Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

TEST 008

Stiftelsen NILU

Postboks 100
2027 KJELLER

Telefon: Tlf. 63 89 80 00 Faks. 63 89 80 50
E-post: nilu@nilu.no
Hjemmeside: http://www.nilu.no
Laboratoriet tilfredsstiller kravene i

NS-EN ISO/IEC 17025:2017
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
NILU - Avdeling for instrumenter og prøvetaking
Instituttvn. 18
2027 KJELLERFeltlaboratorium
P3002 Prøvetaking luft
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Luft
Parameter
Partikler
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
NILU-I-2.6
Merknad
Metode: Prøvetaking av omgivelsesluft for analyse av polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH)
Objekt
Luft
Parameter
Gasser
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
NILU-I-1.2
Merknad
Metode basert på EK-prøvetaker
Objekt
Luft
Parameter
Nedbør
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
NILU-I-2.4
Merknad
Metode: Nedbørsamler basert på NS 4864 (1983)
Objekt
Luft
Parameter
Gasser
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
NILU-I-1.1
Merknad
Metode basert på ISO 4219 (1979)
Objekt
Luft
Parameter
Gasser
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
NILU-I-1.3
Merknad
Metode basert på PUR-prøvetaker
Objekt
Luft
Parameter
Støv og snø
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
NILU-I-2.3
Merknad
Metode: Støvfallsamler basert på NS4852 (2010)
Online måling i felt
P3002 Prøvetaking luft
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Luft
Parameter
NO, NO2, NOx
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
NILU-I-3.3
Merknad
Metode: Kjemiluminiscens basert på NS-EN 14211 (2012)
Objekt
Luft
Parameter
Ozon - O3
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
NILU-I-3.4
Merknad
Metode: Ultrafiolett absorpsjon basert på NS-EN 14625 (2012)
Objekt
Luft
Parameter
Masse, svevestøv
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
NILU-I-4.1
Merknad
Metode basert på gravimetri (micro balance)
Objekt
Luft
Parameter
Svoveldioksid - SO2
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
NILU-I-3.1
Merknad
Metode: Ultrafiolett fluorescens basert på NS-EN 14212 (2012)
Objekt
Luft
Parameter
Karbonmonoksid - CO
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
NILU-I-3.2
Merknad
Metode: Infrarød absorpsjon basert på NS-EN 14626 (2012)
Den administrative/geografiske enheten:
NILU - Avdeling for kjemisk analyse
Instituttvn. 18
2027 KJELLERPermanent laboratorium
P12 Kjemisk analyse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Biologisk materiale
Parameter
Li, Na, Al, K, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Rb,Y, Mo, Cd, Sb, Ba, La, Hg, Tl, Pb, Bi, Th, U
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
NILU-U-111
Merknad
Metode basert på ICP-MS med henvisning til NILU-U-6, NILU-U-100, NILU-U-112, NILU-U-117
Objekt
Biologisk materiale
Parameter
Hg
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
NILU-U-65
Merknad
Metode basert på CV-AFS. Med henvisning til NILU-U-64, NILU-U-111, NILU-U-112, NILU-U-117
Objekt
Geologisk materiale
Parameter
Li, Na, Al, K, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Rb,Y, Mo, Cd, Sb, Ba, La, Hg, Tl, Pb, Bi, Th, U
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
NILU-U-112
Merknad
Metode basert på ICP-MS med henvisning til NILU-U-6, NILU-U-100, NILU-U-117
Objekt
Geologisk materiale og partikler på filter
Parameter
Hg
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
NILU-U-66
Merknad
Metode basert på CV-AFS med henvisning til NILU-U-47, NILU-U-49, NILU-U-64, NILU-U-111, NILU-U-112, NILU-U-117
Objekt
Luft
Parameter
Masse, svevestøv
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
NILU-U-47 og NILU-U-49
Merknad
Metode basert på filtergravimetri med henvisning til NILU-U-1, NILU-U-6, NILU-U-11, NILU-U-14
Objekt
Luft
Parameter
Li, Na, Al, K, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Rb,Y, Mo, Cd, Sb, Ba, La, Hg, Tl, Pb, Bi, Th, U
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
NILU-U-47 og NILU-U-49
Merknad
Metode basert på ICP-MS med henvisning til NILU-U-6, NILU-U-11, NILU-U-100
Objekt
Luft
Parameter
SO2, SO4, HNO3(g)+NO3(p), NH3(g)+NH4(p), Na, K, Ca, Mg
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
NILU-U-44
Merknad
Metode basert på impregnert filter/IC/spektrofotometri med henvisning til NILU-U-1, NILU-U-6, NILU-U-14, NILU-U-25
Objekt
Luft
Parameter
NO2
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
NILU-U-42
Merknad
Metode basert på impregnert filter/ spektrofotometri med henvisning til NILU-U-1, NILU-U-13
Objekt
Luft
Parameter
SO2, NO2, NH3
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
NILU-U-52
Merknad
Metode basert på passiv prøvetakinger/ IC/ spektrofotometri med henvisning til NILU-U-1, NILU-U-14, NILU-U-25, NILU-U-42, NILU-U-44
Objekt
Nedbør
Parameter
pH
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
NILU-U-24
Merknad
Metode basert på NS-ISO-10523:2012 med henvisning til NILU-U-1, NILU-U-14
Objekt
Nedbør
Parameter
Na, K, NH4-N, Ca, Mg, Cl, NO3-N, SO4-S
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
NILU-U-22
Merknad
Metode basert på ionekromatografi med henvisning til NILU-U-1, NILU-U-6, NILU-U-14, NILU-U-20, NILU-U-21, NILU-U-23, NILU-U-24, NILU-U-110
Objekt
Nedbør
Parameter
Ledningsevne
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
NILU-U-23
Merknad
Metode basert på NS-ISO 7888:1985 med henvisning til NILU-U-1, NILU-U-20, NILU-U-22
Objekt
Nedfallstøv
Parameter
Masse
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
NILU-U-30
Merknad
Metode basert på NS 4852 (2010)
Objekt
Nedfallstøv
Parameter
Masse - mineralsk andel
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
NILU-U-30
Merknad
Metode basert på NS 4852 (2010)
Objekt
Rentvann og avløpsvann
Parameter
Li, Na, Al, K, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Rb,Y, Mo, Cd, Sb, Ba, La, Hg, Tl, Pb, Bi, Th, U
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
NILU-U-110
Merknad
Metode basert på ICP-MS med henvisning til NILU-U-100, NILU-U-6
Objekt
Rentvann, avløpsvann
Parameter
Hg
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
NILU-U-60
Merknad
Metode basert på CV-AFS med henvisning til NILU-U-64
Objekt
Uteluft og utslipp til luft, overflate- og avløpsvann, jord, sediment og kloakkslam, biologisk materiale, støv, aske og slagg
Parameter
PCB (33), Sum PCB 7, Sum PCB TEQ (1998), (2005), DDT (6), Sum DDT, HCH (4), Driner (4), klordaner (9), Endosulfaner, HCB, PeCB
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
NILU-O-2
Merknad
Metode basert på gasskromatografi/ massespektrometri.
Objekt
Uteluft og utslipp til luft, overflate- og avløpsvann, jord, sediment og kloakkslam, biologisk materiale, støv, aske og slagg
Parameter
Alle 2,3,7,8-klorsubstituerte dibenzo-dioksiner og furaner (PCDD/PCDF). Alle non-orto polyklorerte bifenyler. Sum TEQ (1998), Sum TEQ (2005)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
NILU-O-1
Merknad
Metode basert på gasskromatografi/ massespektrometri.
Objekt
Uteluft og utslipp til luft, overflate- og avløpsvann, jord, sediment og kloakkslam, biologisk materiale. Støv, aske og slagg
Parameter
PAH (42), Sum EPA 16, Sum Borneff 6, Sum mulige karsinogene, Sum 4PAH
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
NILU-O-3
Merknad
Metode basert på gasskromatografi/ massespektrometri.
Den administrative/geografiske enheten:
NILU, Birkenes
Spjoteveien 239, 4760 Birkeland


Feltlaboratorium
P3002 Prøvetaking luft
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Luft
Parameter
Nedbør
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
NILU-I-2.4
Merknad
Metode: Nedbørsamler basert på NS 4864 (1983)
Objekt
Luft
Parameter
Gasser
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
NILU-I-1.2
Merknad
Metode basert på EK-prøvetaker
Objekt
Luft
Parameter
Gasser
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
NILU-I-1.1
Merknad
Metode: FK prøvetaker basert på ISO 4219 (1979)
Online måling i felt
P3002 Prøvetaking luft
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Luft
Parameter
Ozon - O3
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
NILU-I-3.4
Merknad
Metode: Ultrafiolett absorpsjon basert på NS-EN 14625 (2012)
Objekt
Luft
Parameter
Masse svevestøv
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
NILU-I-4.1
Merknad
Metode basert på Metode basert på gravimetri (micro balance)
Den administrative/geografiske enheten:
NILU, Brekkebygda
Brekkebygdveien 1566, 3534 Sokna


Feltlaboratorium
P3002 Prøvetaking luft
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Luft
Parameter
Nedbør
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
NILU-I-2.4
Merknad
Metode: nedbørssamler basert på NS 4864 (1983)
Den administrative/geografiske enheten:
NILU, Grungedal
Grungedal 75b
3895 EdlandFeltlaboratorium
P3002 Prøvetaking luft
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Luft
Parameter
Nedbør
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
NILU-I-2.4
Merknad
Metode: Nedbørsamler basert på NS 4864 (1983)
Den administrative/geografiske enheten:
NILU, Hurdal
Bastuvegen 2, 2090 Hurdal


Feltlaboratorium
P3002 Prøvetaking luft
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Luft
Parameter
Gasser
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
NILU-I-1.2
Merknad
Metode basert på EK-prøvetaker
Objekt
Luft
Parameter
Nedbør
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
NILU-I-2.4
Merknad
Metode: Nedbørsamler basert på NS 4864 (1983)
Objekt
Luft
Parameter
Gasser
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
NILU-I-1.1
Merknad
Metode: FK prøvetaker basert på ISO 4219 (1979)
Online måling i felt
P3002 Prøvetaking luft
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Luft
Parameter
Ozon - O3
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
NILU-I-3.4
Merknad
Metode: Ultrafiolett absorpsjon basert på NS-EN 14625 (2012)
Den administrative/geografiske enheten:
NILU, Kårvatn
Dalavegen 623, 6645 Todalen


Feltlaboratorium
P3002 Prøvetaking luft
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Luft
Parameter
Gasser
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
NILU-I-1.1
Merknad
Metode: FK prøvetaker basert på ISO 4219 (1979)
Objekt
Luft
Parameter
Nedbør
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
NILU-I-2.4
Merknad
Metode: Nedbørsamler basert på NS 4864 (1983)
Objekt
Luft
Parameter
Gasser
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
NILU-I-1.2
Merknad
Metode basert på EK-prøvetaker
Online måling i felt
P3002 Prøvetaking luft
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Luft
Parameter
Ozon - O3
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
NILU-I-3.4
Merknad
Metode: Ultrafiolett absorpsjon basert på NS-EN 14625 (2012)
Den administrative/geografiske enheten:
NILU, Løken i Høland
Grøtthaugsvn. 10, 1963 Fosser


Feltlaboratorium
P3002 Prøvetaking luft
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Luft
Parameter
Nedbør
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
NILU-I-2.4
Merknad
Metode: Nedbørsamler basert på NS 4864 (1983)
Den administrative/geografiske enheten:
NILU, Nausta
Slåtten, Espeland, 6817 Naustdal


Feltlaboratorium
P3002 Prøvetaking luft
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Luft
Parameter
Nedbør
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
NILU-I-2.4
Merknad
Metode: Nedbørsamler basert på NS 4864 (1983)
Den administrative/geografiske enheten:
NILU, Overhalla
Tetlivegen 143
7860 Skage i NamdalenFeltlaboratorium
P3002 Prøvetaking luft
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Luft
Parameter
Nedbør
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
NILU-I-2.4
Merknad
Metode: Nedbørsamler basert på NS 4864 (1983)
Den administrative/geografiske enheten:
NILU, Prestebakke
Skansen, 17986 Kornsjø


Online måling i felt
P3002 Prøvetaking luft
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Luft
Parameter
Ozon - O3
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
NILU-I-3.4
Merknad
Metode: Ultrafiolett absorpsjon basert på NS-EN 14625 (2012)
Den administrative/geografiske enheten:
NILU, Sandve
Selvåg 2b, 4280 Skudeneshavn


Online måling i felt
P3002 Prøvetaking luft
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Luft
Parameter
Ozon - O3
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
NILU-I-3.4
Merknad
Metode: Ultrafiolett absorpsjon basert på NS-EN 14625 (2012)
Den administrative/geografiske enheten:
NILU, Svanvik
NIBIO Svanhovd, 9925 Svanvik


Feltlaboratorium
P3002 Prøvetaking luft
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Luft
Parameter
Nedbør
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
NILU-I-2.4
Merknad
Metode: Nedbørsamler basert på NS 4864 (1983)
Online måling i felt
P3002 Prøvetaking luft
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Luft
Parameter
Ozon - O3
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
NILU-I-3.4
Merknad
Metode: Ultrafiolett absorpsjon basert på NS-EN 14625 (2012)
Den administrative/geografiske enheten:
NILU, Treungen
Tveitvegen 81, 3855 Treungen


Feltlaboratorium
P3002 Prøvetaking luft
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Luft
Parameter
Nedbør
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
NILU-I-2.4
Merknad
Metode: Nedbørsamler basert på NS 4864 (1983)
Den administrative/geografiske enheten:
NILU, Tustervatn
Villmarksveien 3561, 8647 Bleikvasslia


Feltlaboratorium
P3002 Prøvetaking luft
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Luft
Parameter
Nedbør
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
NILU-I-2.4
Merknad
Metode: Nedbørsamler basert på NS 4864 (1983)
Objekt
Luft
Parameter
Gasser
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
NILU-I-1.1
Merknad
Metode: FK prøvetaker basert på ISO 4219 (1979)
Objekt
Luft
Parameter
Gasser
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
NILU-I-1.2
Merknad
Metode basert på EK-prøvetaker
Online måling i felt
P3002 Prøvetaking luft
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Luft
Parameter
Ozon - O3
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
NILU-I-3.4
Merknad
Metode: Ultrafiolett absorpsjon basert på NS-EN 14625 (2012)
Den administrative/geografiske enheten:
NILU, Vikedal
Movegen 639, 5583 Vikedal


Feltlaboratorium
P3002 Prøvetaking luft
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Luft
Parameter
Nedbør
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
NILU-I-2.4
Merknad
Metode: Nedbørsamler basert på NS 4864 (1983)
Den administrative/geografiske enheten:
NILU, Zeppelin/ Ny-Ålesund
9173 Ny-Ålesund


Feltlaboratorium
P3002 Prøvetaking luft
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Luft
Parameter
Nedbør
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
NILU-I-2.4
Merknad
Metode: Nedbørsamler basert på NS 4864 (1983)
Objekt
Luft
Parameter
Gasser
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
NILU-I-1.2
Merknad
Metode basert på EK-prøvetaker
Objekt
Luft
Parameter
Partikler
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
NILU-I-2.6
Merknad
Metode: Prøvetaking av omgivelsesluft for analyse av polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH)
Objekt
Luft
Parameter
Gasser
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
NILU-I-1.3
Merknad
Metode: PUR-prøvetaker basert på NS9809
Online måling i felt
P3002 Prøvetaking luft
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Luft
Parameter
Ozon - O3
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
NILU-I-3.4
Merknad
Metode: Ultrafiolett absorpsjon basert på NS-EN 14625 (2012)