Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

TEST 178

Norconsult Norge AS

Seksjon IKT & Sikkerhet

Postboks 626
1303 SANDVIKA

Telefon: 67 57 11 00
E-post: chris.tesli@norconsult.com
Hjemmeside: http://www.norconsult.no
Laboratoriet tilfredsstiller kravene i

NS-EN ISO/IEC 17025:2017
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Norconsult AS Kjørbo Seksjon IKT & Sikkerhet
Kjørboveien 22
1337 SandvikaPermanent laboratorium
P11 Informasjonsteknologi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
IT systemer og produkter
Parameter
Sikkerhetsevaluering EAL 1 - EAL 5
Referansestandard
Common Methodology for Information Technology Security Evaluation (CEM)
Intern metode identitet
Merknad
CEM v3.1 R5 er ekvivalent med ISO/IEC 18045:2020
Objekt
IT systemer og produkter
Parameter
Sikkerhetsevaluering EAL 1 - EAL 5
Referansestandard
Common Criteria for Information Technology Security Evaluation (CC part 1-3)
Intern metode identitet
Merknad
CC v3.1 R5 er ekvivalent med ISO/IEC 15408:2020 (del 1-3)