Du er her:

Hvem er akkreditert

Resultatlistene kan sorteres etter akkrediteringsnummer og alfabetisk. 

Suspensjoner vises som rød markering av hver organisasjon, eventuelt hver metode i detaljert omfang.

 


  Referansematerialprodusenter

Parameter er den enheten man ønsker å finne i analysen.

Objekt, eller prøvematerialet, er det mediet man analyserer, gjør prøvingen på.

Referansestandard er søk i referansestandarder for akkrediterte analyser.

Fagområder er Norsk akkrediterings metode for inndeling av akkreditert omfang for laboratorier.

PS! P-områder ligger under områder for søk i "laboratorier", laboratorier med omfang definert som m-områder ligger under området for "medisinske lab".


Les mer om hvordan søke i databasen:


Antall treff i databasen: 100


TEST 272 SINTEF Manufacturing AS
Fagområde
P14 Mekanikk

Hjemmeside: www.manufacturing.no
TEST 198 Skretting Aquaculture Research Centre AS
Fagområde
P12 Kjemisk analyse

Hjemmeside: www.skrettingarc.com
TEST 057 SognLab AS
Fagområde
P12 Kjemisk analyse
P16 Mikrobiologisk analyse

Hjemmeside: www.sognlab.no
TEST 008 Stiftelsen NILU
Fagområde
P12 Kjemisk analyse
P3002 Prøvetaking luft

Hjemmeside: www.nilu.no
TEST 157 STIM. AS
Fagområde
P21 Taksonomi
P3003 Prøvetaking bunnsediment
P32 Faglige vurderinger og fortolkninger

Hjemmeside: www.stim.no
TEST 114 SunnLab AS
Fagområde
P12 Kjemisk analyse
P16 Mikrobiologisk analyse
P27 Veterinærmedisin

Hjemmeside: www.sunnlab.no
TEST 265 SWECO Norge AS
Fagområde
P3001 Prøvetaking avløpsvann
P3099 Mengdemåling av avløpsvann

Hjemmeside: www.sweco.no
TEST 182 System Sikkerhet AS
Fagområde
P11 Informasjonsteknologi

Hjemmeside: www.systemsikkerhet.no
TEST 323 Testpartner AS
Fagområde
P13 Korrosjon
P14 Mekanikk
P15 Metallurgi

Hjemmeside: www.testpartner.no
TEST 203 TINE SA
Fagområde
P16 Mikrobiologisk analyse
P24 Molekylærbiologi
P27 Veterinærmedisin

Hjemmeside: http://medlem.tine.no
TEST 279 Tolletaten
Fagområde
P12 Kjemisk analyse

Hjemmeside: www.toll.no
TEST 160 TosLab AS
Fagområde
P12 Kjemisk analyse
P16 Mikrobiologisk analyse
P24 Molekylærbiologi
P31 Fleksibelt akkrediteringsomfang

Hjemmeside: www.toslab.no
TEST 028 Trondheim kommune
* Delvis suspendert (Frivillig eller ufrivillig)

Fagområde
P12 Kjemisk analyse
P16 Mikrobiologisk analyse
P22 Ioniserende stråling og radioaktivitet

Hjemmeside: https://www.trondheim.kommune.no/miljolab
TEST 194 Unilabs laboratoriemedisin AS
Fagområde
P16 Mikrobiologisk analyse
P31 Fleksibelt akkrediteringsomfang
P32 Faglige vurderinger og fortolkninger

Hjemmeside: www.unilabs.no/miljolab
TEST 128 ValdresLab AS
Fagområde
P12 Kjemisk analyse
P16 Mikrobiologisk analyse
P22 Ioniserende stråling og radioaktivitet

Hjemmeside: www.valdreslab.no
TEST 262 VANN VEST AS
Fagområde
P3001 Prøvetaking avløpsvann
P3099 Mengdemåling av avløpsvann

Hjemmeside: www.vannvest.no
TEST 161 Veas Selvkost AS
Fagområde
P12 Kjemisk analyse
P3001 Prøvetaking avløpsvann
P3099 Mengdemåling av avløpsvann

Hjemmeside: www.veas.nu
TEST 077 VestfoldLAB AS
Fagområde
P12 Kjemisk analyse
P16 Mikrobiologisk analyse
P24 Molekylærbiologi
P27 Veterinærmedisin

Hjemmeside: www.vestfoldlab.no
TEST 110 Veterinærinstituttet
* Delvis suspendert (Frivillig eller ufrivillig)

Fagområde
P16 Mikrobiologisk analyse
P27 Veterinærmedisin
P31 Fleksibelt akkrediteringsomfang

Hjemmeside: www.vetinst.no
TEST 252 Åkerblå AS
Fagområde
P21 Taksonomi
P3003 Prøvetaking bunnsediment
P32 Faglige vurderinger og fortolkninger
P99 Andre tekniske områder

Hjemmeside: www.akerbla.no.