Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

TEST 324

Blue Analytics AS

Kong Christian Frederiks plass 3
5006 Bergen

Telefon: 414 11 626
E-post: Post@blueanalytics.no
Hjemmeside: https://www.blueanalytics.no
Laboratoriet tilfredsstiller kravene i

NS-EN ISO/IEC 17025:2017
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Blue Analytics AS
Kong Christian Frederiks plass 3
5006 BergenPermanent laboratorium
P27 Veterinærmedisin
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Vev og vevsvæske fra laks
Parameter
Infective salmon anemia virus (ISAV)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ISAV OIE (#4748)
Merknad
Intern metode basert på WHOA metode, Sanntids PCR
Objekt
Vev og vevsvæske fra laks og ørret
Parameter
Salmonid alfavirus (SAV)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
QNSP1 (#4620)
Merknad
Intern metode basert på WHOA metode, Sanntids PCR
Objekt
Vev og vevsvæsker fra laks
Parameter
Infective salmon anemia virus (ISAV)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ISAV (#4615)
Merknad
Sanntids PCR
Objekt
Vev og vevsvæsker fra laks og ørret
Parameter
Renibacterium salmoninarum
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
BKD (#4617)
Merknad
Sanntids PCR
Objekt
Vev og vevsvæsker fra laks og ørret
Parameter
Infeksiøs pankreas nekrose virus (IPNV)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
IPNV (#4616)
Merknad
Sanntids PCR
Objekt
Vev og vevsvæsker fra laks og ørret
Parameter
Salmonid alfavirus (SAV)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
SEK_SAVDIFF
Merknad
Sanger sekvensering
Objekt
Vev og vevsvæsker fra laks og ørret
Parameter
Infective salmon anemia virus (ISAV) HPR
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
SEK_ISAVHPR
Merknad
Sanger sekvensering
Objekt
Vev og vevsvæsker fra laks og ørret
Parameter
Infective salmon anemia virus (ISAV) HPR
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
SEK_ISAVHPR_OIE
Merknad
Intern metode basert på WHOA metode, Sanger sekvensering
Objekt
Vev og vevsvæsker fra laks og ørret
Parameter
Infective salmon anemia virus (ISAV) virulensmarkør
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
SEK_ISAVVIR
Merknad
Sanger sekvensering