Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

TEST 198

Skretting Aquaculture Innovation AS

Laboratoriet

Postboks 48
4001 Stavanger

Telefon: +47 907 43 878
E-post: arclab@Skretting.com
Hjemmeside: https://www.skretting.com
Laboratoriet tilfredsstiller kravene i

NS-EN ISO/IEC 17025:2017
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Laboratoriet
Sjøhagen 3
4016 StavangerPermanent laboratorium
P12 Kjemisk analyse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Fisk
Parameter
Fett
Referansestandard
NMKL 199
Intern metode identitet
DMS-88860
Merknad
Variant A NMR
Objekt
Fiskefôr
Parameter
Astaxanthin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
DMS-90280
Merknad
HPLC metode basert på Roche/DSM metode versjon 1.9.2016
Objekt
Fiskefôr
Parameter
Astaxanthin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
DMS-90231
Merknad
HPLC metode basert på FHL metode
Objekt
Fiskefôr og fiskemel
Parameter
Fett
Referansestandard
NMKL 199
Intern metode identitet
DMS-88860
Merknad
Variant B NMR
Objekt
Fiskekjøtt fra laks
Parameter
Astaxanthin og fett
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
DMS-90049
Merknad
NIR
Objekt
Fiskekjøtt fra laks og ørret
Parameter
Astaxanthin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
DMS-90374
Merknad
HPLC
Objekt
Fôr og fiskekjøtt
Parameter
Fettsyreprofil
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
DMS-90583
Merknad
GC-FID
Objekt
Fôr og fôringredienser
Parameter
Aminosyreprofil
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
DMS-90196
Merknad
Metode basert på EC 152/2009
Objekt
Fôr og fôringredienser
Parameter
Fett
Referansestandard
NMKL 160
Intern metode identitet
DMS-90816
Merknad
Hydrolyse og ekstraksjon med diethyl eter
Objekt
Fôr, fôringredienser og fisk
Parameter
Aske
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
DMS-90120
Merknad
Metode basert på NMKL 23
Objekt
Fôr, fôringredienser og fisk
Parameter
Vanninnhold
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
DMS-90175
Merknad
Metode basert på NMKL 23
Objekt
Fôr, fôringredienser og fisk
Parameter
Protein
Referansestandard
NMKL 6
Intern metode identitet
DMS-89830
Merknad
Råprotein basert på nitrogeninnhold, Kjeldahl.