Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

TEST 196

Kripos

Avdeling for Kriminalteknikk og ID

Postboks 8163 - Dep
0034 Oslo

Telefon: Tlf: 23 20 80 00 Faks 23 20 81 80
E-post: kripos@politiet.no
Hjemmeside: http://www.kripos.no
Laboratoriet tilfredsstiller kravene i

NS-EN ISO/IEC 17025:2017
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Avdeling for Kriminalteknikk og ID
Brynsalléen 6
0667 OsloPermanent laboratorium
P02 Ballistikk
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Innsendte skytevåpen i straffe- og forvaltningssaker
Parameter
Skytevåpen
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
KTSV04 - standard våpenundersøkelse
Merknad
Intern metode basert på prosedyrer utarbeidet av AFTE (Association of Firearms and Tool Mark Examiners) og lærebok i "skytevåpenidentifsering" skrevet av Leif Øren og utgitt av forlaget Vett og viten i 2007
Objekt
Innsendte skytevåpen i straffe- og forvaltningssaker
Parameter
Prosjektiler og patronhylser
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
KTSV15 - sporsammenligning
Merknad
Sammenligning av spor fra skytevåpen avsatt på prosjektiler og patronhylser. Intern metode basert på prosedyrer utarbeidet av AFTE (Association of Firearms and Tool Mark Examiners) og lærebok i "skytevåpenidentifsering" skrevet av Leif Øren og utgitt av forlaget Vett og viten i 2007
P03 Brann
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Ulike materialer/objekter sikret i tilknytning til etterforskning av mistenkelige branner og andre straffbare forhold
Parameter
Spor på elektriske ledninger, komponenter og utstyr
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
KBK01B-Undersøkelse av innsendt/sikret elektrisk materiale med henblikk på brannårsaker
Merknad
Visuell granskning samt bruk av mikroskop, røntgen, ultralydbad, elektriske målinger og termografering
P07 Fysikk
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Ulike materialer/objekter sikret i tilknytning til etterforskning av straffbare handlinger.
Parameter
Emballasje
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
KBK10K- kriminaltekniske laboratorieundersøkelser av emballasje
Merknad
Visuell granskning samt bruk av ulike mikroskop og spektroskop.
Objekt
Ulike materialer/objekter sikret i tilknytning til etterforskning av straffbare handlinger.
Parameter
Tennsatspartikler
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
KBK04K-påvisning av tennsatspartikler (GSR) vha SEM
Merknad
Metode basert på ASTM-E1588-20
P12 Kjemisk analyse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Amfetamin og metamfetamin beslaglagt ifm etterforskning i straffesaker
Parameter
Styrkebestemmelse av amfetamin og metamfetamin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
KNA10-Styrkebestemmelse av amfetamin og metamfetamin ved bruk av HPLC
Merknad
Analyse med HPLC
Objekt
Cannabis sativa og cannabisharpiks
Parameter
Påvisning av tetrahydrocannabinol (THC), cannabinol (CBN) og cannabidiol (CBD)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
KNA01- TLC av cannabinoider
Merknad
Metoden er basert på anbefalinger fra UNINCB metode. Sensorisk vurdering av materialet er inkludert i metoden.
Objekt
Forundersøkelse
Parameter
Blod på ulike overflater
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
KTA02-Forundersøkelse av blod ved bruk av leukomalakitt-grønt
Merknad
Metode basert på Stuart H. James, Paul Erwin Kish, T. Paulette Sutton, Principles of Bloodstain Pattern Analysis, Theory and Practice, (2005), s. 349-368. Cox, M., A Studie of the Sensitivity and Specificity of Four Premsuptive Test for Blood, Journal of Forensic Sciences, JFSCA, Vol.36, No.5, sept. 1991, pp. 1503-1511.
Objekt
Kokain beslaglagt ifm etterforskning i straffesaker
Parameter
Styrkebestemmelse av kokain
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
KNA11-Styrkebestemmelse av kokain ved bruk av HPLC
Merknad
Ved bruk av HPLC
Objekt
Plantemateriale beslaglagt ifm etterforskning av straffesaker
Parameter
Styrkebestemmelse av virkestoffet THC
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
KNA14-Styrkebestemmelse av tetrahydrocannabinol (THC) i cannabisharpiks og cannabisplanter
Merknad
Ved bruk av GC-FID
Objekt
Pulver
Parameter
Amfetamin, sammenligning
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
KNA05- Amfetamin sammenligningsmetoden EHMPA
Merknad
Harmonisert amfetaminsammenligningsmetode, EHMPA utviklet av ENFSI- laboratorier
Objekt
Pulver og andre matrikser
Parameter
Påvisning av heroin, amfetamin, metamfetamin og kokain i ukjente blandinger
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
KNA04- Identifisering ved bruk av GC-MS
Merknad
Identifisering av ukjent stoff ved deteksjon med GC-MS
Objekt
Rester av brennbar væske i brannrester
Parameter
Flyktig, brennbar væske
Referansestandard
ASTM E1618
Intern metode identitet
KBK01K-Undersøkelse av flyktig, brennbar væske
Merknad
Separasjon og oppkonsentrering som beskrevet i ASTM E1413-19 og analyse beskrevet i ASTM E1618-19
P29 Rettstekniske undersøkelser
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Digitale ansiktsfoto
Parameter
Manuell sammenlikning, herunder undersøkelser i ABIS (1:N) og retts- eller kriminaltekniske granskninger (1:1)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
KFR01 - ACE-V Ansiktssammenlikning
Merknad
ACE-V (morfologisk sammenligning). Metode basert på Best Practice Manual for Facial Image Comparison ENFSI-BPM-DI-01 Version 01 - January 2018
Objekt
Dokumenter og skrift
Parameter
Endringer
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
KDS09- Undersøkelse med henblikk på manipuleringer
Merknad
Metode basert på EDEWG (METALT001). Bruk av: -Stereolupe eller mikroskop med tilhørende lyskilde -Luminescens, NIR absorpsjon og refleksjon
Objekt
Dokumentoverflate
Parameter
Undersøkelse
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
KDS02- NIR- absorbsjon og refleksjon undersøkelse av dokumenter
Merknad
Metode basert på EDEWG, METNIR 002. Bruk av NIR- absorpsjon og refleksjon
Objekt
Dokumentoverflate
Parameter
Undersøkelse
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
KDS01- Bruk av luminescens i forbindelse med dokumentundersøkelser
Merknad
Metode basert på EDEWG, METLUM 002. Bruk av luminescens
Objekt
Fingeravtrykk i/ med fett på faste overflater
Parameter
Fremkalling av avtrykk med Sudan Black
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
KFI09- Sudan Black
Merknad
Metode basert på: Fingermark visualisation Manual, 2014.
Objekt
Fingeravtrykk på alle typer overflater
Parameter
Fremkalling av fingeravtrykk ved belysning med lys i forskjellig bølgelengde
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
KFI15- Spesialbelysning
Merknad
Metode basert på: Fingermark visualisation Manual, 2014.
Objekt
Fingeravtrykk på faste og porøse flater
Parameter
Gransking av fingeravtrykk ved visuell undersøkelse
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
KFI20- Visuell undersøkelse
Merknad
Metode basert på: Fingermark visualisation Manual, 2014.
Objekt
Fingeravtrykk på faste overflater
Parameter
Fremkalling av fingeravtrykk ved pådamping av cyanoakrylat
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
KFI01- Cyanoakrylat (CNA)
Merknad
Metode basert på: Fingermark visualisation Manual, 2014.
Objekt
Fingeravtrykk på faste overflater
Parameter
Forsterking av CNA-fremkalte avtrykk ved innfarging med BY-40
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
KFI02- Basic Yellow 40 (BY-40)
Merknad
Metode basert på: Fingermark visualisation Manual, 2014.
Objekt
Fingeravtrykk på faste overflater
Parameter
Fremkalling av avtrykk ved å påføre ulike typer pulver med ulike pulverteknikker
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
KFI03- Pulver
Merknad
Metode basert på: Fingermark visualisation Manual, 2014.
Objekt
Fingeravtrykk på faste overflater avsatt med/i blod
Parameter
Fremkalling av avtrykk med Hungarian Red
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
KFI10- Hungarian Red
Merknad
Metode basert på: Hvilken fremkallingsmetode er best egnet... Av Dag Arne Hole og Tore Walstad, 2012
Objekt
Fingeravtrykk på faste overflater som kan ha vært/er våte
Parameter
Fremkalling av fingeravtrykk ved påføring av SPR
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
KFI12- Small Particle Reagent (SPR)
Merknad
Metode basert på: Fingermark visualisation Manual, 2014. Best Practice Manual for Fingerprint Examination, ENFSI-BPM-FIN-01
Objekt
Fingeravtrykk på faste overflater, bl.a. limsiden av tape
Parameter
Fremkalling av avtrykk ved påføring av WP på limsiden av tape
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
KFI07- Wet Powder (WP)
Merknad
Metode basert på: Fingermark visualisation Manual, 2014.
Objekt
Fingeravtrykk på ikke-porøse flater
Parameter
Fremkalling av fingeravtrykk med Acid Yellow 7
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
KFI19- Acid Yellow 7 (AY7)
Merknad
Metode basert på publisert rapport fra Dag Arne Hole og Tore Walstad, Fingerprint world, juli 2010 (Vol 36, No 40)
Objekt
Fingeravtrykk på porøse flater
Parameter
Fremkalling av fingeravtrykk med Indandione Sink
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
KFI18- Indandione Sink
Merknad
Metode basert på artikkel publisert i Journal of Forensic Identification, Januar/ februar 2011 (Vol 61, No 1)
Objekt
Fingeravtrykk på porøse overflater
Parameter
Fremkalling av fingeravtrykk ved påføring av Ninh
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
KFI05- Ninhydrin (Ninh.)
Merknad
Metode basert på: Fingermark visualisation Manual, 2014. Best Practice Manual for Fingerprint Examination, ENFSI-BPM-FIN-01
Objekt
Fingeravtrykk på porøse overflater som har vært våte
Parameter
Fremkalling av avtrykk ved hjelp av PD
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
KFI06- Physical Developer (PD)
Merknad
Metode basert på: Fingermark visualisation Manual, 2014. Best Practice Manual for Fingerprint Examination, ENFSI-BPM-FIN-01
Objekt
Fingeravtrykk på uporøse overflater
Parameter
Pådamping av innfarget fluoriserende cyanoakrylat i en prosess
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
KFI21-Lumicyano
Merknad
Metode basert på: Fingerprint Source Book, Cast Publication nr. 081/17
Objekt
Glass
Parameter
Brytningsindeks
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
KBK02K-måling av brytningsindeks for glass
Merknad
Oljeimmersjonsmetode med GRIM-3. Intern metode basert på ASTM-E1967-19.
Objekt
Håndskrift
Parameter
Undersøkelse
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
KDS05- Undersøkelse av håndskrift
Merknad
Metode basert på beste praksis fra ENFHEX. Bruk av: BESTPRACDOC 002D og 005D, HWMETHOD 005D og SKILLSKNOW 003D
Objekt
Ink- jet- printede dokumenter
Parameter
Undersøkelse, sammenligning og gjenkjennelse
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
KDS10- Undersøkelse av ink- jet- printede dokumenter
Merknad
Metode basert på EDEWG (Ref: METINKJET001.doc)
Objekt
Papir
Parameter
Ikke- destruktiv undersøkelse
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
KDS04- Ikke- destruktiv undersøkelse av papir
Merknad
Ikke-destruktiv metode basert på EDEWG (METPA001) .
Objekt
Sikkerhetsdokumenter
Parameter
Undersøkelse
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
KDS06- Undersøkelse av sikkerhetsdokumenter
Merknad
Metode basert på EDEWG SECDOC 00
Objekt
Stempler og stempelavtrykk
Parameter
Undersøkelse
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
KDS07- Undersøkelse av stempler og stempelavtrykk
Merknad
Metode basert på EDEWG (METSSI001)
Objekt
Trykketeknikker
Parameter
Undersøkelse, gjenkjennelse
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
KDS03- Gjenkjennelse av trykketeknikker
Merknad
Metode basert på EDEWG (METPRINT001). -Bruk av stereolupe eller mikroskop med tilhørende lyskilde
Objekt
Trykkriller
Parameter
Undersøkelse
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
KDS08- Undersøkelse av trykkriller
Merknad
Metode baset på EDEWG (MET11001). Bruk av: -Elekrostatisk fremkallingsutstyr (EDSA og Docustat) -Stereolupe med tilhørende lyskilde -NIR absorpsjon og refleksjon
Objekt
Ulike materialer/objekter sikret i tilknytning til etterforskning av straffbare handlinger.
Parameter
Undersøkelse av lakk og maling
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
KBK03K-kriminaltekniske undersøkelser av lakk og maling
Merknad
Metode basert på ASTM-E1610-18, ASTM-E2937-18 og ASTM-E2809-13
P30 Prøvetaking
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Innsendt materiale
Parameter
Sikring av biologiske spor fra ulike overflater med vattpinne for DNA-analyse
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
KTA01- DNA-sporsikring med vattpinne.
Merknad
Metoden er basert på Forensic Science Regulator Guidance, FSR-G-208, The Control and Avoidance of Contamination in Laboratory Activities involving DNA Evidence Recovery Analysis (2020), issue 2.
Objekt
Porøse overflater
Parameter
Sikring av biologiske spor med minitape for DNAanalyse
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
KTA03 - DNAsporsikring med mini-tape
Merknad
Forensic Science Regulator Guidance, FSR-G-208, The Control and Avoidance of Contamination in Laboratory Activities involving DNA Evidence Recovery Analysis (2020), issue 2
P31 Fleksibelt akkrediteringsomfang
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Pulver og andre matrikser
Parameter
Påvisning av ytterligere narkotiske stoffer utover heroin, amfetamin, metamfetamin og kokain i ukjente blandinger
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
KNA04-Identifisering ved bruk av GC-MS
Merknad
Identifisering av ukjent stoff ved deteksjon med GC-MS; fleksibel akkreditering
P32 Faglige vurderinger og fortolkninger
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Amfetamin beslaglagt ifm etterforskning i straffesaker
Parameter
Sammenligning av amfetaminprøver
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
KNA05-Amfetaminsammeligningsmetoden (EHMPA)
Merknad
Vurderinger og fortolkninger av analyseresultater
Objekt
Bruk av konklusjonsgrad for påvising av brennbart materiale
Parameter
I tilknytning til metode KBK01K
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
EK-2.2.1.1.4.2
Merknad
Objekt
Digitale ansiktsfoto
Parameter
Retts- eller kriminalteknisk granskning (vurdering og fortolkning jf. konklusjonsskala)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
KFR 01 - ACE-V Ansiktsammentlikning
Merknad
ACE-V (morfologisk sammenligning). Metode basert på Best Practice Manual for Facial Image Comparison ENFSI-BPM-DI-01 Version 01 - January 2018
Objekt
Dokumenter, stempler, folier, trykkplater
Parameter
Vurdering av gyldighet, endringer, manipulasjon
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Analysere, sammenligne, evaluere og verifisere
Merknad
Vurderinger basert på analyse av dokumenter og stempeltrykk
Objekt
Fingeravtrykk
Parameter
Vurdering og identifisering
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
KTA16- Analysere, sammenligne, evaluere og verifisere (ACE-V)
Merknad
Vurderinger basert på fingeravtrykksanalyser: Quantitative-Qualitative Friction Ridge Analysis, David R. Ashbaugh, 1999
Objekt
Glass
Parameter
Brytningsindeks
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
KBK02K-måling av brytningsindeks for glass
Merknad
Instrument LUCIA 3 Oljeimmersjons-metode vha GRIM-3, med vurderinger og fortolkninger. Intern metode basert på ASTM-E1967-19.
Objekt
Håndskrift
Parameter
Vurdering
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Analysere, sammenligne, evaluere og verifisere
Merknad
Vurderinger basert på skriftanalyser
Objekt
Innsendte skytevåpen i straffe- og forvaltningssaker
Parameter
Skytevåpen
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
KTSV04 - standard våpenundersøkelse
Merknad
Identifisering, funksjonstesting av skytevåpen, måle bom- og riflespor på prosjektiler med stereomikroskop og mikrometer, kontroll mot registre og søk i IBIS. Intern metode basert på prosedyrer utarbeidet av AFTE (Association of Firearms and Tool Mark Examiners) og lærebok i "skytevåpenidentifsering" skrevet av Leif Øren og utgitt av forlaget Vett og viten i 2007.
Objekt
Innsendte skytevåpen i straffe- og forvaltningssaker
Parameter
Prosjektiler og patronhylser
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
KTSV15 - sporsammenligning
Merknad
Sammenligning av spor fra skytevåpen avsatt på prosjektiler og patronhylser. Intern metode basert på prosedyrer utarbeidet av AFTE (Association of Firearms and Tool Mark Examiners) og lærebok i "skytevåpenidentifsering" skrevet av Leif Øren og utgitt av forlaget Vett og viten i 2007.
Objekt
Ulike materialer/objekter sikret i tilknytning til etterforskning av mistenkelige branner og andre straffbare forhold
Parameter
Spor på elektriske ledninger, komponenter og utstyr
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
KBK01B-Undersøkelse av innsendt/sikret elektrisk materiale med henblikk på brannårsaker - med vurderinger og fortolkninger
Merknad
Visuell granskning samt bruk av mikroskop, røntgen, ultralydbad, elektriske målinger og termografering, med vurderinger of fortolkninger
Objekt
Ulike materialer/objekter sikret i tilknytning til etterforskning av straffbare handlinger.
Parameter
Emballasje
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
KBK10K- kriminaltekniske laboratorieundersøkelser av emballasje
Merknad
Sammenligning av emballasjemateriale ved visuell granskning samt bruk av ulike mikroskop og spektroskop.
P99 Andre tekniske områder
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Digitale ansiktsfoto
Parameter
Manuell sammenlikning, herunder undersøkelser i ABIS (1:N) og retts- eller kriminaltekniske granskninger (1:1)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
KFR01 - ACE-V Ansiktssammenlikning
Merknad
ACE-V (morfologisk sammenligning). Metode basert på Best Practice Manual for Facial Image Comparison ENFSI-BPM-DI-01 Version 01 - January 2018