Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

TEST 272

SINTEF Manufacturing AS

Postboks 163
2830 Raufoss

Telefon: 40001011/61153625
E-post: kai.skinstad@sintef.no
Hjemmeside: http://www.manufacturing.no
Laboratoriet tilfredsstiller kravene i

NS-EN ISO/IEC 17025:2017
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
SINTEF Manufacturing AS
Grøndalsvegen 2
2831 RaufossPermanent laboratorium
P14 Mekanikk
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Metallisk materiale
Parameter
Vickers hardhetsmåling
Referansestandard
NS-EN ISO 6507-1
Intern metode identitet
Metode 03 Hardhetsmåling
Merknad
Objekt
Metalliske materialer
Parameter
Brinell hardhetsprøving
Referansestandard
NS-EN ISO 6506-1
Intern metode identitet
Metode 03 Hardhetsmåling
Merknad
Objekt
Metalliske materialer
Parameter
Rockwell hardhetsprøving
Referansestandard
NS-EN ISO 6508-1
Intern metode identitet
Metode 03 Hardhetsmåling
Merknad
Skale C
Objekt
Metalliske materialer
Parameter
Strekkprøving - Metode for prøving ved romtemperatur
Referansestandard
NS-EN ISO 6892-1
Intern metode identitet
Metode 08 Strekkprøving
Merknad
Objekt
Metalliske materialer
Parameter
Standard testmetoder for strekkprøving
Referansestandard
ASTM E8 / E8M
Intern metode identitet
Metode 08 Strekkprøving
Merknad