Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

TEST 182

Nemko System Sikkerhet AS

Rådgivningsavdelingen

Postboks 1698 Stoa
N-4858 Arendal

Telefon: 992 82 931
E-post: sysi@nemko.com
Hjemmeside: http://www.nemko.com
Laboratoriet tilfredsstiller kravene i

NS-EN ISO/IEC 17025:2017
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Rådgivningsavdelingen
Torbjørnsbu 21
4847 ArendalPermanent laboratorium
P11 Informasjonsteknologi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
IT systemer og produkter
Parameter
Sikkerhetsevaluering EAL 1 - EAL 5
Referansestandard
Common Methodology for Information Technology Security Evaluation (CEM)
Intern metode identitet
5.0-01 CC Evaluation
Merknad
CEM v3.1 R5 er ekvivalent med ISO/IEC 18045:2008
Objekt
IT systemer og produkter
Parameter
Sikkerhetsevaluering EAL 1 - EAL 5
Referansestandard
Common Criteria for Information Technology Security Evaluation (CC part 1-3)
Intern metode identitet
5.0-01 CC Evaluation
Merknad
CC v3.1 R5 er ekvivalent med ISO/IEC 15408:2009 (del 1-3)