Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

TEST 206

Matråd AS

Havsjøveien 309
7374 Røros

Telefon: 45 23 51 30
E-post: post@matrad.no
Hjemmeside: http://www.matrad.no/
Laboratoriet tilfredsstiller kravene i

NS-EN ISO/IEC 17025:2017
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Matråd AS
Havsjøvegen 309
7374 RørosPermanent laboratorium
P12 Kjemisk analyse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Rentvann
Parameter
Farge
Referansestandard
NS-EN ISO 7887
Intern metode identitet
9.1.3
Merknad
Metode C
Objekt
Rentvann
Parameter
Konduktivitet
Referansestandard
NS-ISO 7888
Intern metode identitet
9.1.2
Merknad
Objekt
Rentvann
Parameter
pH
Referansestandard
NS-EN ISO 10523
Intern metode identitet
9.1.4
Merknad
Potensiometri
Objekt
Rentvann
Parameter
Bestemmelse av turbiditet
Referansestandard
NS-EN ISO 7027-1
Intern metode identitet
9.1.1
Merknad
Spektrofotometri Kvantitativ
P16 Mikrobiologisk analyse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Alle typer vann
Parameter
Koliforme bakterier og E. coli
Referansestandard
NS-EN ISO 9308-2
Intern metode identitet
9.2.11
Merknad
MPN-metode (Colilert)
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Aerobe mikroorganisme, totalantall
Referansestandard
NMKL 86
Intern metode identitet
9.2.1
Merknad
Dyrking, innstøping 30°C
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Mugg og gjær
Referansestandard
NMKL 98
Intern metode identitet
9.2.14
Merknad
Dyrking, utstryk
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Enterobacteriaceae
Referansestandard
AFNOR 3M 01/06-09/97
Intern metode identitet
9.2.6
Merknad
Petrifilm
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Koagulase positive staphylokokker
Referansestandard
AFNOR 3M 01/09-04/03 A
Intern metode identitet
9.2.10
Merknad
Petrifilm TM Staph Express Count System
Objekt
Næringsmidler
Parameter
E. coli
Referansestandard
AFNOR 3M 01/08-06/01
Intern metode identitet
9.2.5
Merknad
Petrifilm
Objekt
Næringsmidler, fòr til kjæledyr, prøver fra produksjonsmiljø
Parameter
Aerobe mikroorganismer (kimtall)
Referansestandard
AFNOR 3M 01/01-09/89
Intern metode identitet
9.2.2
Merknad
Gjelder kun for næringsmidler. Petrifilm TM Aerobic Count Plate.
Objekt
Rentvann
Parameter
Intestinale enterokokker
Referansestandard
NS-EN ISO 7899-2
Intern metode identitet
9.2.9
Merknad
Membranfiltrering
Objekt
Rentvann
Parameter
Dyrkbare mikroorganismer (kimtall)
Referansestandard
NS-EN ISO 6222
Intern metode identitet
9.2.8
Merknad
22°C og 36°C
Objekt
Rentvann
Parameter
Påvisning og telling av Clostridium perfringens
Referansestandard
NS-EN ISO 14189
Intern metode identitet
9.2.4
Merknad
Membranfiltrering
Objekt
Vann med lav bakgrunnsverdi for bakterietall
Parameter
Påvisning og telling av Escherichia coli og koliforme bakterier
Referansestandard
NS-EN ISO 9308-1/A1
Intern metode identitet
9.2.12
Merknad
Membranfiltrering
P24 Molekylærbiologi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Påvisning av Salmonella
Referansestandard
AFNOR UNI 03/07-11/13
Intern metode identitet
9.3.2
Merknad
Real-time PCR
Objekt
Næringsmidler og prøver fra produksjonsmiljø
Parameter
Påvisning av Listeria monocytogenes
Referansestandard
AFNOR UNI 03/08-11/13
Intern metode identitet
9.3.1
Merknad
Det gjelder også for rakfisklake. Real-time PCR.
Objekt
Næringsmidler og prøver fra produksjonsmiljø
Parameter
Påvisning av Listeria monocytogenes
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
9.3.1
Merknad
Metode basert på AFNOR UNI 03/08-11/13, Real Time PCR. Gjelder prøver som har analysestart inntil 32 timer etter uttak