Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

TEST 190

Amiblu Technology AS

R&D Lab.

P.O. Box 2059,
3202 Sandefjord, Norway

Telefon: 971 00 300
E-post: norway@amiblu.com
Hjemmeside: http://www.amiblu.com
Laboratoriet tilfredsstiller kravene i

NS-EN ISO/IEC 17025:2017
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
R&D Lab.
Østre Kullerød 3,
3241 SandefjordPermanent laboratorium
P14 Mekanikk
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Glassforsterket termohærdende plastrør (GRP)
Parameter
Bestemmelse av rørets langsgående kompressive egenskaper ved hjelp av en prøve av prisma test-stykker kuttet fra en ring fra røret
Referansestandard
ISO 25780
Intern metode identitet
7.2.007
Merknad
Annex A
Objekt
Glass-reinforced thermosetting plastic (GRP) pipes
Parameter
Determination of the initial circumferential tensile wall strength
Referansestandard
ISO 8521
Intern metode identitet
7.2.008
Merknad
Metode B
Objekt
Glass-reinforced thermosetting plastic (GRP) pipes
Parameter
Determination of the initial circumferential tensile wall strength
Referansestandard
ISO 8521
Intern metode identitet
7.2.009
Merknad
Metode D
Objekt
Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) pipes
Parameter
Determination of long term resistance to internal pressure
Referansestandard
ASTM D2992
Intern metode identitet
7.2.001 A, 7.2.001 B, 7.2.001 C
Merknad
Objekt
Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) pipes
Parameter
Determination of time to failure under internal pressure
Referansestandard
ISO 7509
Intern metode identitet
7.2.001 A, 7.2.001 B, 7.2.001 C
Merknad
Objekt
Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) pipes
Parameter
Determination of long term bending strain and ring deflection
Referansestandard
ASTM D5365
Intern metode identitet
7.2.003 A, 7.2.003 B, 7.2.003 C
Merknad
Objekt
Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) pipes
Parameter
Initial longitudinal tensile strength
Referansestandard
ISO 8513
Intern metode identitet
7.2.010
Merknad
ISO 8513 Metode A
Objekt
Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) pipes
Parameter
Test method to prove the resistance to initial ring deflection
Referansestandard
ISO 10466
Intern metode identitet
7.2.011
Merknad
Objekt
Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) pipes
Parameter
Determination of the ring creep properties under wet or dry conditions
Referansestandard
ISO 10468
Intern metode identitet
7.2.004
Merknad
Objekt
Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) pipes
Parameter
Determination of the long-term ultimate bending strain and the long-term ultimate relative ring deflection under wet conditions
Referansestandard
ISO 10471
Intern metode identitet
7.2.003 A, 7.2.003 B, 7.2.003 C
Merknad
Objekt
Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) pipes
Parameter
Determination of initial specific ring stiffness
Referansestandard
ISO 7685
Intern metode identitet
7.2.006
Merknad
Objekt
Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) pipes
Parameter
Determination of initial specific ring stiffness
Referansestandard
EN 1228
Intern metode identitet
7.2.006
Merknad
Objekt
Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) pipes
Parameter
Determination of long-term resistance to internal pressure
Referansestandard
NS-EN 1447
Intern metode identitet
7.2.001 A, 7.2.001 B, 7.2.001 C
Merknad
Objekt
Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) pipes and fittings
Parameter
Leak tightness for flexible joints
Referansestandard
ASTM D4161
Intern metode identitet
7.2.005
Merknad
Objekt
Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) pipes and fittings
Parameter
Test methods for leaktightness of flexible joints
Referansestandard
ISO 8639
Intern metode identitet
7.2.005
Merknad
Objekt
Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) pipes and fittings
Parameter
Determination of the resistance to chemical attack for the inside of a section in a deflected condition
Referansestandard
ISO 10952
Intern metode identitet
7.2.002 A, 7.2.002 B, 7.2.002 C
Merknad
Objekt
Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) pipes and fittings
Parameter
Determination of resistance to chemical attack
Referansestandard
ASTM D3681
Intern metode identitet
7.2.002 A, 7.2.002 B, 7.2.002 C
Merknad
Objekt
Joints for glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) pipes and fittings
Parameter
Test methods for leaktightness and resistance to damage of flexible and reduced-articulation joints
Referansestandard
EN 1119
Intern metode identitet
7.2.005
Merknad
P31 Fleksibelt akkrediteringsomfang
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Reference standard
Parameter
Methods and principles listed under P14 on object GRP pipes and fittings.
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
7.2 A
Merknad
An updated list of methods included in the flexible scope of accreditation, is available with the organization.