Du er her:

Hvem er akkreditert

  • Resultatlistene kan sorteres etter akkrediteringsnummer og alfabetisk. 
  • Suspensjoner vises som rød markering av hver organisasjon, eventuelt hver metode i detaljert omfang. Les mer om suspensjon her.
  • Har du spørsmål, ta kontakt på e-post post@akkreditert.no. 

 


  Referansematerialprodusenter

Parameter er den enheten man ønsker å finne i analysen.

Objekt, eller prøvematerialet, er det mediet man analyserer, gjør prøvingen på.

Referansestandard er søk i referansestandarder for akkrediterte analyser.

Fagområder er Norsk akkrediterings metode for inndeling av akkreditert omfang for laboratorier.

PS! P-områder ligger under områder for søk i "laboratorier", laboratorier med omfang definert som m-områder ligger under området for "medisinske lab".


Les mer om hvordan søke i databasen


Antall treff i databasen: 101


TEST 234 Driftsassistansen i Viken IKS
Fagområde
P3001 Prøvetaking avløpsvann
P3099 Mengdemåling av avløpsvann

Hjemmeside: www.daiv.no
TEST 232 COWI AS
* Delvis suspendert (Frivillig eller ufrivillig)

Fagområde
P3001 Prøvetaking avløpsvann
P3099 Mengdemåling av avløpsvann

Hjemmeside: www.cowi.no
TEST 225 Ecoxy AS
Fagområde
P3002 Prøvetaking luft

Hjemmeside: www.ecoxy.no
TEST 206 Matråd AS
Fagområde
P12 Kjemisk analyse
P16 Mikrobiologisk analyse
P24 Molekylærbiologi

Hjemmeside: http://www.matrad.no/
TEST 203 TINE SA
Fagområde
P16 Mikrobiologisk analyse
P24 Molekylærbiologi

Hjemmeside: http://medlem.tine.no
TEST 198 Skretting Aquaculture Innovation AS
Fagområde
P12 Kjemisk analyse

Hjemmeside: https://www.skretting.com
TEST 196 Kripos
Fagområde
P02 Ballistikk
P03 Brann
P07 Fysikk
P12 Kjemisk analyse
P29 Rettstekniske undersøkelser
P30 Prøvetaking
P31 Fleksibelt akkrediteringsomfang
P32 Faglige vurderinger og fortolkninger
P99 Andre tekniske områder

Hjemmeside: www.kripos.no
TEST 194 Unilabs laboratoriemedisin AS
Fagområde
P16 Mikrobiologisk analyse
P31 Fleksibelt akkrediteringsomfang
P32 Faglige vurderinger og fortolkninger

Hjemmeside: www.unilabs.no/miljolab
TEST 190 Amiblu Technology AS
Fagområde
P14 Mekanikk
P31 Fleksibelt akkrediteringsomfang

Hjemmeside: www.amiblu.com
TEST 187 Alex Stewart International Norge AS
Fagområde
P12 Kjemisk analyse
P16 Mikrobiologisk analyse
P24 Molekylærbiologi
P3007 Prøvetaking fra produksjonsmiljø - næringsmidler

Hjemmeside: www.slab.no
TEST 184 Eurofins Havlandet AS
Fagområde
P12 Kjemisk analyse
P16 Mikrobiologisk analyse
P24 Molekylærbiologi
P31 Fleksibelt akkrediteringsomfang

Hjemmeside: www.eurofins.no
TEST 182 Nemko System Sikkerhet AS
Fagområde
P11 Informasjonsteknologi

Hjemmeside: www.nemko.com
TEST 180 RISE PFI AS
Fagområde
P07 Fysikk

Hjemmeside: www.rise-pfi.no
TEST 178 Norconsult Norge AS
Fagområde
P11 Informasjonsteknologi

Hjemmeside: www.norconsult.no
TEST 163 Direktorat for strålevern og atomsikkerhet
Fagområde
P22 Ioniserende stråling og radioaktivitet

Hjemmeside: www.dsa.no
TEST 162 Direktorat for strålevern og atomsikkerhet
Fagområde
P22 Ioniserende stråling og radioaktivitet

Hjemmeside: www.dsa.no
TEST 161 Veas Selvkost AS
Fagområde
P12 Kjemisk analyse
P3001 Prøvetaking avløpsvann
P3099 Mengdemåling av avløpsvann

Hjemmeside: www.veas.nu
TEST 160 TosLab AS
Fagområde
P12 Kjemisk analyse
P16 Mikrobiologisk analyse
P24 Molekylærbiologi
P31 Fleksibelt akkrediteringsomfang

Hjemmeside: www.toslab.no
TEST 157 STIM AS
Fagområde
P21 Taksonomi
P3003 Prøvetaking bunnsediment
P32 Faglige vurderinger og fortolkninger

Hjemmeside: www.stim.no
TEST 151 Petrotech AS
Fagområde
P12 Kjemisk analyse
P16 Mikrobiologisk analyse

Hjemmeside: www.petrotech.no