Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

TEST 280

Microsafe AS

Postboks 51
5484 Sæbøvik

Telefon: 45006020
E-post: info@microsafe.as
Hjemmeside: http://
Laboratoriet tilfredsstiller kravene i

NS-EN ISO/IEC 17025:2017
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Microsafe AS
Sæbøviksveien 113
5484 SæbøvikPermanent laboratorium
P16 Mikrobiologisk analyse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Alle typer vann
Parameter
Bestemmelse av dyrkbare mikroorganismer (kimtall)
Referansestandard
NS-EN ISO 6222
Intern metode identitet
M11
Merknad
Innstøpning/Compact Dry AQ
Objekt
Alle typer vann med lav bakgrunnsflora
Parameter
Påvisning og telling av intestinale enterokokker
Referansestandard
NS-EN ISO 7899-2
Intern metode identitet
M13
Merknad
MF-metode
Objekt
Drikkevann (ubehandlet & behandlet)
Parameter
Bestemmelse av koliforme bakterier og E. coli
Referansestandard
AFNOR BRD 07/20-03/11
Intern metode identitet
M12
Merknad
MF-metode (Rapid' E. coli), begrenset til vann med lavt suspendert stoff
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Bestemmelse av total antall koliforme bakterier og E. coli
Referansestandard
Nordval No: 036
Intern metode identitet
M06
Merknad
HyServe Compact Dry EC
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Bestemmelse av koagulase positive staphylokokker
Referansestandard
AFNOR 3M 01/09-04/03 A
Intern metode identitet
M07
Merknad
Petrifilm TM Staph Express Count System
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Bestemmelse av termotolerante koliforme bakterier
Referansestandard
AFNOR 3M 01/02-09/89 C
Intern metode identitet
M04
Merknad
Petrifilm TM Coliform Count Plate
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Aerobe mikroorganismer
Referansestandard
MICROVAL 2009LR26 tilbaketrukket
Intern metode identitet
M01
Merknad
MPN-metode (SimPlate®)
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Bestemmelse av Enterobacteriaceae
Referansestandard
AFNOR 3M 01/06-09/97
Intern metode identitet
M05
Merknad
Petrifilm TN Enterobacteriaceae Count Plate
Objekt
Næringsmidler og prøver fra produksjonsmiljø
Parameter
Påvisning og bestemmelse av Listeria monocytogenes / Påvisning av Listeria spp
Referansestandard
NordVal no: 022
Intern metode identitet
M08
Merknad
RAPID’ L.MONO
Objekt
Næringsmidler og prøver fra produksjonsmiljø
Parameter
Påvisning av Listeria monocytogenes
Referansestandard
AFNOR BIO 12/27-02/10
Intern metode identitet
M09
Merknad
VIDAS® Listeria Xpress (LMX)
Objekt
Næringsmidler, dyrefôr, prøver fra produksjonsmiljø, og feces fra dyr
Parameter
Påvisning av Salmonella spp
Referansestandard
AFNOR 12/32-10/11
Intern metode identitet
M10
Merknad
VIDAS® UP Salmonella
Objekt
Næringsmidler, unntatt skalldyr
Parameter
Bestemmelse av koliforme bakterier
Referansestandard
AFNOR 3M 01/02-09/89 B
Intern metode identitet
M03
Merknad
Petrifilm TM Coliform Count Plate (Kun avlesning av gassprodusernde kolonier)
Objekt
Næringsmidler, untatt meieriprodukter og rå skalldyr
Parameter
Bestemmelse av aerobe mikroorganismer (kimtall)
Referansestandard
AFNOR 3M 01/01-09/89
Intern metode identitet
M02
Merknad
Petrifilm TM Aerobic Count Plate