Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

TEST 045

Nofima AS

BioLab

Postboks 1425 Oasen
5844 Bergen

Telefon: Tlf. 55 50 12 00 Faks. 55 50 12 99
E-post: bjorn.brekken@nofima.no
Hjemmeside: http://www.nofima.no
Laboratoriet tilfredsstiller kravene i

NS-EN ISO/IEC 17025:2017
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Nofima AS, BioLab
Kjerreidviken 16
5141 FYLLINGSDALENPermanent laboratorium
P12 Kjemisk analyse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Fiskefôr, fiskemel, oljer og fôringredienser
Parameter
Vitamin E (α-, β- γ- og δ- tokoferol)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
A 121
Merknad
Basert på NS-EN 12822
Objekt
Fôr og fôringredienser
Parameter
Fluor (syreløselig)
Referansestandard
NS-EN 16279
Intern metode identitet
A 98
Merknad
Ioneselektiv elektrode-metode (ISE)
Objekt
Fôr og fôringredienser
Parameter
Nitrogen, forbrenning Råprotein, forbrenning
Referansestandard
NS-EN ISO 16634-1
Intern metode identitet
A 25
Merknad
Forbrenning v/1100 grader og bestemmelse med termisk ledningsevne
Objekt
Fôr og fôringredienser
Parameter
Fett, Soxhlet
Referansestandard
AOCS Ba 3-38
Intern metode identitet
A 03
Merknad
Ekstraksjon
Objekt
Fôr og fôringredienser
Parameter
Fett, syrehydrolyse (EU)
Referansestandard
COMMISSION REGULATION (EC) No 152
Intern metode identitet
A 38
Merknad
Hydrolyse, fettekstraksjon
Objekt
Fôr, fôringredienser og fisk
Parameter
Total flyktig nitrogen, destillasjon
Referansestandard
AOAC 920.03
Intern metode identitet
A 05
Merknad
Destillasjon / titrering
Objekt
Fôr, fôringredienser og fisk
Parameter
Astaxanthin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
A 23
Merknad
Normal fase HPLC og UV deteksjon
Objekt
Fôr, fôringredienser og fisk
Parameter
Råprotein, vannløselig
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
A 20
Merknad
Ekstraksjon med kokende vann og bestemmelse ved Kjeldahl metode
Objekt
Fôr, fôringredienser og fisk
Parameter
Biogene aminer: Putrescin, cadaverin, histamin og tyramin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
A 55
Merknad
PCA ekstraksjon, HPLC, post-kolonne derivatisering og fluorescensdeteksjon
Objekt
Fôr, fôringredienser og fisk
Parameter
Vanninnhold / tørrstoff
Referansestandard
ISO 6496
Intern metode identitet
A 04
Merknad
Tørkeskap, 103 grader
Objekt
Fôr, fôringredienser og fisk
Parameter
Salt, NaCl bestemt som klorid
Referansestandard
AOAC 937.09
Intern metode identitet
A 06
Merknad
Titrering. Volumetrisk metode
Objekt
Fôr, fôringredienser og fisk
Parameter
Nitrogen, Kjeldahl Råprotein, Kjeldahl
Referansestandard
NS-EN ISO 5983-2
Intern metode identitet
A 01
Merknad
Destillasjon (Kjeldahl)
Objekt
Fôr, fôringredienser og fisk
Parameter
Bestemmelse av råaske
Referansestandard
ISO 5984
Intern metode identitet
A 02
Merknad
Glødeovn, 550 grader Gjelder ikke fisk for human bruk
Objekt
Fôr, fôringredienser og fisk
Parameter
Panaferd: Astaxanthin, canthaxanthin, adonirubin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
A 92
Merknad
Ekstraksjon med THF, heksan, metanol. Normalfase HPLC med to SI-kolonner og UV deteksjon
Objekt
Fôr, fôringredienser og fiskefeces
Parameter
Cystein/cystin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
A99
Merknad
UPLC revers fase, derivatisering og fluorescensdeteksjon
Objekt
Fôr, fôringredienser, fisk og fiskefeces
Parameter
Totale aminosyrer: Asparaginsyre (Asp) Serin (Ser) Glutaminsyre (Glu) Glycin (Gly) Histidin (His) Arginin (Arg) Treonin (Thr) Alanin (Ala) Prolin (Pro) Tyrosin (Tyr) Valin (Val) Metionin (Met) Lysin (Lys) Isoleucin (Ile) Leucin (Leu) Fenylalanin (Phe)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
A 42
Merknad
UPLC revers fase, derivatisering og fluorescensdeteksjon
Objekt
Fôr, fôringredienser, fisk og fiskefeces
Parameter
Kalsium (Ca), natrium (Na), fosfor (P), magnesium (Mg), kalium (K), jern (Fe), sink (Zn), kobber (Cu), mangan (Mn) og yttrium (Y)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
A 120
Merknad
Basert på NS-EN 15621 Mikrobølgeovnsoppslutning av prøve, analyse ved induktivt koblet plasma optisk emisjonsspektroskopi (ICP-OES)
Objekt
Marine, animalske og vegetabilske oljer og fett
Parameter
Frie fettsyrer
Referansestandard
AOCS Ca 5a-40
Intern metode identitet
A 07
Merknad
Titrering
Objekt
Marine, animalske og vegetabilske oljer og fett
Parameter
p-Anisidin-verdi
Referansestandard
AOCS Cd 18-90
Intern metode identitet
A 09
Merknad
Spektrofotometer
Objekt
Marine, animalske og vegetabilske oljer og fett
Parameter
Peroksidtall
Referansestandard
AOCS Cd 8b-90
Intern metode identitet
A 10
Merknad
Titrering
Objekt
Marine, animalske og vegetabilske oljer og fett
Parameter
Smuss i fett og oljer
Referansestandard
NS-EN ISO 663
Intern metode identitet
A 11
Merknad
Filtrering / gravimetrisk
Objekt
Marine, animalske og vegetabilske oljer og fett
Parameter
Vanninnhold i olje
Referansestandard
AOCS Ca 2e-84
Intern metode identitet
A 13
Merknad
Karl Fischer titrering
Objekt
Marine, animalske og vegetabilske oljer og fett
Parameter
Fettsyresammensetning: Mettede fettsyrer: 14:0, 16:0, 18:0; 20:0: 22:0. Enumettede (monoene) fettsyrer: 16:1, 18:1 (sum n-11, n-9, n-7, n-5), 20:1 (sum n-11, n-9, n-7), 22:1 (sum n-11, n-9, n-7), 24:1 n-9. Flerumettede fettsyrer (PUFA): 16:2 n-4, 16:3 n-4, 18:2 n-6, 18:3 n-6, 18:3 n-3, 18:4 n-3, 20:2 n-6, 20:3 n-6, 20:4 n-6, 20:3 n-3, 20:4 n-3, 20:5 n-3 (EPA), 21:5 n-3, 22:4 n-6, 22:5 n-3, 22:6 n-3 (DHA). Summeringer: Sum mettede fettsyrer, sum monoene fettsyrer, sum PUFA omega-6, sum PUFA omega-3, sum totale flerumettede, sum EPA + DHA, sum identifiserte fettsyrer. Forholdstall (n-6/n-3).
Referansestandard
AOCS Ce 1b-89
Intern metode identitet
A 68
Merknad
Metylesterifisering, kapillær GC-FID
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Nitrogen, Kjeldahl Råprotein, Kjeldahl
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
A 01
Merknad
Basert på NS-EN ISO 5983-2 (Kjeldahl)
P16 Mikrobiologisk analyse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Fôr, fôringredienser og produktavsetninger
Parameter
Påvisning av Salmonella
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
A 53
Merknad
Basert på NMKL 71
Objekt
Fôr, næringsmidler og miljøprøver
Parameter
Bestemmelse av E. coli
Referansestandard
AFNOR 3M 01/08-06/01
Intern metode identitet
A 137
Merknad
Petrifilm TM Select' E.coli Count Plate
Objekt
Fôr, næringsmidler og miljøprøver
Parameter
Bestemmelse av Enterobacteriaceae
Referansestandard
AFNOR 3M 01/06-09/97
Intern metode identitet
A 135
Merknad
Petrifilm TM Enterobacteriaceae Count Plate
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Påvisning av Salmonella
Referansestandard
NMKL 71
Intern metode identitet
A 53
Merknad
Objekt
Næringsmidler (unntatt rå skalldyr), kjæledyrmat og miljøprøver
Parameter
Bestemmelse av koliforme bakterier
Referansestandard
AFNOR 3M 01/02-09/89 A
Intern metode identitet
A 136
Merknad
Petrifilm TM Coliform Count Plate
Objekt
Næringsmidler, fôr og fôringredienser
Parameter
Mugg og gjær
Referansestandard
AFNOR 3M01/13-07/14
Intern metode identitet
A 113
Merknad
Petrifilm TM Rapid Yeast and Mold Count Plate
Objekt
Næringsmidler, fôr og fôringredienser
Parameter
Bestemmelse av Clostridium perfringens
Referansestandard
NS-EN ISO 7937
Intern metode identitet
A 26
Merknad
Objekt
Næringsmidler, fôr og fôringredienser
Parameter
Bestemmelse av aerobe mikroorganismer (kimtall)
Referansestandard
AFNOR 3M 01/01-09/89
Intern metode identitet
A 16
Merknad
Petrifilm TM Flore Totale
Objekt
Næringsmidler, fôr, fôringredienser og miljøprøver
Parameter
Telling av sulfittreduserende Clostridium spp.
Referansestandard
NS-EN ISO 15213-1
Intern metode identitet
A 27
Merknad
P24 Molekylærbiologi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Fôr, fôringredienser, næringsmidler og miljøprøver
Parameter
Salmonella
Referansestandard
AOAC 120301
Intern metode identitet
A 87
Merknad
PCR (foodproof®)
Objekt
Næringsmidler og miljøprøver
Parameter
Listeria monocytogenes
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
A 115
Merknad
Metode basert på NordVal no: 025