Du er her:

Hvem er akkreditert

  • Resultatlistene kan sorteres etter akkrediteringsnummer og alfabetisk. 
  • Suspensjoner vises som rød markering av hver organisasjon, eventuelt hver metode i detaljert omfang. Les mer om suspensjon her.
  • Har du spørsmål, ta kontakt på e-post post@akkreditert.no. 

 


  Referansematerialprodusenter

Parameter er den enheten man ønsker å finne i analysen.

Objekt, eller prøvematerialet, er det mediet man analyserer, gjør prøvingen på.

Referansestandard er søk i referansestandarder for akkrediterte analyser.

Fagområder er Norsk Akkrediterings metode for inndeling av akkreditert omfang for laboratorier.


PS! P-områder ligger under områder for søk i "laboratorier", laboratorier med omfang definert som m-områder ligger under området for "medisinske lab".

Les mer om hvordan søke i databasen:


Antall treff i databasen: 43


TEST 022 SERO AS
Fagområde
M12 Medisinsk biokjemi

Hjemmeside: www.sero.no
TEST 038 Dr. Fürst Medisinsk Laboratorium AS
Fagområde
M02 Patologi
M0210 Patologi, histopatologi
M0230 Patologi, cytopatologi
M04 Klinisk farmakologi
M12 Medisinsk biokjemi
M1610 Medisinsk mikrobiologi, bakteriologi
M1640 Medisinsk mikrobiologi, virologi
M1650 Medisinsk mikrobiologi, parasittologi
M1660 Medisinsk mikrobiologi, infeksjonsimmunologi
M30 Prøvetaking
M31 Fleksibelt akkrediteringsomfang

Hjemmeside: www.furst.no
TEST 049 Oslo universitetssykehus HF
Fagområde
M04/M0530 Klinisk farmakologi / Rettsmedisin, toksikologi
M05 Rettsmedisin
M31 Fleksibelt akkrediteringsomfang
M32 Faglige vurderinger og fortolkninger

Hjemmeside: www.oslo-universitetssykehus.no
TEST 078 Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Fagområde
M1610 Medisinsk mikrobiologi, bakteriologi
M1640 Medisinsk mikrobiologi, virologi
M1660 Medisinsk mikrobiologi, infeksjonsimmunologi
M31 Fleksibelt akkrediteringsomfang

Hjemmeside: www.unn.no
TEST 099 Oslo universitetssykehus HF
* Delvis suspendert (Frivillig eller ufrivillig)

Fagområde
M12 Medisinsk biokjemi
M15 Medisinsk genetikk
M31 Fleksibelt akkrediteringsomfang
M32 Faglige vurderinger og fortolkninger

Hjemmeside: www.hormonlaboratoriet.no
TEST 103 Oslo universitetssykehus HF
Fagområde
M12 Medisinsk biokjemi
M13 Pasientnær analysering (ISO 22870)
M15 Medisinsk genetikk
M30 Prøvetaking
M31 Fleksibelt akkrediteringsomfang

Hjemmeside: www.oslo-universitetssykehus.no
TEST 170 Folkehelseinstituttet
Fagområde
M16 Medisinsk mikrobiologi
M31 Fleksibelt akkrediteringsomfang
M32 Faglige vurderinger og fortolkninger

Hjemmeside: www.fhi.no
TEST 183 Helse Møre og Romsdal HF
Fagområde
M0110 Immunologi og transfusjonsmedisin; Blodtyping og antistoff bestemmelse
M0120 Immunologi og transfusjonsmedisin; Intervju og tapping av blodgivere
M0130 Immunologi og transfusjonsmedisin; Produksjon av blod og blodkomponenter
M0140 Immunologi og transfusjonsmedisin; Oppbevaring, utlevering og transport av blod og blodkomponenter
M04 Klinisk farmakologi
M12 Medisinsk biokjemi
M30 Prøvetaking
M31 Fleksibelt akkrediteringsomfang

Hjemmeside: http://www.helse-mr.no/
TEST 191 Akershus universitetssykehus HF
Fagområde
M0110 Immunologi og transfusjonsmedisin; Blodtyping og antistoff bestemmelse
M0120 Immunologi og transfusjonsmedisin; Intervju og tapping av blodgivere
M0130 Immunologi og transfusjonsmedisin; Produksjon av blod og blodkomponenter
M0140 Immunologi og transfusjonsmedisin; Oppbevaring, utlevering og transport av blod og blodkomponenter
M02 Patologi
M0210 Patologi, histopatologi
M0230 Patologi, cytopatologi
M0250 Patologi, molekylærpatologi
M04 Klinisk farmakologi
M12 Medisinsk biokjemi
M15 Medisinsk genetikk
M1610 Medisinsk mikrobiologi, bakteriologi
M1640 Medisinsk mikrobiologi, virologi
M1650 Medisinsk mikrobiologi, parasittologi
M1660 Medisinsk mikrobiologi, infeksjonsimmunologi
M30 Prøvetaking
M31 Fleksibelt akkrediteringsomfang

Hjemmeside: www.ahus.no
TEST 193 Diakonhjemmet sykehus AS
Fagområde
M04 Klinisk farmakologi
M12 Medisinsk biokjemi
M30 Prøvetaking
M31 Fleksibelt akkrediteringsomfang

Hjemmeside: https://diakonhjemmetsykehus.no/
TEST 195 Vestre Viken HF
Fagområde
M01 Immunologi og transfusjonsmedisin
M0110 Immunologi og transfusjonsmedisin; Blodtyping og antistoff bestemmelse
M0120 Immunologi og transfusjonsmedisin; Intervju og tapping av blodgivere
M0130 Immunologi og transfusjonsmedisin; Produksjon av blod og blodkomponenter
M0140 Immunologi og transfusjonsmedisin; Oppbevaring, utlevering og transport av blod og blodkomponenter
M12 Medisinsk biokjemi
M1610 Medisinsk mikrobiologi, bakteriologi
M1640 Medisinsk mikrobiologi, virologi
M1650 Medisinsk mikrobiologi, parasittologi
M1660 Medisinsk mikrobiologi, infeksjonsimmunologi
M30 Prøvetaking
M31 Fleksibelt akkrediteringsomfang

Hjemmeside: https://www.vestreviken.no/lab
TEST 197 Sykehuset i Vestfold HF
Fagområde
M01 Immunologi og transfusjonsmedisin
M02 Patologi
M0210 Patologi, histopatologi
M0230 Patologi, cytopatologi
M0250 Patologi, molekylærpatologi
M04 Klinisk farmakologi
M12 Medisinsk biokjemi
M1610 Medisinsk mikrobiologi, bakteriologi
M1640 Medisinsk mikrobiologi, virologi
M1650 Medisinsk mikrobiologi, parasittologi
M1660 Medisinsk mikrobiologi, infeksjonsimmunologi
M1690 Medisinsk mikrobiologi, annet
M30 Prøvetaking
M31 Fleksibelt akkrediteringsomfang

Hjemmeside: www.siv.no
TEST 201 Helse Nord-Trøndelag HF
Fagområde
M01 Immunologi og transfusjonsmedisin
M0120 Immunologi og transfusjonsmedisin; Intervju og tapping av blodgivere
M0130 Immunologi og transfusjonsmedisin; Produksjon av blod og blodkomponenter
M04 Klinisk farmakologi
M12 Medisinsk biokjemi
M1610 Medisinsk mikrobiologi, bakteriologi
M1660 Medisinsk mikrobiologi, infeksjonsimmunologi
M30 Prøvetaking
M31 Fleksibelt akkrediteringsomfang

Hjemmeside: http://www.hnt.no/laboratoriemedisin
TEST 202 St. Olavs hospital HF
Fagområde
M04 Klinisk farmakologi
M30 Prøvetaking
M31 Fleksibelt akkrediteringsomfang

Hjemmeside: www.stolav.no
TEST 207 Diakonhjemmet sykehus AS
Fagområde
M04 Klinisk farmakologi
M15 Medisinsk genetikk
M30 Prøvetaking
M31 Fleksibelt akkrediteringsomfang

Hjemmeside: www.psykofarmakologi.no
TEST 209 Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Fagområde
M04 Klinisk farmakologi
M12 Medisinsk biokjemi
M1220 Medisinsk biokjemi, immunokjemiske metoder
M30 Prøvetaking
M31 Fleksibelt akkrediteringsomfang

Hjemmeside: www.unn.no
TEST 223 Sykehuset Østfold HF
Fagområde
M01 Immunologi og transfusjonsmedisin
M02 Patologi
M0210 Patologi, histopatologi
M0230 Patologi, cytopatologi
M04 Klinisk farmakologi
M12 Medisinsk biokjemi
M1610 Medisinsk mikrobiologi, bakteriologi
M1640 Medisinsk mikrobiologi, virologi
M1660 Medisinsk mikrobiologi, infeksjonsimmunologi
M30 Prøvetaking
M31 Fleksibelt akkrediteringsomfang

Hjemmeside: www.sykehuset-ostfold.no
Test 227 Oslo universitetssykehus HF
Fagområde
M1610 Medisinsk mikrobiologi, bakteriologi
M1640 Medisinsk mikrobiologi, virologi
M1650 Medisinsk mikrobiologi, parasittologi
M1660 Medisinsk mikrobiologi, infeksjonsimmunologi
M31 Fleksibelt akkrediteringsomfang

Hjemmeside: www.oslo-universitetssykehus.no
TEST 229 St. Olavs hospital HF
Fagområde
M04 Klinisk farmakologi
M12 Medisinsk biokjemi
M15 Medisinsk genetikk
M30 Prøvetaking
M31 Fleksibelt akkrediteringsomfang

Hjemmeside: www.stolav.no/medisinskbiokjemi
TEST 231 Helse Bergen HF, Haukeland universitetssjukehus
Fagområde
M04 Klinisk farmakologi
M12 Medisinsk biokjemi
M30 Prøvetaking
M31 Fleksibelt akkrediteringsomfang

Hjemmeside: www.helse-bergen.no