Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

TEST 236

Kvam Veterinærkontor AS

Laboratoriet

Heradstvetvegen 210
5620 Tørvikbygd

Telefon: 88005655
E-post: post@kvamvet.no
Hjemmeside: http://www.kvamvet.no
Laboratoriet tilfredsstiller kravene i

NS-EN ISO/IEC 17025:2017
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Laboratoriet
Sandvenv 48
5600 NorheimsundPermanent laboratorium
P12 Kjemisk analyse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Rentvann
Parameter
NH4 - Nitrogen
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
M061
Merknad
Metode basert på Kreouel, Roger/Aminot, Alain - Fluorometric determination of ammonia in sea and estaurine waters by direct segment flow analysis.
Objekt
Rentvann
Parameter
Konduktivitet
Referansestandard
NS-ISO 7888
Intern metode identitet
M048
Merknad
Objekt
Rentvann, badebassengvann
Parameter
Farge
Referansestandard
NS-EN ISO 7887
Intern metode identitet
M041
Merknad
Metode C
Objekt
Rentvann, badebassengvann
Parameter
pH
Referansestandard
NS-EN ISO 10523
Intern metode identitet
M047
Merknad
Objekt
Vann
Parameter
UV transmisjon
Referansestandard
NS 9462
Intern metode identitet
M042
Merknad
Spektrofotometrisk måling
Objekt
Vann
Parameter
Bestemmelse av turbiditet
Referansestandard
NS-EN ISO 7027-1
Intern metode identitet
M049
Merknad
Spektrofotometri Kvantitativ
P16 Mikrobiologisk analyse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Drikkevann
Parameter
Bestemmelse av intestinale enterokokker
Referansestandard
AFNOR IDX 33/03-10/13
Intern metode identitet
M030
Merknad
Unntatt flaskevann Enterolert-DW®/Quanti-Tray®
Objekt
Ferskvann og bassengvann
Parameter
Påvisning og telling av Pseudomonas aeruginosa
Referansestandard
ISO 16266-2
Intern metode identitet
M055
Merknad
MPN metode
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Bestemmelse av aerobe mikroorganismer (kimtall)
Referansestandard
AFNOR 3M 01/01-09/89
Intern metode identitet
M025
Merknad
Petrifilm TM Aerobic Count Plate
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Bestemmelse av Staphylococcus aureus
Referansestandard
AFNOR 3M 01/09-04/03 A
Intern metode identitet
M027
Merknad
Petrifilm TM Staph Express Count System
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Bestemmelse av koliforme bakterier og E.coli
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
M026
Merknad
Basert på AOAC 991.14 Petrifilm
Objekt
Næringsmidler, svaberprøver fra fiskeoverflater og produksjonsmiljø
Parameter
Påvisning av Listeria monocytogenes
Referansestandard
AFNOR BRD 07/04 - 09/98
Intern metode identitet
M028
Merknad
Rapid'L.mono
Objekt
Rentvann, badebassengvann og sjøvann
Parameter
Bestemmelse av dyrkbare mikroorganismer (kimtall)
Referansestandard
NS-EN ISO 6222
Intern metode identitet
M021
Merknad
Kolonitelling ved innstøpning i næringsagarmedium
Objekt
Rentvann, sjøvann
Parameter
Bestemmelse av koliforme bakterier og E. coli
Referansestandard
NS-EN ISO 9308-2
Intern metode identitet
M022
Merknad
MPN-metode (Colilert), gjelder ikke for koliforme i sjøvann
Objekt
Svaberprøver av overflater av faste næringsmidler
Parameter
Påvisning av dyrkbare aerobe mikroorganismer
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
M025
Merknad
Basert på AFNOR 3M 01/01-09/89 - Petrifilm TM Aerobic Count Plate
Objekt
Svaberprøver av overflater av faste næringsmidler
Parameter
Påvisning av koliforme bakterier og E. coli
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
M026
Merknad
Basert på AOAC 991.14 Petrifilm
Objekt
Svaberprøver av overflater av faste næringsmidler
Parameter
Påvisning av Staphylococcus aureus
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
M027
Merknad
Basert på AFNOR 3M 01/09-04/03 A - Petrifilm TM Staph Express Count System
Objekt
Vann
Parameter
Påvisning og telling av Clostridium perfringens
Referansestandard
NS-EN ISO 14189
Intern metode identitet
M056
Merknad
Membranfiltreringsmetode (ISO 14189:2013)