Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

TEST 330

A-B Lab AS

Dølasletta 7
3408 Tranby

Telefon:
E-post: anders@ab-lab.no
Hjemmeside: http://www.ab-lab.no
Laboratoriet tilfredsstiller kravene i

NS-EN ISO/IEC 17025:2017
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
A-B Lab AS
Dølasletta 7
3408 TranbyOnline måling i felt
P3002 Prøvetaking luft
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Utslipp fra stasjonære kilder
Parameter
Måling av røykgasshastighet og bestemmelse av volumstrøm
Referansestandard
ISO 10780
Intern metode identitet
TP-02
Merknad
Pitotrørsmålinger
Objekt
Utslipp fra stasjonære kilder
Parameter
Automatisk bestemmelse av totalt organisk karbon
Referansestandard
NS-EN 12619
Intern metode identitet
TP-09
Merknad
Flammeionisasjonsdeteksjon (FID)
Objekt
Utslipp fra stasjonære kilder
Parameter
Bestemmelse av massekonsentrasjon av nitrogenoksid (NOx)
Referansestandard
NS-EN 14792
Intern metode identitet
TP-04
Merknad
Standard referansemetode: Kjemiluminescence
Objekt
Utslipp fra stasjonære kilder
Parameter
Bestemmelse av volumkonsentrasjon av oksygen (O2)
Referansestandard
NS-EN 14789
Intern metode identitet
TP-04
Merknad
Standard referansemetode: Paramagnetisme
Objekt
Utslipp fra stasjonære kilder
Parameter
Bestemmelse av karbonmonoksid ved emisjonsmålinger
Referansestandard
NS-EN 15058
Intern metode identitet
TP-04
Merknad
Standard referansemetode: Ikke-dispersiv infrarød spektrometri
Objekt
Utslipp fra stasjonære kilder
Parameter
Automatisk bestemmelse av metankonsentrasjonen
Referansestandard
NS-EN ISO 25140
Intern metode identitet
TP-09
Merknad
Flammeionisasjonsdeteksjon (FID)
Objekt
Utslipp fra stasjonære kilder
Parameter
Måling av hastighet og volumstrøm i kanaler
Referansestandard
NS-EN ISO 16911-1
Intern metode identitet
TP-02
Merknad
Del 1: Manuell referansemetode: pitotrørsmålinger
Objekt
Utslipp fra stasjonære kilder
Parameter
Bestemmelse av volumkonsentrasjon av karbondioksid
Referansestandard
SN-CEN/TS 17405
Intern metode identitet
TP-04
Merknad
Referansemetode: infrarød spektrometri
Permanent laboratorium
P3002 Prøvetaking luft
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Utslipp fra stasjonære kilder, emisjonsfilter
Parameter
Bestemmelse av lave støvkonsentrasjoner
Referansestandard
NS-EN 13284-1
Intern metode identitet
TP-11
Merknad
Manuell gravimetrisk metode for lave støvkonsentrasjoner
Prøvetaking i felt
P3002 Prøvetaking luft
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Utslipp fra stasjonære kilder
Parameter
Til bestemmelse av massekonsentrasjon av PCDD/PCDF og dioksinliknende PCB
Referansestandard
NS-EN 1948-4
Intern metode identitet
TP-08
Merknad
Del 4 Prøvetaking og analyse av dioksinliknende PCB: Absorbsjon på oppvarmet filter og nedkjølt absorbent
Objekt
Utslipp fra stasjonære kilder
Parameter
Til bestemmelse av massekonsentrasjon av klorgass uttrykt som HCl
Referansestandard
NS-EN 1911
Intern metode identitet
TP-05
Merknad
Standard referansemetode: våtkjemisk absorbsjon
Objekt
Utslipp fra stasjonære kilder
Parameter
Til bestemmelse av totalt kvikksølv
Referansestandard
NS-EN 13211
Intern metode identitet
TP-06
Merknad
Manuell referansemetode: filtrert støv og våtkjemisk absorbsjon
Objekt
Utslipp fra stasjonære kilder
Parameter
Til bestemmelse av det totale utslippet av As, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, TI og V
Referansestandard
NS-EN 14385
Intern metode identitet
TP-06
Merknad
Manuell referansemetode: filtrert støv og våtkjemisk absorbsjon
Objekt
Utslipp fra stasjonære kilder
Parameter
Til bestemmelse av gass og partikkelfase poly aromatiske hydrokarbooner
Referansestandard
NS-ISO 11338-1
Intern metode identitet
TP-08
Merknad
Absorbsjon på oppvarmet filter og nedkjølt absorbent
Objekt
Utslipp fra stasjonære kilder
Parameter
Til bestemmelse av massekonsentrasjon av PCDD/PCDF og dioksinliknende PCB
Referansestandard
NS-EN 1948-1
Intern metode identitet
TP-08
Merknad
Del 1 Prøvetaking: Absorbsjon på oppvarmet filter og nedkjølt absorbent
Objekt
Utslipp fra stasjonære kilder
Parameter
Bestemmelse av vanndampen i kanaler
Referansestandard
NS-EN 14790
Intern metode identitet
TP-02
Merknad
Standard referansemetode: Kondens-absorbsjon
Objekt
Utslipp fra stasjonære kilder
Parameter
Til bestemmelse av massekonsentrasjon av svoveldiosid
Referansestandard
NS-EN 14791
Intern metode identitet
TP-05
Merknad
Standard referansemetode: våtkjemisk absorbsjon
Objekt
Utslipp fra stasjonære kilder
Parameter
Til bestemmelse av lave støvkonsentrasjoner
Referansestandard
NS-EN 13284-1
Intern metode identitet
TP-01
Merknad
Manuell gravimetrisk metode
Objekt
Utslipp fra stasjonære kilder
Parameter
Til bestemmelse av massekonsentrasjonen av ammoniakk
Referansestandard
NS-EN ISO 21877
Intern metode identitet
TP-05
Merknad
Standard referansemetode: våtkjemisk absorbsjon
Objekt
Utslipp fra stasjonære kilder
Parameter
Til bestemmelse av massekonsentrasjon av fluoriserte stoffer uttrykt som HF
Referansestandard
SN-CEN/TS 17340
Intern metode identitet
TP-05
Merknad
Standard referansemetode: våtkjemisk absorbsjon
Objekt
Utslipp fra stasjonære kilder
Parameter
Til bestemmelse av massekonsentrasjonen av formaldehyd
Referansestandard
SN-CEN/TS 17638
Intern metode identitet
TP-05
Merknad
Referansemetode: våtkjemisk absorbsjon