Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

TEST 182

System Sikkerhet AS

Rådgivningsavdelingen

Postboks 1698 Stoa
N-4858 Arendal

Telefon: 992 82 931
E-post: post@systemsikkerhet.no
Hjemmeside: http://www.systemsikkerhet.no
Laboratoriet tilfredsstiller kravene i

NS-EN ISO/IEC 17025:2017
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Rådgivningsavdelingen
Torbjørnsbu 21
4847 ArendalPermanent laboratorium
P11 Informasjonsteknologi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
IT produkter og systemer
Parameter
Sikkerhetsevaluering EAL 1 - EAL 5
Referansestandard
ISO/IEC 18045
Intern metode identitet
Merknad
ISO/IEC 18045:2008 er ekvivalent med CEM V3.1
Objekt
IT systemer og produkter
Parameter
Sikkerhetsevaluering EAL 1 - EAL 5
Referansestandard
ISO/IEC 15408
Intern metode identitet
Merknad
ISO/IEC 15408:2009 er ekvivalent med CC V3.1