Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

TEST 004

Nedre Romerike Vann- og Avløpsselskap IKS

avdeling NorAnalyse

Postboks 26
2011 Strømmen

Telefon: 63 84 54 00 Faks. 63 94 86 01
E-post: noranalyse@nrva.no
Hjemmeside: http://www.nrva.no
Laboratoriet tilfredsstiller kravene i

NS-EN ISO/IEC 17025:2017


*Delvis suspendert (Frivillig eller ufrivillig)


Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Nedre Romerike Vann- og Avløpsselskap IKS
Ruth Maiers gate 22
1466 StrømmenPermanent laboratorium
P3001 Prøvetaking avløpsvann
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Kommunalt avløpsvann
Parameter
Prøver til kjemisk analyse
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
NRA-70320
Merknad
Metode basert på automatisk prøvetaking av mengdeproporsjonale prøver fra inn- og utløp fritt vannspeil i åpen renne. Dette i henhold til krav gitt i Forskrift om begrensning av forurensning § 14-1.
P3099 Mengdemåling av avløpsvann
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Kommunalt avløpsvann
Parameter
Mengdemåling
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
NRA-70320
Merknad
Metode basert på måling på fritt vannspeil i åpen renne.
Den administrative/geografiske enheten:
Nedre Romerike Vann- og Avløpsselskap IKS avdeling NorAnalyse
Ruth Maiers gate 22
1466 StrømmenPermanent laboratorium
P12 Kjemisk analyse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Avløpsvann
Parameter
Suspendert stoff og dets gløderest
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
LAB-4006 LAB-4008
Merknad
Metode basert på NS-EN 872 (suspendert stoff) og NS 4733 (gløderest)
Objekt
Avløpsvann
Parameter
Kjemisk oksygenforbruk (KOF)
Referansestandard
NS-ISO 15705
Intern metode identitet
LAB-4304
Merknad
Objekt
Avløpsvann
Parameter
Fosfat og totalt fosfor
Referansestandard
NS-EN ISO 6878
Intern metode identitet
LAB-4201
Merknad
Spektrometrisk metode med ammoniummolybdat
Objekt
Avløpsvann
Parameter
Bestemmelse av utvalgte elementer (Na, Mg, Al, K, Ca, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se Cd, Sb, Pb)
Referansestandard
NS-EN ISO 17294-2
Intern metode identitet
LAB-ICP-MS
Merknad
ICP-MS
Objekt
Avløpsvann
Parameter
Bestemmelse av biokjemisk oksygenforbruk etter 5 dager (BOF5)
Referansestandard
NS-EN ISO 5815-1
Intern metode identitet
LAB-4303
Merknad
Automatisert metode.
Objekt
Rentvann
Parameter
Bestemmelse av utvalgte elementer (B, Na, Mg, Al, K, Ca, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Cd, Sb, Pb)
Referansestandard
NS-EN ISO 17294-2
Intern metode identitet
LAB-ICP-MS
Merknad
ICP-MS
Objekt
Rentvann
Parameter
Turbiditet
Referansestandard
NS-EN ISO 7027-1
Intern metode identitet
LAB-3003a
Merknad
automatisert metode
Objekt
Rentvann
Parameter
Alkalitet
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
LAB-3002a
Merknad
Metode basert på NS 4754. Automatisert metode.
Objekt
Rentvann
Parameter
Suspendert stoff og dets gløderest
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
LAB-3006 LAB-3008
Merknad
Metode basert på NS-EN 872 (suspendert stoff) og NS 4733 (gløderest)
Objekt
Rentvann
Parameter
KOF-permanganat
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
LAB-3304
Merknad
Metode basert på NS 4759 (Trukket)
Objekt
Rentvann
Parameter
Farge
Referansestandard
NS-EN ISO 7887
Intern metode identitet
LAB 3005a
Merknad
Metode C
Objekt
Rentvann
Parameter
Konduktivitet
Referansestandard
NS-ISO 7888
Intern metode identitet
LAB-3004a
Merknad
LAB-3004a: automatisert metode
Objekt
Rentvann og avløpsvann
Parameter
Bestemmelse av nitritt-nitrogen og nitrat-nitrogen og summen av begge
Referansestandard
NS-EN ISO 13395
Intern metode identitet
LAB-3231 LAB-4231
Merknad
Skalar San++ CFA, spektrofotometrisk
Objekt
Rentvann og avløpsvann
Parameter
Total organisk karbon (TOC)
Referansestandard
NS-EN 1484
Intern metode identitet
LAB-3301 LAB-4301
Merknad
Objekt
Rentvann og avløpsvann
Parameter
Ammonium-nitrogen
Referansestandard
NS-EN ISO 11732
Intern metode identitet
LAB-3232 LAB-4232
Merknad
Skalar San++ CFA, spektrofotometrisk
Objekt
Rentvann Avløpsvann
Parameter
Total nitrogen
Referansestandard
ISO 29441
Intern metode identitet
LAB-3231 LAB-4231
Merknad
Skalar San++ CFA, spektrofotometrisk
Objekt
Rentvann, badebassengvann, avløpsvann
Parameter
pH
Referansestandard
NS-EN ISO 10523
Intern metode identitet
LAB-3001a LAB-4001
Merknad
Metode LAB-3001a er automatisert.
Objekt
Slam
Parameter
pH
Referansestandard
NS-EN 15933 tilbaketrukket
Intern metode identitet
LAB-5001
Merknad
Objekt
Slam
Parameter
TN-Kjeldahl
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
LAB-5210
Merknad
Metode basert på Std. Methods 4500-N. Uten destillasjon
Objekt
Slam
Parameter
Kvikksølv (Hg)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
LAB-5101
Merknad
Metode basert på NS-EN ISO 17852
Objekt
Slam
Parameter
Bestemmelse av utvalgte elementer (Na, Mg, Al, P, K, Ca, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Cd, Sb, Pb)
Referansestandard
NS-EN ISO 17294-2
Intern metode identitet
LAB-ICP-MS
Merknad
ICP-MS. Oppslutning med mikrobølge
Objekt
Slam og sedimenter
Parameter
Tørrstoff og gløderest
Referansestandard
NS 4764
Intern metode identitet
LAB-5007 LAB-5008
Merknad
P16 Mikrobiologisk analyse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Rent vann, bassengvann
Parameter
Pseudomonas aeruginosa
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
LAB-3514
Merknad
intern metode basert på AFNOR BRD 07/21-04/12
Objekt
Rent Vann, råvann
Parameter
Enterokokker
Referansestandard
ASTM D6503
Intern metode identitet
Lab-3551
Merknad
Objekt
Rent vann, råvann
Parameter
Påvisning og telling av Clostridium perfringens
Referansestandard
NS-EN ISO 14189
Intern metode identitet
LAB-3513
Merknad
Membranfiltreringsmetode
Objekt
Rentvann
Parameter
Dyrkbare mikroorganismer (kimtall)
Referansestandard
NS-EN ISO 6222
Intern metode identitet
LAB-3507 LAB- 3508
Merknad
Objekt
Rentvann
Parameter
Bestemmelse av koliforme bakterier og E. coli
Referansestandard
NS-EN ISO 9308-2
Intern metode identitet
LAB-3552
Merknad
MPN-metode (Colilert)
Objekt
Rentvann
Parameter
Intestinale enterokokker
Referansestandard
NS-EN ISO 7899-2
Intern metode identitet
LAB-3515
Merknad
Membranfiltermetode
Den administrative/geografiske enheten:
Tangen RA
Lystadvegen 140
1920 SørumsandPermanent laboratorium
P3001 Prøvetaking avløpsvann
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Kommunalt avløpsvann
Parameter
Prøver til kjemisk analyse
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
MIRA-70320
Merknad
Metode basert på automatisk prøvetaking av mengdeproporsjonale prøver fra inn- og utløp fritt vannspeil i åpen renne
P3099 Mengdemåling av avløpsvann
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Kommunalt avløpsvann
Parameter
Mengdemåling
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
MIRA-70320
Merknad
Metode basert på trykksatte systemer.