Du er her:

Hvem er akkreditert

Resultatlistene kan sorteres etter akkrediteringsnummer og alfabetisk. 

Suspensjoner vises som rød markering av hver organisasjon, eventuelt hver metode i detaljert omfang.

Parameter er den enheten man ønsker å finne i analysen.

Objekt, eller prøvematerialet, er det mediet man analyserer, gjør prøvingen på.

Referansestandard er søk i referansestandarder for akkrediterte analyser.

Fagområder er Norsk akkrediterings metode for inndeling av akkreditert omfang for laboratorier.

PS! P-områder ligger under områder for søk i "laboratorier", laboratorier med omfang definert som m-områder ligger under området for "medisinske lab".


Les mer om hvordan søke i databasen:


Antall treff i databasen: 100


TEST 273 Kristiansand Kommune
* Delvis suspendert (Frivillig eller ufrivillig)

Fagområde
P3001 Prøvetaking avløpsvann
P3099 Mengdemåling av avløpsvann

Hjemmeside: www.kristiansand.kommune.no
TEST 236 Kvam Veterinærkontor AS
Fagområde
P12 Kjemisk analyse
P16 Mikrobiologisk analyse

Hjemmeside: www.kvamvet.no
TEST 037 Labora AS
Fagområde
P12 Kjemisk analyse
P16 Mikrobiologisk analyse
P24 Molekylærbiologi
P3001 Prøvetaking avløpsvann
P3099 Mengdemåling av avløpsvann
P31 Fleksibelt akkrediteringsomfang

Hjemmeside: www.labora.no
TEST 089 Mat-Miljølaboratoriet AS
Fagområde
P12 Kjemisk analyse
P16 Mikrobiologisk analyse
P24 Molekylærbiologi
P27 Veterinærmedisin

Hjemmeside: www.mat-miljo.no
TEST 206 Matråd AS
Fagområde
P12 Kjemisk analyse
P16 Mikrobiologisk analyse
P24 Molekylærbiologi

Hjemmeside: http://www.matrad.no/
TEST 280 Microsafe AS
Fagområde
P16 Mikrobiologisk analyse
TEST 046 MjøsLab iks
* Delvis suspendert (Frivillig eller ufrivillig)

Fagområde
P12 Kjemisk analyse
P16 Mikrobiologisk analyse
P3001 Prøvetaking avløpsvann
P3099 Mengdemåling av avløpsvann

Hjemmeside: www.mjoslab.no
TEST 004 Nedre Romerike Vannverk IKS
Fagområde
P12 Kjemisk analyse
P16 Mikrobiologisk analyse
P3001 Prøvetaking avløpsvann
P3099 Mengdemåling av avløpsvann

Hjemmeside: www.nrva.no
TEST 033 Nemko AS
Fagområde
P03 Brann
P05 Elektrisk prøving
P06 EMC, Elektromagnetisk kompatibilitet
P17 Miljø
P18 Oppførsel
P20 Sikkerhet

Hjemmeside: www.nemko.com
TEST 259 Net Emballasje- og produkttesting AS
Fagområde
P07 Fysikk

Hjemmeside: www.net17025.com
TEST 066 Nexans Norway AS
Fagområde
P05 Elektrisk prøving

Hjemmeside: www.nexans.com
TEST 035 NIBIO - Norsk institutt for bioøkonomi
Fagområde
P12 Kjemisk analyse
P16 Mikrobiologisk analyse
P24 Molekylærbiologi
P31 Fleksibelt akkrediteringsomfang

Hjemmeside: www.nibio.no
TEST 045 Nofima AS
Fagområde
P12 Kjemisk analyse
P16 Mikrobiologisk analyse
P24 Molekylærbiologi

Hjemmeside: www.nofima.no
TEST 178 Norconsult AS
Fagområde
P11 Informasjonsteknologi

Hjemmeside: www.norconsult.no
TEST 002 Nordisk Institutt for Odontologiske Materialer AS (NIOM as)
Fagområde
P15 Metallurgi

Hjemmeside: www.niom.no
TEST 020 Norges geologiske undersøkelse
Fagområde
P12 Kjemisk analyse
P9901 Geoteknisk prøving

Hjemmeside: www.ngu.no
TEST 118 Norges Geotekniske Institutt
Fagområde
P9901 Geoteknisk prøving

Hjemmeside: www.ngi.no
TEST 137 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU
* Delvis suspendert (Frivillig eller ufrivillig)

Fagområde
P12 Kjemisk analyse
P16 Mikrobiologisk analyse

Hjemmeside: http://www.nmbu.no/
TEST 308 Norner AS
Fagområde
P13 Korrosjon

Hjemmeside: www.norner.no
TEST 008 Norsk institutt for luftforskning (NILU)
Fagområde
P12 Kjemisk analyse
P3002 Prøvetaking luft

Hjemmeside: www.nilu.no