Du er her:

Hvem er akkreditert

  • Resultatlistene kan sorteres etter akkrediteringsnummer og alfabetisk. 
  • Suspensjoner vises som rød markering av hver organisasjon, eventuelt hver metode i detaljert omfang. Les mer om suspensjon her.
  • Har du spørsmål, ta kontakt på e-post post@akkreditert.no. 

 


  Referansematerialprodusenter

Parameter er den enheten man ønsker å finne i analysen.

Objekt, eller prøvematerialet, er det mediet man analyserer, gjør prøvingen på.

Referansestandard er søk i referansestandarder for akkrediterte analyser.

Fagområder er Norsk akkrediterings metode for inndeling av akkreditert omfang for laboratorier.

PS! P-områder ligger under områder for søk i "laboratorier", laboratorier med omfang definert som m-områder ligger under området for "medisinske lab".


Les mer om hvordan søke i databasen


Antall treff i databasen: 101


TEST 330 A-B Lab AS
Fagområde
P3002 Prøvetaking luft

Hjemmeside: www.ab-lab.no
TEST 040 ABB ELECTRIFICATION NORWAY AS
Fagområde
P05 Elektrisk prøving

Hjemmeside: www.nefilab.com
TEST 289 ABB ELECTRIFICATION NORWAY AS
Fagområde
P05 Elektrisk prøving

Hjemmeside: www.abb.no
TEST 079 Akvaplan - niva AS
Fagområde
P12 Kjemisk analyse
P21 Taksonomi
P3003 Prøvetaking bunnsediment
P32 Faglige vurderinger og fortolkninger

Hjemmeside: www.akvaplan.niva.no
TEST 321 Akvasafe AS
Fagområde
P3003 Prøvetaking bunnsediment
P32 Faglige vurderinger og fortolkninger

Hjemmeside: http://www.akvasafe.no
TEST 052 Alex Stewart International Norge AS
Fagområde
P12 Kjemisk analyse
P16 Mikrobiologisk analyse
P3002 Prøvetaking luft

Hjemmeside: www.hm-as.no
TEST 187 Alex Stewart International Norge AS
Fagområde
P12 Kjemisk analyse
P16 Mikrobiologisk analyse
P24 Molekylærbiologi
P3007 Prøvetaking fra produksjonsmiljø - næringsmidler

Hjemmeside: www.slab.no
TEST 125 ALS Laboratory Group Norway AS
Fagområde
P12 Kjemisk analyse
P16 Mikrobiologisk analyse
P24 Molekylærbiologi

Hjemmeside: www.alsglobal.no
TEST 190 Amiblu Technology AS
Fagområde
P14 Mekanikk
P31 Fleksibelt akkrediteringsomfang

Hjemmeside: www.amiblu.com
TEST 034 Applica Test & Certification AS
Fagområde
P06 EMC, Elektromagnetisk kompatibilitet
P17 Miljø
P18 Oppførsel
P3002 Prøvetaking luft

Hjemmeside: www.applica.no
TEST 303 Aqua Kompetanse AS
Fagområde
P3003 Prøvetaking bunnsediment
P32 Faglige vurderinger og fortolkninger

Hjemmeside: aqua-kompetanse.no
TEST 062 Arcus Norway AS
Fagområde
P12 Kjemisk analyse

Hjemmeside: www.anoranorway.no
TEST 240 AS Vinmonopolet
Fagområde
P19 Sensorikk

Hjemmeside: https://www.vinmonopolet.no
TEST 266 Bergen kommune
* Delvis suspendert (Frivillig eller ufrivillig)

Fagområde
P12 Kjemisk analyse
P16 Mikrobiologisk analyse

Hjemmeside: http://www.bergenvann.com
TEST 324 Blue Analytics AS
Fagområde
P27 Veterinærmedisin

Hjemmeside: https://www.blueanalytics.no
TEST 285 Båtsfjord Laboratorium AS
Fagområde
P12 Kjemisk analyse
P16 Mikrobiologisk analyse

Hjemmeside: www.balab.no
TEST 232 COWI AS
* Delvis suspendert (Frivillig eller ufrivillig)

Fagområde
P3001 Prøvetaking avløpsvann
P3099 Mengdemåling av avløpsvann

Hjemmeside: www.cowi.no
TEST 162 Direktorat for strålevern og atomsikkerhet
Fagområde
P22 Ioniserende stråling og radioaktivitet

Hjemmeside: www.dsa.no
TEST 163 Direktorat for strålevern og atomsikkerhet
Fagområde
P22 Ioniserende stråling og radioaktivitet

Hjemmeside: www.dsa.no
TEST 083 DNV AS
Fagområde
P21 Taksonomi
P3003 Prøvetaking bunnsediment
P32 Faglige vurderinger og fortolkninger

Hjemmeside: https://www.dnv.com