Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

TEST 163

Direktorat for strålevern og atomsikkerhet

Avdeling beredskap

Postboks 329
0213 OSLO

Telefon: Tlf. 67 16 25 00 Faks. 67 14 74 07
E-post: dsa@dsa.no
Hjemmeside: http://www.dsa.no
Laboratoriet tilfredsstiller kravene i

NS-EN ISO/IEC 17025:2017
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet
Grini næringspark 13
1361 ØSTERÅSPermanent laboratorium
P22 Ioniserende stråling og radioaktivitet
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Matrikser med alle typer prøvemateriale med tetthet fra 0,5 til 2,0 g/cm3 og med volumintervall: 7-550 cm3
Parameter
Emmitterende nuklider med fotonenergi i området 100 - 1800 keV
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Instruks D00277, D00368, D00370, D00043, D00353, D00046, D00045, D00044
Merknad
Måling med HPGe detektor
Objekt
Matrikser med alle typer prøvemateriale med tetthet fra 0.5 til 2.0 g/cm3
Parameter
Cs-137
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Instruks D00277, D00041, D00321
Merknad
Måling med NaI-detektor