Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

TEST 184

Eurofins Havlandet AS

Postboks 6
6901 Florø

Telefon: Tlf: 90 61 80 71
E-post: havlandet@ftn.eurofins.no
Hjemmeside: http:// www.eurofins.no
Laboratoriet tilfredsstiller kravene i

NS-EN ISO/IEC 17025:2017
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Eurofins Havlandet AS
Botnastranda 33
6900 FlorøPermanent laboratorium
P12 Kjemisk analyse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Fisk
Parameter
Fett
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
2722
Merknad
Gravimetrisk metode basert på NS 9402
Objekt
Fisk og kjøtt
Parameter
Fett
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1036
Merknad
Gravimetrisk metode, basert på EU-direktiv 152/2009, Annex 3, H, Prosedyre A
Objekt
Fiskefôr
Parameter
Fritt astaxanthin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1312
Merknad
HPLC-UV
Objekt
Fiskefôr og fôringredienser
Parameter
Bestemmelse av nitrogeninnhold og beregning av råproteininnhold
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1314
Merknad
Metode basert på NS-EN ISO 5983-2 (2009) Kjeldahl (titrering)
Objekt
Fiskefôr og fôringredienser
Parameter
Bestemmelse av vanninnhold
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1432
Merknad
Gravimetrisk metode basert på ISO 6496 og NMKL 23
Objekt
Fiskefôr og fôringredienser
Parameter
Fett
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1474
Merknad
Gravimetrisk metode, basert på EU-direktiv 152/2009, Annex 3, H, Prosedyre B
Objekt
Laks
Parameter
Farge
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
2724
Merknad
NIR basert på NS 9402 og Hoffmann-La Roche
Objekt
Laks
Parameter
Fett
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
2724
Merknad
NIR basert på NS 9402
Objekt
Laksefisk
Parameter
Farge
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
2723
Merknad
Spektrofotometrisk metode basert på NS 9402 og Hoffmann-La Roche
Objekt
Rentvann
Parameter
Jern
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
2730
Merknad
Spektrofotometrisk metode basert på Hach 8147 (1991)
Objekt
Rentvann og sjøvann
Parameter
UV-absorbans og UV-transmisjon
Referansestandard
NS 9462
Intern metode identitet
2731
Merknad
Spektrofotometrisk metode
Objekt
Rentvann, badebassengvann og sjøvann
Parameter
pH
Referansestandard
NS-EN ISO 10523
Intern metode identitet
2725
Merknad
Potensiometrisk metode, automatisert.
Objekt
Rentvann, badebassengvann og sjøvann
Parameter
Bestemmelse av turbiditet
Referansestandard
NS-EN ISO 7027-1
Intern metode identitet
2725
Merknad
Nefelometrisk bestemmelse, automatisert
Objekt
Rentvann, badebassengvann og sjøvann
Parameter
Farge
Referansestandard
NS-EN ISO 7887
Intern metode identitet
2725
Merknad
Spektrofotometrisk metode, metode C, automatisert
Objekt
Rentvann, badebassengvann og sjøvann
Parameter
Konduktivitet
Referansestandard
NS-ISO 7888
Intern metode identitet
2725
Merknad
Potensiometrisk metode, automatisert
P16 Mikrobiologisk analyse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Alle typer vann
Parameter
Bestemmelse av dyrkbare mikroorganismer (kimtall)
Referansestandard
NS-EN ISO 6222
Intern metode identitet
2747
Merknad
Innstøpning
Objekt
Alle typer vann
Parameter
Bestemmelse av koliforme bakterier og E. coli
Referansestandard
NS-EN ISO 9308-2
Intern metode identitet
2749
Merknad
MPN-metode (Colilert)
Objekt
Drikkevann, badebassengvann, sjøvann (lav bakgrunnsflora)
Parameter
Bestemmelse av koliforme bakterier og E.coli
Referansestandard
NS-EN ISO 9308-1
Intern metode identitet
1471
Merknad
Membranfiltering
Objekt
Fersk og fryst sjømat
Parameter
Bestemmelse av koliforme bakterier, termotolerante koliforme bakterier og E. coli
Referansestandard
NMKL 96
Intern metode identitet
2735
Merknad
MPN metode. Bestemmelse av beta-glukuronidase positive E.coli i skalldyr inngår ikke i akkrediteringsomfanget
Objekt
Fisk og fiskevarer
Parameter
Bestemmelse av kimtall og spesifikke fordervelsesbakterier
Referansestandard
NMKL 184
Intern metode identitet
2732
Merknad
Innstøpning. Kimtallsbestemmelse på Long & Hammer agar inngår ikke i akkrediteringsomfanget
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Bestemmelse av presumptiv Bacillus cereus
Referansestandard
NMKL 67 tilbaketrukket
Intern metode identitet
2740
Merknad
Dyrkning
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Anaerobe sulfittreduserende bakterier
Referansestandard
NMKL 56
Intern metode identitet
2739
Merknad
Innstøpning
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Staphylococcus aureus
Referansestandard
AFNOR 3M 01/09-04/03 A
Intern metode identitet
1577
Merknad
Petrifilm
Objekt
Næringsmidler
Parameter
E. coli
Referansestandard
AFNOR 3M 01/08-06/01
Intern metode identitet
1487
Merknad
Petrifilm
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Bestemmelse av koagulasepositive stafylokokker
Referansestandard
NMKL 66
Intern metode identitet
2737
Merknad
Dyrkning, konfirmeres med koagulase test
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Bestemmelse av Listeria monocytogenes
Referansestandard
NordVal no: 022
Intern metode identitet
2741
Merknad
Dyrkning, RAPID’ L. mono
Objekt
Næringsmidler og fiskefôr
Parameter
Aerobe mikroorganismer (kimtall)
Referansestandard
AFNOR 3M 01/01-09/89
Intern metode identitet
1573
Merknad
Petrifilm
Objekt
Næringsmidler og fiskefôr
Parameter
Enterobacteriaceae
Referansestandard
AFNOR 3M 01/06-09/97
Intern metode identitet
1579
Merknad
Petrifilm
Objekt
Næringsmidler og fiskefôr
Parameter
Mugg og gjær
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1584
Merknad
Intern metode basert på tilbaketrukket standard NordVal no:016. Petrifilm
Objekt
Næringsmidler og fôr
Parameter
Bestemmelse av enterokokker
Referansestandard
NMKL 68
Intern metode identitet
2738
Merknad
Dyrkning
Objekt
Næringsmidler og mijløprøver
Parameter
Listeria Monocytogenes
Referansestandard
AFNOR BRD 07/04 - 09/98
Intern metode identitet
1609
Merknad
Dyrkning
Objekt
Næringsmidler, unntatt rå skalldyr
Parameter
Bestemmelse av koliforme bakterier
Referansestandard
AFNOR 3M 01/02-09/89 B
Intern metode identitet
1580
Merknad
Petrifilm TM Coliform Count Plate (Kun avlesning av gassprodusernde kolonier)
Objekt
Rent vann
Parameter
Clostridium perfringens
Referansestandard
NS-EN ISO 14189
Intern metode identitet
2444
Merknad
Membranfiltrering
Objekt
Rentvann, badebassengvann, sjøvann
Parameter
Intestinale enterokokker
Referansestandard
NS-EN ISO 7899-2
Intern metode identitet
1610
Merknad
Membranfiltrering
P24 Molekylærbiologi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Næringmidler og prøver fra produksjonsmiljø
Parameter
Påvisning av Listeria monocytogenes
Referansestandard
AFNOR EGS 38/03-01/17
Intern metode identitet
2743
Merknad
PCR metode (BACGene). Gjelder både enkeltprøver og samleprøver.
Objekt
Næringsmidler, fôr og prøver fra produksjonsmiljø
Parameter
Salmonella spp.
Referansestandard
AFNOR EGS 38/01-03/15
Intern metode identitet
2746
Merknad
PCR
P31 Fleksibelt akkrediteringsomfang
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Næringsmidler, alle typer vann, fòr
Parameter
Bakterier, sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Måleprinsipp/analyseplattformer som er akkreditert under mikrobiologisk analyse (P16) Prosedyre for FA: 1889 ID logg: 1815
Merknad
Oppdatert liste over metoder som er inkludert i den fleksible akkrediteringen er tilgjengelig hos laboratoriet.
Objekt
Næringsmidler, alle typer vann, fòr
Parameter
Organiske, uorganiske og fysikalske parametere
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Måleprinsipp/analyseplattformer som er akkreditert under kjemisk analyse (P12) Prosedyre for FA: 1889 ID logg: 1815
Merknad
Oppdatert liste over metoder som er inkludert i den fleksible akkrediteringen er tilgjengelig hos laboratoriet.
Objekt
Næringsmidler, fôr og miljøprøver
Parameter
Bakterier
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Måleprinsipp/analyseplattformer som er akkreditert under molekylærbiologisk analyse (P24) Prosedyre for FA: 1889 ID logg: 1815
Merknad
Oppdatert liste over metoder som er inkludert i den fleksibel akkrediteringen, er tilgjengelig hos organisasjonen.