL 23
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Total flyktig nitrogen
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D00217
Merknad
Metode basert på Kjeldahl, AOAC 920.03
Objekt
Rent vann, avløpsvann
Parameter
Total nitrogen
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D00206
Merknad
Metode basert på NS-EN ISO 11905-1
Objekt
Rentvann
Parameter
Bestemmelse av total organisk karbon (TOC/NPOC)
Referansestandard
NS-EN 1484
Intern metode identitet
D02347
Merknad
Ekvivalent med ISO 8245
Objekt
Rentvann
Parameter
Oppløst klorid, fluorid, og sulfat
Referansestandard
NS-EN ISO 10304-1
Intern metode identitet
D02125
Merknad
Ionekromatografi
Objekt
Rentvann og avløpsvann
Parameter
Ammoniumnitrogen
Referansestandard
NS-EN ISO 11732
Intern metode identitet
D00187
Merknad
Metoder med automatisert flyt (CFA og FIA) og spektrometrisk bestemmelse (ISO 11732:2005)
Objekt
Rentvann og avløpsvann
Parameter
Ca
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D00191
Merknad
Metode basert på DS248 (1973)
Objekt
Rentvann og avløpsvann
Parameter
Kvikksølv (totalt)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D02549, D02552
Merknad
Metode basert på NS-EN 1483:2007 CVAAS
Objekt
Rentvann og badebassengvann
Parameter
Ca, Na, K, Mg, Al, Fe, Mn, Cu, Zn, Ni, Cr, Pb, As, Cd, Si, Se, Sb
Referansestandard
NS-EN ISO 17294-2
Intern metode identitet
D01481
Merknad
ICP-MS
Objekt
Rentvann og badebassengvann
Parameter
Permanganatindeks
Referansestandard
NS-EN ISO 8467
Intern metode identitet
D01605
Merknad
Tilsvarer KOF-Mn
Objekt
Rentvann Sjøvann
Parameter
UV transmisjon
Referansestandard
NS 9462
Intern metode identitet
D00184
Merknad
Metode basert på rundskriv fra SIFF, nov.1985
Objekt
Rentvann, avløpsvann
Parameter
Bestemmelse av summen av nitritt- og nitrat-nitrogen
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D00197
Merknad
Intern, metode basert på NS-EN ISO 13395, 1 utg. 1996
Objekt
Rentvann, avløpsvann
Parameter
As, Cd, Cu, Cr, Pb, Fe, Mn, Ni, Zn
Referansestandard
NS-EN ISO 17294-2
Intern metode identitet
D02549, D01481
Merknad
Oppslutning vha mikrobølgeovn, ICP-MS
Objekt
Rentvann, avløpsvann
Parameter
Olje i vann (C10-C40)
Referansestandard
NS-EN ISO 9377-2
Intern metode identitet
D02487
Merknad
GC-FID
Objekt
Rentvann, badebassengvann og avløpsvann
Parameter
Konduktivitet
Referansestandard
NS-ISO 7888
Intern metode identitet
D00181
Merknad
Manuelt utført metode K2.58
Objekt
Rentvann, badebassengvann og sjøvann
Parameter
Bestemmelse av turbiditet
Referansestandard
NS-EN ISO 7027-1
Intern metode identitet
D00182
Merknad
Manuelt utført metode K2.58
Objekt
Rentvann, badebassengvann, sjøvann
Parameter
Farge
Referansestandard
NS-EN ISO 7887
Intern metode identitet
D00183
Merknad
Metode C
Objekt
Rentvann, badebassengvann, sjøvann og avløpsvann
Parameter
pH
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D00180
Merknad
Metode basert på tilbaketrukket standard NS 4720:1979. Manuell metode.
Objekt
Rentvann, sjøvann og avløpsvann
Parameter
Fosfor
Referansestandard
NS-EN ISO 6878
Intern metode identitet
D00207
Merknad
Total fosfor, 106 løst totalfosfor
Objekt
Rentvann, sjøvann og avløpsvann
Parameter
Ortofosfat
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D00188
Merknad
Intern metode basert på ISO 15681-2:2018. Automatisert analyse (FIA og CFA). Se NS-EN ISO 15681-1
Objekt
Rentvann, sjøvann og badebassengvann
Parameter
pH, konduktivitet, turbiditet, fargetall, alkalitet
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D01390
Merknad
Automatisert metode basert på NS‐EN ISO 10523:2012, NS‐ISO 7888:1993, NS‐EN ISO 7027‐1:2016, NS‐EN ISO 7887:2011, NS 4754:1981. pH, alkalitet og konduktivitet analyseres ikke på sjøvann
Objekt
Rentvann, sjøvann, avløpsvann
Parameter
Suspendert stoff, gløderest (SGR)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D00203
Merknad
Intern metode basert på NS 4733:1983
P16 Mikrobiologisk analyse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Alle typer vann
Parameter
Koliforme bakterier
Referansestandard
NS 4788 tilbaketrukket
Intern metode identitet
D00270
Merknad
Gjelder for råvann og behandlet vann som ikke kommer inn under drikkevannsforskriften
Objekt
Drikkevann, rentvann, sjøvann
Parameter
Bestemmelse av koliforme bakterier og E.coli
Referansestandard
NS-EN ISO 9308-1
Intern metode identitet
D01986
Merknad
Membranfiltering
Objekt
Næringsmiddel, fôr og miljøprøver
Parameter
Bestemmelse av aerobe mesofile mikroorganismer (kimtall)
Referansestandard
AFNOR BIO 12/35-05/13
Intern metode identitet
D02172
Merknad
MPN-metode (TEMPO® AC)
Objekt
Næringsmiddel, fôr og miljøprøver
Parameter
Bestemmelse av Enterobacteriaceae
Referansestandard
AFNOR BIO 12/21-12/06
Intern metode identitet
D02172
Merknad
MPN-metode (TEMPO® EB)
Objekt
Næringsmiddel, fôr og miljøprøver
Parameter
Bestemmelse av gjær og mugg
Referansestandard
AOAC RI License No 041001
Intern metode identitet
D02172
Merknad
MPN-metode (TEMPO® YM)
Objekt
Næringsmiddel, fôr og miljøprøver
Parameter
Koliforme bakterier
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D02172
Merknad
MPN-metode (TEMPO® CC)
Objekt
Næringsmiddelprøver
Parameter
Bacillus cereus
Referansestandard
Microval 2014LR47
Intern metode identitet
D02172
Merknad
MPN-metode (TEMPO® BC)
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Bestemmelse av presumptiv Bacillus cereus
Referansestandard
NMKL 67
Intern metode identitet
D00235
Merknad
Kvantitativ skålmetode
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Sulfittreduserende bakterier
Referansestandard
NMKL 56
Intern metode identitet
D00261
Merknad
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Koagulasepositive stafylokokker
Referansestandard
NMKL 66
Intern metode identitet
D00260
Merknad
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Enterococcus
Referansestandard
NMKL 68
Intern metode identitet
D00241
Merknad
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Aerobe mikroorganismer
Referansestandard
NMKL 86
Intern metode identitet
D00243
Merknad
Objekt
Næringsmidler og fôr
Parameter
Koliforme bakterier
Referansestandard
NMKL 44
Intern metode identitet
D00251
Merknad
Objekt
Næringsmidler og fôr
Parameter
Enterobacteriaceae
Referansestandard
NMKL 144
Intern metode identitet
D00239
Merknad
Objekt
Næringsmidler og fôr
Parameter
Termotolerante koliforme bakterier og E. coli
Referansestandard
NMKL 125
Intern metode identitet
D00263
Merknad
Objekt
Næringsmidler og fôr
Parameter
Bestemmelse av Escherichia coli
Referansestandard
AFNOR BIO 12/13-02/05
Intern metode identitet
D02172
Merknad
MPN-metode (TEMPO® EC)
Objekt
Rentvann, badebassengvann
Parameter
Legionella
Referansestandard
ISO 11731
Intern metode identitet
D00275, D00276
Merknad
Membranfiltrering
Objekt
Rentvann, badebassengvann
Parameter
Påvisning av Clostridium perfringens, inklusiv sporer i vann
Referansestandard
NS-EN ISO 14189
Intern metode identitet
D02072
Merknad
Membranfiltreringsmetode (ISO 14189:2013)
Objekt
Rentvann, badebassengvann
Parameter
Pseudomonas aeruginosa
Referansestandard
NS-EN ISO 16266
Intern metode identitet
D00278
Merknad
Membranfiltermetode
Objekt
Rentvann, badebassengvann, avløpsvann
Parameter
Dyrkbare mikroorganismer (kimtall)
Referansestandard
NS-EN ISO 6222
Intern metode identitet
D00274
Merknad
Objekt
Rentvann, sjøvann, badebassengvann
Parameter
Intestinale enterokokker
Referansestandard
NS-EN ISO 7899-2
Intern metode identitet
D00269
Merknad
Objekt
Rentvann, sjøvann, badebassengvann
Parameter
Termotolerante koliforme bakterier og presumtiv E. coli
Referansestandard
NS 4792
Intern metode identitet
D00272
Merknad
Gjelder for råvann og behandlet vann som ikke kommer inn under drikkevannsforskriften
Objekt
Sjøvann
Parameter
Heterotroft kimtall
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D01634
Merknad
Metode basert på sjøvannsmedium fra tilbaketrukket standard (NS 4791)
Objekt
Vann fra tekniske installasjoner, svaberprøver
Parameter
Legionella
Referansestandard
ISO 11731
Intern metode identitet
D00275, D00276
Merknad
Membranfiltrering
P24 Molekylærbiologi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Kjøttdeig/kjøttprodukt, sjømat, melkeprodukt, hygiene, prosessvann og fôr
Parameter
Påvisning av Salmonella
Referansestandard
AFNOR UNI 03/07-11/13
Intern metode identitet
D02370
Merknad
PCR-metode
Objekt
Sjømat, hygiene, kjøtt, meieriprodukter
Parameter
Påvisning av Listeria monocytogenes
Referansestandard
AFNOR UNI 03/08-11/13
Intern metode identitet
D02046
Merknad
PCR-metode
P31 Fleksibelt akkrediteringsomfang
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Parameter, objekt, referansestandard
Parameter
Akkreditert omfang innen P16 Mikrobiologisk analyse og P24 Molekylærbiologi
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
7.2.4 (D02252)
Merknad
Oppdatert liste over metoder som er inkludert i den fleksible akkrediteringen, er tilgjengelig hos organisasjonen. Den fleksible akkrediteringen gjelder for standardiserte og/eller tredjeparts validerte metoder.
Objekt
Parameter, objekt, referansestandard
Parameter
Akkreditert omfang innen P12 Kjemi
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
7.2.4 (D02252)
Merknad
Oppdatert liste over metoder som er inkludert i den fleksible akkrediteringen, er tilgjengelig hos organisasjonen.