Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

TEST 203

TINE SA

Mastittlaboratoriet i Molde

Postboks 2038
6402 Molde

Telefon: 03080
E-post: mastittlab.molde@tine.no
Hjemmeside: http://medlem.tine.no
Laboratoriet tilfredsstiller kravene i

NS-EN ISO/IEC 17025:2017
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
TINE SA, Mastittlaboratoriet i Molde
Verftsgt. 10,
6416 MoldePermanent laboratorium
P16 Mikrobiologisk analyse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Alle typer vann
Parameter
Bestemmelse av dyrkbare mikroorganismer (kimtall)
Referansestandard
NS-EN ISO 6222
Intern metode identitet
ME67366
Merknad
Innstøpning
Objekt
Alle typer vann
Parameter
Bestemmelse av koliforme bakterier og E. coli
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ME67365
Merknad
Metode basert på NS-EN ISO 9308-2. Analysestart etter transport over 24 timer
Objekt
Alle typer vann
Parameter
Bestemmelse av dyrkbare mikroorganismer
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ME67366
Merknad
Metode basert på NS-EN ISO 6222 Kimtall ved 22 ℃, etter transport over 12 timer
Objekt
Alle typer vann
Parameter
Påvisning og telling av Escherichia coli og koliforme bakterier
Referansestandard
NS-EN ISO 9308-2
Intern metode identitet
ME67365
Merknad
MPN-metode (Colilert).
Objekt
Melk og bakteriekulturer
Parameter
Påvisning, identifikasjon og resistensbestemmelse
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ME757, ME979, ME1004, ME1081, ME770
Merknad
Dyrkning, biokjemiske tester, MaldiTof, agardiffusjon og kløverbladtest
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Bestemmelse av koagulase positive staphylokokker
Referansestandard
AFNOR 3M 01/09-04/03 A
Intern metode identitet
ME3745
Merknad
Dyrkning
Objekt
Næringsmidler (pulverprodukter)
Parameter
Påvisning av Enterobacteriacae
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ME67554
Merknad
Dyrkning og Maldi-TOF
P24 Molekylærbiologi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Meierimatriser: myseproteinkonsentrat, helmelkpulver, probiotisk pulverisert morsmelkerstatning, edamost og mozzarellaost
Parameter
Påvisning av Staphylococcus aureus
Referansestandard
AOAC 052101
Intern metode identitet
ME70513
Merknad
Dyrking og PCR
Objekt
Næringmidler og prøver fra produksjonsmiljø
Parameter
Påvisning av Listeria monocytogenes
Referansestandard
AFNOR EGS 38/03-01/17
Intern metode identitet
ME3738 ME3516
Merknad
Dyrkning og PCR
Objekt
Næringsmidler og prøver fra produksjonsmiljø
Parameter
Påvisning av Salmonella spp
Referansestandard
AFNOR EGS 38/01-03/15
Intern metode identitet
ME3741 ME3515
Merknad
Dyrkning og PCR