Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

Test 322

Material Testing AS

Myrbakken 49
4110 Forsand

Telefon: 930 19 468
E-post: post@materialtesting.no
Hjemmeside: https://materialtesting.no/
Laboratoriet tilfredsstiller kravene i

NS-EN ISO/IEC 17025:2017
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Material Testing AS
Myrbakken 49
4110 ForsandPermanent laboratorium
P13 Korrosjon
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Ferritisk rustfritt stål
Parameter
Standard testmetode for deteksjon av skadelig intermetallisk fase
Referansestandard
ASTM A923
Intern metode identitet
5D950337 Korrosjonsmetode ASTM A923 Metode C.
Merknad
Metode C Vurdering og veiing. Vekttap i forhold til arealet.
Objekt
Rustfritt stål og tilsvarende legeringer
Parameter
Motstand mot gropkorrosjon
Referansestandard
ASTM G48
Intern metode identitet
20DDDC5D Korrosjonsmetode ASTM G-48.
Merknad
Metode A. Vurdering og veiing. Vekttap i forhold til arealet
P14 Mekanikk
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Ferritisk rustfritt stål
Parameter
Standard testmetode for deteksjon av dimetral intermetallisk fase
Referansestandard
ASTM A923
Intern metode identitet
29309EF2 ASTM A923 metode B, Slagseighet
Merknad
Metode B Charpy maskin. Eighet i materialet
Objekt
Metallisk materiale
Parameter
Vickers hardhetsmåling
Referansestandard
NS-EN ISO 6507-1
Intern metode identitet
B4607179 Hardhetstest Vickers
Merknad
Hardhetsmåler. Penetrering i materialet.
Objekt
Metallisk materiale
Parameter
Charpy-skårslagprøving
Referansestandard
NS-EN ISO 148-1
Intern metode identitet
332AF7B4 Slagseighet ISO 148-1
Merknad
Charpy maskin. Seighet i materialet
Objekt
Metallisk materiale
Parameter
Standard testmetode for strekktesting
Referansestandard
ASTM E8/E8M
Intern metode identitet
1C25C3C7 Strekk test
Merknad
Strekkmaskin. Fasthet i materialet
Objekt
Metalliske materialer
Parameter
Brinell hardhetsprøving
Referansestandard
NS-EN ISO 6506-1
Intern metode identitet
FEB802A8 Hardhetstest Brinell
Merknad
Hardhetsmåler. Hardhet i materialet ved bruk av konstant vekt og tid
Objekt
Metalliske materialer
Parameter
Rockwell hardhetsmåling
Referansestandard
NS-EN ISO 6508-1
Intern metode identitet
BAD945F8 Hardhetstest Rockwell
Merknad
Rockwell C. Hardhetsmåler. Hardhet i materialet ved bruk av konstant vekt og tid
Objekt
Metalliske materialer
Parameter
Slagtesting
Referansestandard
ASTM E23
Intern metode identitet
AF528BCD ASTMA370/ASTM E23
Merknad
Charpy maskin. Seighet i materialet
Objekt
Metalliske materialer
Parameter
Strekkprøving - Metode for prøving ved romtemperatur
Referansestandard
NS-EN ISO 6892-1
Intern metode identitet
1C25C3C7 Strekk test
Merknad
Strekkmaskin. Fasthet i materialet
Objekt
Stål
Parameter
Bøyeprøving 3.pkt
Referansestandard
NS-EN ISO 5173
Intern metode identitet
B1E2DC7B Bøyeprøving for plater og sveiste forbindelser
Merknad
Bøyemaskin. Duktillitet. Visuell observajon
Objekt
Stålprodukter
Parameter
Standard testmetode for mekanisk testing
Referansestandard
ASTM A370
Intern metode identitet
AF528BCD ASTM A370/ASTM E23
Merknad
Charpy maskin. Seighet i materialet
Objekt
Stålprodukter
Parameter
Standard testmetode for mekanisk testing
Referansestandard
ASTM A370
Intern metode identitet
1C25C3C7
Merknad
Strekkmaskin. Fasthet i materialet
Objekt
Stålprodukter
Parameter
Standard testmetode for mekanisk testing
Referansestandard
ASTM A370
Intern metode identitet
B1E2DC7B
Merknad
Bøyemaskin. Duktillitet. Visuell observajon
Objekt
Sveis
Parameter
Vickers hardhetsmåling
Referansestandard
NS-EN ISO 9015-1
Intern metode identitet
E6CA3E7C Makro undersøkelse av sveis
Merknad
Hardhetsmåler. Penetrering i materialet
Objekt
Sveis
Parameter
Skårslag
Referansestandard
NS-EN ISO 9016
Intern metode identitet
332AF7B4 Slagseighet ISO 148-1
Merknad
Charpy maskin. Seighet i materialet
Objekt
Sveis
Parameter
Langsgående strekkprøving
Referansestandard
NS-EN ISO 5178
Intern metode identitet
1C25C3C7 Strekk test
Merknad
Strekkmaskin. Fasthet i materialet
Objekt
Sveis i metalliske materialer
Parameter
Destruktiv prøving av sveis i metalliske materialer - Tverrgående strekkprøving
Referansestandard
NS-EN ISO 4136
Intern metode identitet
1C25C3C7 Strekk test
Merknad
Strekkmaskin. Fasthet i materialet
P15 Metallurgi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Ferritisk rustfritt stål
Parameter
Mikrostrukturundersøkelse
Referansestandard
ASTM A923
Intern metode identitet
8370DCEF ASTM A923 - Detektering av intermetalliske faser i rustfrie stål. 04BCF053 Elektrolyttisk polering og etsing
Merknad
Metode A Polering, etsing og evaluering. Stasjonært utstyr.
Objekt
Metalliske materialer
Parameter
Volumfraksjon av fase
Referansestandard
ASTM E562-19
Intern metode identitet
AC76E663 Fase telling. 04BCF053 Elektrolyttisk polering og etsing
Merknad
Polering, etsing og evaluering. Stasjonært utstyr. Prosent beregninger av faser
Objekt
Metallprodukter, sveiser
Parameter
Mikrostruktur
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
FF91ACBC Mikrostruktur analyse (intern metode). 04BCF053 Elektrolyttisk polering og etsing
Merknad
Polering, etsing og evaluering. Stasjonært utstyr. Mikroskopisk evaluering og målinger av mikrostruktur
Objekt
Sveiser i metalliske materialer
Parameter
Destruktiv prøving - Makroskopiske og mikroskopiske undersøkelser
Referansestandard
NS-EN ISO 17639
Intern metode identitet
E6CA3E7C Makro undersøkelse av sveis. 04BCF053 Elektrolyttisk polering og etsing.
Merknad
Polering, etsing og evaluering. Stasjonært utstyr. Mikro og makro undersøkelse av sveis.