Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

TEST 206

Matråd AS

Havsjøveien 309
7374 Røros

Telefon: 45 23 51 30
E-post: post@matrad.no
Hjemmeside: http://www.matrad.no/
Laboratoriet tilfredsstiller kravene i

NS-EN ISO/IEC 17025:2017
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Matråd AS
Havsjøvegen 309
7374 RørosPermanent laboratorium
P12 Kjemisk analyse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Rentvann
Parameter
Farge
Referansestandard
NS-EN ISO 7887
Intern metode identitet
9.1.3
Merknad
Metode C
Objekt
Rentvann
Parameter
Konduktivitet
Referansestandard
NS-ISO 7888
Intern metode identitet
9.1.2
Merknad
Objekt
Rentvann
Parameter
pH
Referansestandard
NS-EN ISO 10523
Intern metode identitet
9.1.4
Merknad
Potensiometri
Objekt
Rentvann
Parameter
Bestemmelse av turbiditet
Referansestandard
NS-EN ISO 7027-1
Intern metode identitet
9.1.1
Merknad
Spektrofotometri Kvantitativ
P16 Mikrobiologisk analyse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Alle typer vann
Parameter
Koliforme bakterier og E. coli
Referansestandard
NS-EN ISO 9308-2
Intern metode identitet
9.2.11
Merknad
MPN-metode (Colilert)
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Koagulase positive staphylokokker
Referansestandard
AFNOR 3M 01/09-04/03 A
Intern metode identitet
9.2.10
Merknad
Petrifilm TM Staph Express Count System
Objekt
Næringsmidler
Parameter
E. coli
Referansestandard
AFNOR 3M 01/08-06/01
Intern metode identitet
9.2.5
Merknad
Petrifilm
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Aerobe mikroorganisme, totalantall
Referansestandard
NMKL 86
Intern metode identitet
9.2.1
Merknad
Dyrking, innstøping 30°C
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Mugg og gjær
Referansestandard
NMKL 98
Intern metode identitet
9.2.14
Merknad
Dyrking, utstryk
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Enterobacteriaceae
Referansestandard
AFNOR 3M 01/06-09/97
Intern metode identitet
9.2.6
Merknad
Petrifilm
Objekt
Næringsmidler, fòr til kjæledyr, prøver fra produksjonsmiljø
Parameter
Aerobe mikroorganismer (kimtall)
Referansestandard
AFNOR 3M 01/01-09/89
Intern metode identitet
9.2.2
Merknad
Gjelder kun for næringsmidler. Petrifilm TM Aerobic Count Plate.
Objekt
Rentvann
Parameter
Dyrkbare mikroorganismer (kimtall)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
9.2.8
Merknad
Metode basert på NS-EN ISO 6222. Analyse inntil 24 timer etter prøveuttak.
Objekt
Rentvann
Parameter
Intestinale enterokokker
Referansestandard
NS-EN ISO 7899-2
Intern metode identitet
9.2.9
Merknad
Membranfiltrering
Objekt
Rentvann
Parameter
Dyrkbare mikroorganismer (kimtall)
Referansestandard
NS-EN ISO 6222
Intern metode identitet
9.2.8
Merknad
22°C og 36°C
Objekt
Rentvann
Parameter
Påvisning og telling av Clostridium perfringens
Referansestandard
NS-EN ISO 14189
Intern metode identitet
9.2.4
Merknad
Membranfiltrering
Objekt
Vann med lav bakgrunnsverdi for bakterietall
Parameter
Påvisning og telling av Escherichia coli og koliforme bakterier
Referansestandard
NS-EN ISO 9308-1/A1
Intern metode identitet
9.2.12
Merknad
Membranfiltrering
P24 Molekylærbiologi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Påvisning av Salmonella
Referansestandard
AFNOR UNI 03/07-11/13
Intern metode identitet
9.3.2
Merknad
Real-time PCR
Objekt
Næringsmidler og prøver fra produksjonsmiljø
Parameter
Påvisning av Listeria monocytogenes
Referansestandard
AFNOR UNI 03/08-11/13
Intern metode identitet
9.3.1
Merknad
Det gjelder også for rakfisklake. Real-time PCR.
Objekt
Næringsmidler og prøver fra produksjonsmiljø
Parameter
Påvisning av Listeria monocytogenes
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
9.3.1
Merknad
Metode basert på AFNOR UNI 03/08-11/13, Real Time PCR. Gjelder prøver som har analysestart inntil 32 timer etter uttak