Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

TEST 046

MjøsLab iks

Ringvegen 11
2816 GJØVIK

Telefon: Tlf. 61 13 62 20/61 13 62 21 Faks. 61 13 62 29
E-post: firmapost@mjoslab.no
Hjemmeside: http://www.mjoslab.no
Laboratoriet tilfredsstiller kravene i

NS-EN ISO/IEC 17025:2017
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Breiskallen avløpsrenseanlegg
Elvelia
2827 HunndalenPrøvetakning på permanent sted
P3001 Prøvetaking avløpsvann
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Avløpsvann
Parameter
Prøver til kjemisk analyse
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PMET1, PMET 2
Merknad
Metode basert på automatisk prøvetakning av mengdeproposjonale prøver fra lukket system
P3099 Mengdemåling av avløpsvann
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Avløpsvann
Parameter
Vannføring i avløpsrenseanlegg basert på vannhøyde
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PMET4
Merknad
Elektromagnetisk måling i lukket rør
Den administrative/geografiske enheten:
Hov avløpsrenseanlegg
Industrivegen 11
2860 HovPrøvetakning på permanent sted
P3001 Prøvetaking avløpsvann
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Avløpsvann
Parameter
Prøver til kjemisk analyse
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PMET1, PMET 2
Merknad
Metode basert på automatisk prøvetakning av mengdeproposjonale prøver fra fritt vannspeil.
P3099 Mengdemåling av avløpsvann
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Avløpsvann
Parameter
Vannføring i avløpsrenseanlegg basert på vannhøyde
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PMET5
Merknad
Elektromagnetisk måling i lukket rør
Den administrative/geografiske enheten:
MjøsLab iks
Ringvegen 11
2816 GJØVIKPermanent laboratorium
P12 Kjemisk analyse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Avløpsvann
Parameter
Kjemisk oksygenforbruk (KOF)
Referansestandard
NS-ISO 15705
Intern metode identitet
KMET 132
Merknad
Objekt
Avløpsvann
Parameter
Bestemmelse av biokjemisk oksygenforbruk etter n dager (BOFn) - Del 1: Metode basert på fortynning og poding etter tilsetning av allytiourea
Referansestandard
NS-EN ISO 5815-1
Intern metode identitet
KMET 126
Merknad
Objekt
Kjøtt og kjøttprodukter
Parameter
Vanninnhold og aske
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
KMET 004
Merknad
Basert på NMKL 23 Gravimetrisk bestemmelse
Objekt
Kjøtt og kjøttvarer
Parameter
Fett
Referansestandard
NMKL 181
Intern metode identitet
KMET 006
Merknad
Gerbermetode
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Nitrogen og Råprotein
Referansestandard
NMKL 6
Intern metode identitet
KMET 005
Merknad
Kjeldahl - NB: Denne NMKL metode er ikke valideret i en kollaborativ afprøvning. Gjelder ikke fôr.
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Salt
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
KMET 008
Merknad
Metode basert på NS 4769 (1985) og Orion ISE.
Objekt
Rent vann og badebassengvann
Parameter
Farge
Referansestandard
NS-EN ISO 7887
Intern metode identitet
R 01-3
Merknad
Automatisert
Objekt
Rent vann, badebassengvann og avløpsvann
Parameter
Bestemmelse av elektrisk konduktivitet
Referansestandard
NS-EN 27888
Intern metode identitet
R 01-4
Merknad
Erstatter ISO 7888:1985 Automatisert
Objekt
Rentvann og avløpsvann
Parameter
Bestemmelse av suspendert stoff
Referansestandard
NS-EN 872
Intern metode identitet
KMET 115
Merknad
Objekt
Rentvann og avløpsvann
Parameter
Fosfor
Referansestandard
NS-EN ISO 6878
Intern metode identitet
KMET 116/117
Merknad
KMET 116: totalt fosfor. KMET 117: løst fosfor.
Objekt
Rentvann og badebassengvann
Parameter
Bestemmelse av turbiditet
Referansestandard
NS-EN ISO 7027-1
Intern metode identitet
KMET R01-2
Merknad
Spektrofotometri Kvantitativ
Objekt
Rentvann og badebassengvann
Parameter
Permanganatindeks
Referansestandard
NS-EN ISO 8467
Intern metode identitet
KMET 131
Merknad
Tilsvarer KOF-Mn
Objekt
Rentvann, avløpsvann og badebassengvann
Parameter
Bestemmelse av elektrisk konduktivitet
Referansestandard
NS-EN 27888
Intern metode identitet
KMET 111
Merknad
Erstatter ISO 7888:1985
Objekt
Rentvann, avløsvann og sjøvann
Parameter
Ammoniumnitrogen
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
KMET 106
Merknad
Basert på NS 4746 Omfatter sigevann fra deponi
Objekt
Rentvann, badebassengvann, avløpsvann
Parameter
pH
Referansestandard
NS-EN ISO 10523
Intern metode identitet
R 01-1
Merknad
Automatisert metode
Objekt
Rentvann, badebassengvann, avløpsvann
Parameter
pH
Referansestandard
NS-EN ISO 10523
Intern metode identitet
KMET 108
Merknad
Objekt
Vann
Parameter
Karbonatalkalitet
Referansestandard
NS-EN ISO 9963-2
Intern metode identitet
KMET 102
Merknad
Begrenset til rentvann
Objekt
Vann
Parameter
Total og sammensatt alkalitet
Referansestandard
NS-EN ISO 9963-1
Intern metode identitet
KMET 102
Merknad
Begrenset til rentvann og avløpsvann
P16 Mikrobiologisk analyse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Alle typer vann
Parameter
Bestemmelse av koliforme bakterier og E. coli
Referansestandard
NS-EN ISO 9308-2
Intern metode identitet
MMET 312
Merknad
MPN-metode (Colilert)
Objekt
Alle typer vann
Parameter
Dyrkbare mikroorganismer (kimtall)
Referansestandard
NS-EN ISO 6222
Intern metode identitet
MMET 301
Merknad
Innstøpingsmetode
Objekt
Alle typer vann med lav bakgrunnsflora
Parameter
Påvisning og telling av intestinale enterokokker
Referansestandard
NS-EN ISO 7899-2
Intern metode identitet
MMET 306
Merknad
MF-metode
Objekt
Flaskevann, badebassengvann og andre typer vann med lav bakgrunnsflora
Parameter
Påvisning og bestemmelse av Pseudomonas aeruginosa
Referansestandard
NS-EN ISO 16266
Intern metode identitet
MMET 309
Merknad
MF-metode
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Bestemmelse av presumptiv Bacillus cereus
Referansestandard
NMKL 67
Intern metode identitet
MMET 209
Merknad
Kvantitativ skålmetode
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Bestemmelse av koagulasepositive stafylokokker
Referansestandard
NMKL 66
Intern metode identitet
MMET 210
Merknad
Skålmetode
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Bestemmelse av aerobe mikroorganismer (kimtall)
Referansestandard
AFNOR 3M 01/01-09/89
Intern metode identitet
MMET 203
Merknad
Petrifilm
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Bestemmelse av E. coli
Referansestandard
AFNOR 3M 01/08-06/01
Intern metode identitet
MMET 216
Merknad
Petrifilm
Objekt
Næringsmidler og prøver fra produksjonsmiljø
Parameter
Påvisning av Listeria monocytogenes
Referansestandard
AFNOR UNI 03/04-04/05
Intern metode identitet
MMET 229
Merknad
Oppformering, skålmetode
Objekt
Næringsmidler, dyrefôr og prøver fra produksjonsmiljø
Parameter
Bestemmelse av Listeria monocytogenes
Referansestandard
AFNOR UNI 03/05-09/06
Intern metode identitet
MMET 230
Merknad
Listeria Precis TM
Objekt
Næringsmidler, dyrefôr og prøver fra produksjonsmiljø
Parameter
Påvisning av Salmonella spp
Referansestandard
AFNOR UNI 03/06-12/07
Intern metode identitet
MMET 228
Merknad
Oppformering, skål metode
Objekt
Næringsmidler, unntatt rå skalldyr
Parameter
Bestemmelse av koliforme bakterier
Referansestandard
AFNOR 3M 01/02-09/89 B
Intern metode identitet
MMET 206
Merknad
Petrifilm (Kun avlesning av gassprodusernde kolonier)
Objekt
Rentvann, badebassengvann
Parameter
Påvisning og telling av Legionella
Referansestandard
ISO 11731
Intern metode identitet
MMET 314
Merknad
Objekt
Vann
Parameter
Påvisning og telling av Clostridium perfringens
Referansestandard
NS-EN ISO 14189
Intern metode identitet
MMET 316
Merknad
Membranfiltreringsmetode (ISO 14189:2013)
Objekt
Vann med lav bakgrunnsverdi for bakterietall
Parameter
Påvisning og telling av Escherichia coli og koliforme bakterier
Referansestandard
NS-EN ISO 9308-1/A1
Intern metode identitet
MMET 311
Merknad
Membranfiltrering
Den administrative/geografiske enheten:
Rambekk avløpsrenseanlegg
Rensevegen 7
2816 GjøvikPrøvetakning på permanent sted
P3001 Prøvetaking avløpsvann
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Avløpsvann
Parameter
Prøver til kjemisk analyse
Referansestandard
Intern Metode
Intern metode identitet
PMET1, PMET 2
Merknad
Metode basert på automatisk prøvetakning av mengdeproposjonale prøver fra lukket system
P3099 Mengdemåling av avløpsvann
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Avløpsvann
Parameter
Vannføring i avløpsrenseanlegg basert på vannhastighet
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PMET3
Merknad
Elektromagnetisk måling i lukket rør