Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

TEST 187

Hardanger Miljøsenter AS

Avd. Slab

Eitrheimsvegen 155B
5750 Odda

Telefon: 53 40 31 20
E-post: Postmottak@slab.no
Hjemmeside: http://www.slab.no
Laboratoriet tilfredsstiller kravene i

NS-EN ISO/IEC 17025:2017
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Avd. Slab
Meatjønnsvegen 32
5412 StordPermanent laboratorium
P12 Kjemisk analyse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Alle typer vann
Parameter
Bestemmelse av suspendert stoff
Referansestandard
NS-EN 872
Intern metode identitet
KMET-08
Merknad
Filtrering, veiing
Objekt
Rentvann
Parameter
UV-transmisjon
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
KMET-04
Merknad
Metode basert på UV transmisjon
Objekt
Rentvann
Parameter
Farge
Referansestandard
NS-EN ISO 7887
Intern metode identitet
KMET-07
Merknad
Metode C LabRobot
Objekt
Rentvann
Parameter
Farge
Referansestandard
NS-EN ISO 7887
Intern metode identitet
KMET-03
Merknad
Metode C
Objekt
Rentvann
Parameter
Konduktivitet
Referansestandard
NS-ISO 7888
Intern metode identitet
KMET-07
Merknad
LabRobot
Objekt
Rentvann
Parameter
pH
Referansestandard
NS-EN ISO 10523
Intern metode identitet
KMET-07
Merknad
LabRobot
Objekt
Rentvann
Parameter
Bestemmelse av turbiditet
Referansestandard
NS-EN ISO 7027-1
Intern metode identitet
KMET-07
Merknad
Spektrofotometri, kvantitativ, LabRobot
P16 Mikrobiologisk analyse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Alle typer vann, unntatt sjøvann
Parameter
Bestemmelse av koliforme bakterier og E. coli
Referansestandard
NS-EN ISO 9308-2
Intern metode identitet
MMET-21
Merknad
MPN-metode (Colilert)
Objekt
Fisk og fiskevarer
Parameter
Bestemmelse av kimtall og spesifikke fordervelsesbakterier
Referansestandard
NMKL 184
Intern metode identitet
MMET-27
Merknad
Objekt
Jord/slam/ kompost
Parameter
Bestemmelse av E.coli (MPN/g)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
MMET- 30
Merknad
Intern metode basert på ISO 9308-2:2014. MPN Colilert
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Bestemmelse av Enterobacteriaceae
Referansestandard
AFNOR 3M 01/06-09/97
Intern metode identitet
MMET-25
Merknad
Petrifilm TN Enterobacteriaceae Count Plate
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Bestemmelse av E. coli
Referansestandard
AFNOR 3M 01/08-06/01
Intern metode identitet
MMET-24
Merknad
Petrifilm TM Select E.coli Count Plate
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Bestemmelse av termotolerante koliforme bakterier
Referansestandard
AFNOR 3M 01/02-09/89 C
Intern metode identitet
MMET-22
Merknad
Petrifilm TM Coliform Count Plate
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Bestemmelse av presumptiv Bacillus cereus
Referansestandard
NMKL 67
Intern metode identitet
MMET-05
Merknad
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Påvisning av Salmonella
Referansestandard
NMKL 71
Intern metode identitet
MMET-07
Merknad
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Bestemmelse av aerobe mikroorganismer
Referansestandard
NMKL 86
Intern metode identitet
MMET-01
Merknad
Ved 30, 20 eller 6,5 grader Celcius
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Bestemmelse av koagulasepositive stafylokokker
Referansestandard
NMKL 66
Intern metode identitet
MMET-04
Merknad
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Analysen av mugg og gjær på fôr, fôringredienser og næringsmidler
Referansestandard
AFNOR 3M01/13-07/14
Intern metode identitet
MMET-31
Merknad
Petrifilm
Objekt
Næringsmidler og prøver fra produksjonsmiljø
Parameter
Påvisning av Listeria monocytogenes
Referansestandard
AFNOR BIO 12/27-02/10
Intern metode identitet
MMET-08
Merknad
VIDAS® Listeria Xpress (LMX)
Objekt
Næringsmidler og prøver fra produksjonsmiljø
Parameter
Påvisning og bestemmelse av Listeria monocytogenes / Påvisning av Listeria spp
Referansestandard
NordVal no: 022
Intern metode identitet
MMET-26 & MMET-28
Merknad
RAPID’ L.MONO
Objekt
Næringsmidler, unntatt rå skalldyr
Parameter
Bestemmelse av koliforme bakterier
Referansestandard
AFNOR 3M 01/02-09/89 B
Intern metode identitet
MMET-23
Merknad
Petrifilm TM Coliform Count Plate (Kun avlesning av gassprodusernde kolonier)
Objekt
Rentvann, Badebassengvann, Avløpsvann
Parameter
Bestemmelse av dyrkbare mikroorganismer (kimtall)
Referansestandard
NS-EN ISO 6222
Intern metode identitet
MMET-13
Merknad
Objekt
Rentvann, Badebassengvann, Sjøvann
Parameter
Påvisning og telling av intestinale enterokokker
Referansestandard
NS-EN ISO 7899-2
Intern metode identitet
MMET-18
Merknad
MF-metode
Objekt
Vann med lav bakgrunnsverdi for bakterietall
Parameter
Påvisning og telling av E.coli og koliforme bakterier
Referansestandard
NS-EN ISO 9308-1/A1
Intern metode identitet
MMET-16
Merknad
Objekt
Vann med lavt partikkelinnhold
Parameter
Påvisning og telling av Clostridium perfringens
Referansestandard
NS-EN ISO 14189
Intern metode identitet
MMET-15
Merknad
Membranfiltreringsmetode.
P24 Molekylærbiologi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Næringsmidler og prøver fra produksjonsmiljø
Parameter
Påvisning av Listeria monocytogenes
Referansestandard
AFNOR UNI 03/08-11/13
Intern metode identitet
MMET-32
Merknad
PCR-metode