Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

TEST 194

Unilabs laboratoriemedisin AS

Avd. for miljømikrobiologi

Silurveien 2
0380 Oslo

Telefon: Tlf. 35505700
E-post: laboratoriemedisin@unilabs.com
Hjemmeside: http://www.unilabs.no/miljolab
Laboratoriet tilfredsstiller kravene i

NS-EN ISO/IEC 17025:2017
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Avd. for miljømikrobiologi
Leirvollen 19
3736 SkienPermanent laboratorium
P16 Mikrobiologisk analyse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Bakterie- og soppkultur (renkultur)
Parameter
Artsbestemmelse av bakterier og gjærsopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
27432
Merknad
Massespektrometri Maldi-Tof MS Miljøprøver
Objekt
Sporeimpregnerte papirstrips
Parameter
Kontroll av tørrsterilisator ved hjelp av sporer (Bacillus atrophaeus)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
459
Merknad
Dyrkning (påvist/ikke påvist)
Objekt
Sporeimpregnerte papirstrips i ampuller
Parameter
Kontroll av autoklav ved hjelp av sporer (Geobacillus staerothermophilus)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
5413
Merknad
Dyrking (påvist/ikke påvist)
Objekt
Vann, sedimenter, slam, biofilm
Parameter
Påvisning og telling av Legionella
Referansestandard
ISO 11731
Intern metode identitet
8302
Merknad
Dyrkning
P31 Fleksibelt akkrediteringsomfang
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Parameter, objekt, referansestandard
Parameter
Metoder/prinsipper angitt under fagområdene P16
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Kvalitetshåndbok
Merknad
Oppdatert liste over metoder som er inkludert i den fleksibel akkrediteringen, er tilgjengelig hos organisasjonen.
P32 Faglige vurderinger og fortolkninger
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Vann, sedimenter, slam, biofilm
Parameter
Legionella metoder
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Kvalitethåndboken Tekniske prosedyrer
Merknad