Du er her:

Hvem er akkreditert

  • Resultatlistene kan sorteres etter akkrediteringsnummer og alfabetisk. 
  • Suspensjoner vises som rød markering av hver organisasjon, eventuelt hver metode i detaljert omfang. Les mer om suspensjon her.
  • Har du spørsmål, ta kontakt på e-post post@akkreditert.no. 

 


  Referansematerialprodusenter

Parameter er den enheten man ønsker å finne i analysen.

Objekt, eller prøvematerialet, er det mediet man analyserer, gjør prøvingen på.

Referansestandard er søk i referansestandarder for akkrediterte analyser.

Fagområder er Norsk akkrediterings metode for inndeling av akkreditert omfang for laboratorier.

PS! P-områder ligger under områder for søk i "laboratorier", laboratorier med omfang definert som m-områder ligger under området for "medisinske lab".


Les mer om hvordan søke i databasen


Antall treff i databasen: 101


TEST 020 Norges geologiske undersøkelse
Fagområde
P08 Geologisk prøving
P12 Kjemisk analyse

Hjemmeside: www.ngu.no
TEST 002 Nordisk Institutt for Odontologiske Materialer AS (NIOM as)
Fagområde
P15 Metallurgi

Hjemmeside: www.niom.no
TEST 178 Norconsult Norge AS
Fagområde
P11 Informasjonsteknologi

Hjemmeside: www.norconsult.no
TEST 045 Nofima AS
Fagområde
P12 Kjemisk analyse
P16 Mikrobiologisk analyse
P24 Molekylærbiologi

Hjemmeside: www.nofima.no
TEST 035 NIBIO - Norsk institutt for bioøkonomi
Fagområde
P12 Kjemisk analyse
P16 Mikrobiologisk analyse
P24 Molekylærbiologi
P31 Fleksibelt akkrediteringsomfang

Hjemmeside: www.nibio.no
TEST 066 Nexans Norway AS
Fagområde
P05 Elektrisk prøving

Hjemmeside: www.nexans.com
TEST 259 Net Emballasje- og produkttesting AS
Fagområde
P07 Fysikk

Hjemmeside: www.net17025.com
TEST 182 Nemko System Sikkerhet AS
Fagområde
P11 Informasjonsteknologi

Hjemmeside: www.nemko.com
TEST 033 Nemko Scandinavia AS
Fagområde
P03 Brann
P05 Elektrisk prøving
P06 EMC, Elektromagnetisk kompatibilitet
P17 Miljø
P18 Oppførsel
P20 Sikkerhet

Hjemmeside: www.nemko.com
TEST 032 Nemko Norlab AS
* Delvis suspendert (Frivillig eller ufrivillig)

Fagområde
P12 Kjemisk analyse
P16 Mikrobiologisk analyse
P19 Sensorikk
P27 Veterinærmedisin
P3002 Prøvetaking luft
P31 Fleksibelt akkrediteringsomfang

Hjemmeside: www.nemkonorlab.com
TEST 004 Nedre Romerike Vann- og Avløpsselskap IKS
* Delvis suspendert (Frivillig eller ufrivillig)

Fagområde
P12 Kjemisk analyse
P16 Mikrobiologisk analyse
P3001 Prøvetaking avløpsvann
P3099 Mengdemåling av avløpsvann

Hjemmeside: www.nrva.no
TEST 046 MjøsLab iks
Fagområde
P12 Kjemisk analyse
P16 Mikrobiologisk analyse
P3001 Prøvetaking avløpsvann
P3099 Mengdemåling av avløpsvann

Hjemmeside: www.mjoslab.no
TEST 280 Microsafe AS
Fagområde
P16 Mikrobiologisk analyse
TEST 206 Matråd AS
Fagområde
P12 Kjemisk analyse
P16 Mikrobiologisk analyse
P24 Molekylærbiologi

Hjemmeside: http://www.matrad.no/
TEST 089 Mat-Miljølaboratoriet AS
Fagområde
P12 Kjemisk analyse
P16 Mikrobiologisk analyse
P24 Molekylærbiologi

Hjemmeside: www.mat-miljo.no
Test 322 Material Testing AS
Fagområde
P13 Korrosjon
P14 Mekanikk
P15 Metallurgi

Hjemmeside: https://materialtesting.no/
TEST 037 Labora AS
Fagområde
P12 Kjemisk analyse
P16 Mikrobiologisk analyse
P24 Molekylærbiologi
P3001 Prøvetaking avløpsvann
P3099 Mengdemåling av avløpsvann
P31 Fleksibelt akkrediteringsomfang

Hjemmeside: www.labora.no
TEST 236 Kvam Veterinærkontor AS
Fagområde
P12 Kjemisk analyse
P16 Mikrobiologisk analyse

Hjemmeside: www.kvamvet.no
TEST 273 Kristiansand Kommune Ingeniørvesenet
Fagområde
P3001 Prøvetaking avløpsvann
P3099 Mengdemåling av avløpsvann

Hjemmeside: www.kristiansand.kommune.no
TEST 196 Kripos
Fagområde
P02 Ballistikk
P03 Brann
P07 Fysikk
P12 Kjemisk analyse
P29 Rettstekniske undersøkelser
P30 Prøvetaking
P31 Fleksibelt akkrediteringsomfang
P32 Faglige vurderinger og fortolkninger
P99 Andre tekniske områder

Hjemmeside: www.kripos.no