Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

TEST 187

Alex Stewart International Norge AS

Avd. Slab (Stord)

Eitrheimsvegen 155B
5750 Odda

Telefon: 53 40 31 20
E-post: Postmottak@slab.no
Hjemmeside: http://www.slab.no
Laboratoriet tilfredsstiller kravene i

NS-EN ISO/IEC 17025:2017
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Avd. Slab
Meatjønnsvegen 32
5412 StordPermanent laboratorium
P12 Kjemisk analyse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Alle typer vann
Parameter
Bestemmelse av suspendert stoff
Referansestandard
NS-EN 872
Intern metode identitet
KMET-08
Merknad
Filtrering, veiing
Objekt
Rentvann
Parameter
pH
Referansestandard
NS-EN ISO 10523
Intern metode identitet
KMET-07
Merknad
Potensiometrisk måling ved 20-25°C, LabRobot
Objekt
Rentvann
Parameter
UV-transmisjon
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
KMET-04
Merknad
Metode basert på UV transmisjon
Objekt
Rentvann
Parameter
Farge
Referansestandard
NS-EN ISO 7887
Intern metode identitet
KMET-03
Merknad
Metode C, Absorbansmåling ved 410 nm
Objekt
Rentvann
Parameter
Farge
Referansestandard
NS-EN ISO 7887
Intern metode identitet
KMET-07
Merknad
Metode C, Absorbansmåling ved 410 nm, LabRobot.
Objekt
Rentvann
Parameter
Bestemmelse av turbiditet
Referansestandard
NS-EN ISO 7027-1
Intern metode identitet
KMET-07
Merknad
Nefelometri (måling av spredt lys), LabRobot
Objekt
Rentvann
Parameter
Bestemmelse av elektrisk konduktivitet (ISO 7888:1985)
Referansestandard
NS-EN 27888
Intern metode identitet
KMET-07
Merknad
Måling av elektrisk ledningsevne, automatisk temp.korrigering, LabRobot
P16 Mikrobiologisk analyse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Alle typer vann, unntatt sjøvann
Parameter
Bestemmelse av koliforme bakterier og E. coli
Referansestandard
NS-EN ISO 9308-2
Intern metode identitet
MMET-21
Merknad
MPN-metode (Colilert)
Objekt
Fisk og fiskevarer
Parameter
Bestemmelse av kimtall og spesifikke fordervelsesbakterier
Referansestandard
NMKL 184
Intern metode identitet
MMET-27
Merknad
Innstøpning, dyrking ved 20°C.
Objekt
Kompost
Parameter
Bestemmelse av E.coli (MPN/g)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
MMET- 30
Merknad
Intern metode basert på ISO 9308-2:2014. MPN-metode (Colilert)
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Bestemmelse av Enterobacteriaceae
Referansestandard
AFNOR 3M 01/06-09/97
Intern metode identitet
MMET-25
Merknad
Petrifilm TM Enterobacteriaceae Count Plate
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Påvisning av Salmonella
Referansestandard
NMKL 71
Intern metode identitet
MMET-07
Merknad
Ikke-selektiv og selektiv oppformering, platespredning
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Bestemmelse av aerobe mikroorganismer
Referansestandard
NMKL 86
Intern metode identitet
MMET-01
Merknad
Dyrking, innstøping i agar, inkubasjon ved 30, 20 eller 6,5°C
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Bestemmelse av koagulasepositive stafylokokker
Referansestandard
NMKL 66
Intern metode identitet
MMET-04
Merknad
Skålmetode, Platespredning
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Bestemmelse av presumptiv Bacillus cereus
Referansestandard
NMKL 67
Intern metode identitet
MMET-05
Merknad
Telling på Bcs selektivt PEMBA
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Bestemmelse av E. coli
Referansestandard
AFNOR 3M 01/08-06/01
Intern metode identitet
MMET-24
Merknad
Petrifilm 3M Select E.coli Count Plate
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Bestemmelse av termotolerante koliforme bakterier
Referansestandard
AFNOR 3M 01/02-09/89 C
Intern metode identitet
MMET-22
Merknad
Petrifilm 3M Coliform Count Plate
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Analysen av mugg og gjær på fôr, fôringredienser og næringsmidler
Referansestandard
AFNOR 3M01/13-07/14
Intern metode identitet
MMET-31
Merknad
Petrifilm
Objekt
Næringsmidler og prøver fra produksjonsmiljø
Parameter
Påvisning av Listeria monocytogenes / Listeria spp
Referansestandard
NordVal no: 022
Intern metode identitet
MMET-26
Merknad
RAPID’ L.mono
Objekt
Næringsmidler og prøver fra produksjonsmiljø
Parameter
Bestemmelse av Listeria monocytogenes
Referansestandard
NordVal no: 022
Intern metode identitet
MMET-28
Merknad
RAPID’ L.mono
Objekt
Næringsmidler, unntatt rå skalldyr
Parameter
Bestemmelse av koliforme bakterier
Referansestandard
AFNOR 3M 01/02-09/89 B
Intern metode identitet
MMET-23
Merknad
Petrifilm 3M Coliform Count Plate (Kun avlesning av gassprodusernde kolonier)
Objekt
Rentvann, avløpsvann, badebassengvann
Parameter
Bestemmelse av dyrkbare mikroorganismer (kimtall)
Referansestandard
NS-EN ISO 6222
Intern metode identitet
MMET-13
Merknad
Innstøpning
Objekt
Rentvann, badebassengvann
Parameter
Bestemmelse av dyrkbare mikroorganismer (kimtall)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
MMet-13B
Merknad
Metode basert på NS-EN ISO 6222, Analysestart 12-24 timer Inkuberingstemp. 22°C og/eller 37°C
Objekt
Rentvann, Badebassengvann, Sjøvann
Parameter
Påvisning og telling av intestinale enterokokker
Referansestandard
NS-EN ISO 7899-2
Intern metode identitet
MMET-18
Merknad
MF-metode
Objekt
Vann med lav bakgrunnsverdi for bakterietall
Parameter
Påvisning og telling av E.coli og koliforme bakterier
Referansestandard
NS-EN ISO 9308-1/A1
Intern metode identitet
MMET-16
Merknad
MF-metode
Objekt
Vann med lavt partikkelinnhold
Parameter
Påvisning og telling av Clostridium perfringens
Referansestandard
NS-EN ISO 14189
Intern metode identitet
MMET-15
Merknad
MF-metode
P24 Molekylærbiologi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Næringsmidler og prøver fra produksjonsmiljø
Parameter
Påvisning av Listeria monocytogenes
Referansestandard
AFNOR UNI 03/08-11/13
Intern metode identitet
MMET-32
Merknad
PCR-metode
Objekt
Næringsmidler og prøver fra produksjonsmiljø
Parameter
Påvisning av Salmonella sp
Referansestandard
AFNOR UNI 03/07-11/13
Intern metode identitet
MMet-33
Merknad
PCR-metode
Prøvetaking i felt
P3007 Prøvetaking fra produksjonsmiljø - næringsmidler
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Overflater i næringsmiddelproduksjon
Parameter
Mikrobiologisk analyse: Påvising av Listeria og Salmonella bakterier
Referansestandard
NS-EN ISO 18593
Intern metode identitet
PMet-01
Merknad
Prøvetaking av overflater med klut/svaber