Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

TEST 289

ABB ELECTRIFICATION NORWAY AS

ABB Laboratories, Skien.

Box 108
3701 Skien

Telefon: 35582147
E-post: lill-bente.sandvik@no.abb.com
Hjemmeside: http://www.abb.no
Laboratoriet tilfredsstiller kravene i

NS-EN ISO/IEC 17025:2017
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
ABB Laboratories, Skien.
Amtmand Aallsgate 73
3717 SkienPermanent laboratorium
P05 Elektrisk prøving
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
High-voltage switchgear and controlgear - Part 105: Alternating current switch-fuse combinations for rated voltages above 1 kV up to and including 52 kV
Parameter
Dielektrisk test Motstandsmåling Temperaturstigning
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Merknad
Metode basert på IEC 62271-105 Ed. 2.0 (2012). Omfatter kun delene: 6.2, 6.4, 6.5.
Objekt
High-voltage switchgear and controlgear - Part 200: AC metal-enclosed switchgear and controlgear for rated voltages above 1 kV and up to and including 52 kV
Parameter
Dielektrisk test Motstandsmåling Temperaturstigning Partielle utladningsmålinger
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Merknad
Metode basert på IEC 62271-200 Ed. 2.0 (2011). Omfatter kun delene: 6.2, 6.4, 6.5, Annex BB.
Objekt
Høyspennings brytere og betjeningsutstyr – Vekselstrøm metal innkapslede brytere og betjeningsutstyr - for spenning fra 1 kV til og med 52 kV
Parameter
Dielektrisk test Motstandsmåling Temperaturstigning Partielle utladningsmålinger
Referansestandard
IEC 62271-200
Intern metode identitet
Merknad
7.2, 7.4, 7.5, annex B
Objekt
Høyspennings brytere og betjeningsutstyr - Brytere for spenning fra 1 kV til og med 52 kV
Parameter
Dielektrisk test Motstandsmåling Temperaturstigning Diverse forberedelser for mekaniske og miljøtester Mekanisk betjeningstest ved omgivelses luft-temperatur
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Merknad
Metode basert på IEC 62271-103 Ed. 1.0 (2011). Omfatter kun delene: 6.2, 6.4, 6.5, 6.102.1, 6.102.2
Objekt
Høyspennings brytere og betjeningsutstyr - Brytere for spenning fra 1 kV til og med 52 kV
Parameter
Dielektrisk test Motstandsmåling Temperaturstigning Funksjonstest Dielektrisk test Diverse forberedelser for mekaniske og miljøtester Mekanisk betjeningstest ved omgivelses luft-temperatur
Referansestandard
IEC 62271-103
Intern metode identitet
Merknad
7.2, 7.4, 7.5, 7.102.1, 7.102.2, 7.10.2, 7.10.5
Objekt
Høyspennings brytere og betjeningsutstyr - Felles spesifikasjoner
Parameter
Felles spesifikasjoner for 62271 series. Dielektrisk test Motstandsmåling Temperaturstigning Funksjonstest Dielektrisk test
Referansestandard
IEC 62271-1
Intern metode identitet
Merknad
7.2, 7.4, 7.5, 7.10.2, 7.10.5
Objekt
Høyspennings brytere og betjeningsutstyr - Felles spesifikasjoner
Parameter
Felles spesifikasjoner for 62271 series. Dielektrisk test Motstandsmåling Temperaturstigning
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Merknad
Metode basert på IEC 62271-1 Ed. 1.0 (2007-10). Omfatter kun delene: 6.2, 6.4, 6.5.
Objekt
Høyspennings brytere og betjeningsutstyr - Vekselstrøms effektbrytere
Parameter
Dielektrisk test Motstandsmåling Temperaturstigning Diverse forberedelser for mekaniske og miljøtester Mekanisk betjeningstest ved omgivelses luft-temperatur
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Merknad
Metode basert på IEC 62271-100 Ed. 2.0 (2008) +AMD1:2012 og +AMD2:2017 Omfatter kun delene: 6.2, 6.4, 6.5, 6.101.1. 6.101.1.3: a, b, c, d, e, f, g, h, j, k, l, m. 6.101.2
Objekt
Høyspennings brytere og betjeningsutstyr - Vekselstrøms effektbrytere
Parameter
Dielektrisk test Motstandsmåling Temperaturstigning Funksjonstest Dielektrisk test Diverse forberedelser for mekaniske og miljøtester Mekanisk betjeningstest ved omgivelses luft-temperatur
Referansestandard
IEC 62271-100
Intern metode identitet
Merknad
Omfatter kun delene: 7.2, 7.4, 7.5, 7.101.1, 7.10.2, 7.10.5. 7.101.1.3: a, b, c, d, e, f, g, h, j, k, l, m. 7.101.2
Objekt
Høyspennings brytere og betjeningsutstyr – Vekselstrøms sikrings-bryter kombinasjoner for spenning fra 1 kV til og med 52 kV
Parameter
Dielektrisk test Motstandsmåling Temperaturstigning Tilleggs tester på hjelpe og kontrollkretser
Referansestandard
IEC 62271-105
Intern metode identitet
Merknad
7.2, 7.4, 7.5, 7.10
Objekt
Høyspennings brytere og betjeningsutstyr - Vekselstrøms skillebrytere og jordsluttere
Parameter
Dielektrisk test Motstandsmåling Temperaturstigning Tilleggs tester på hjelpe og kontrollkretser Mekanisk varighetstest Utvidede mekaniske varighetsprøver Mekanisk varighetstest
Referansestandard
IEC 62271-102
Intern metode identitet
Merknad
7.2, 7.4, 7.5, 7.10, 7.102.3, 7.102.5, 7.102.6
Objekt
Høyspennings test teknikker - Partielle utladningsmålinger
Parameter
Partielle utladningsmålinger
Referansestandard
IEC 60270
Intern metode identitet
Merknad
+AMD1:2015