Du er her:

Hvem er akkreditert

Resultatlistene kan sorteres etter akkrediteringsnummer og alfabetisk. 

Suspensjoner vises som rød markering av hver organisasjon, eventuelt hver metode i detaljert omfang.

 


  Referansematerialprodusenter

Parameter er den enheten man ønsker å finne i analysen.

Objekt, eller prøvematerialet, er det mediet man analyserer, gjør prøvingen på.

Referansestandard er søk i referansestandarder for akkrediterte analyser.

Fagområder er Norsk akkrediterings metode for inndeling av akkreditert omfang for laboratorier.

PS! P-områder ligger under områder for søk i "laboratorier", laboratorier med omfang definert som m-områder ligger under området for "medisinske lab".


Les mer om hvordan søke i databasen:


Antall treff i databasen: 100


TEST 260 Driftsassistansen for vann og avløp i Oppland (DiO)
Fagområde
P3001 Prøvetaking avløpsvann
P3099 Mengdemåling av avløpsvann

Hjemmeside: www.dio.as
TEST 234 Driftsassistansen i Viken IKS
Fagområde
P3001 Prøvetaking avløpsvann
P3099 Mengdemåling av avløpsvann

Hjemmeside: www.daiv.no
TEST 225 Ecoxy AS
Fagområde
P3002 Prøvetaking luft

Hjemmeside: www.ecoxy.no
TEST 255 EQUINOR ASA
Fagområde
P12 Kjemisk analyse

Hjemmeside: www.equinor.com
TEST 003 Eurofins Environment Testing Norway AS
Fagområde
P12 Kjemisk analyse
P16 Mikrobiologisk analyse
P31 Fleksibelt akkrediteringsomfang

Hjemmeside: www.eurofins.no
TEST 001 Eurofins Food & Feed Testing Norway AS
Fagområde
P12 Kjemisk analyse
P16 Mikrobiologisk analyse
P24 Molekylærbiologi
P27 Veterinærmedisin

Hjemmeside: www.eurofins.no
TEST 184 Eurofins Havlandet AS
Fagområde
P12 Kjemisk analyse
P16 Mikrobiologisk analyse
P24 Molekylærbiologi
P31 Fleksibelt akkrediteringsomfang

Hjemmeside: www.havlandetfl.no
TEST 081 Fjellab
Fagområde
P12 Kjemisk analyse
P16 Mikrobiologisk analyse

Hjemmeside: www.fjellab.no
TEST 275 Flokk AS
* Delvis suspendert (Frivillig eller ufrivillig)

Fagområde
P14 Mekanikk

Hjemmeside: www.flokk.com
TEST 315 Forsvarets Forskningsinstitutt
Fagområde
P12 Kjemisk analyse

Hjemmeside: https://www.ffi.no
TEST 294 Forsvarets laboratorietjeneste
Fagområde
P12 Kjemisk analyse
TEST 050 Havforskningsinstituttet
Fagområde
P12 Kjemisk analyse
P16 Mikrobiologisk analyse
P22 Ioniserende stråling og radioaktivitet
P25 Biologi
P27 Veterinærmedisin
P31 Fleksibelt akkrediteringsomfang

Hjemmeside: www.hi.no
TEST 267 INEOS Rafnes AS
Fagområde
P12 Kjemisk analyse

Hjemmeside: www.ineos.no
TEST 019 Intertek West Lab AS
Fagområde
P12 Kjemisk analyse
P16 Mikrobiologisk analyse

Hjemmeside: www.intertek.no
TEST 327 Invicta AS
Fagområde
P12 Kjemisk analyse

Hjemmeside: www.invicta.no
TEST 249 ISOVATOR AS
Fagområde
P12 Kjemisk analyse

Hjemmeside: http://www.returgass.no/
TEST 246 IVAR IKS
Fagområde
P12 Kjemisk analyse
P16 Mikrobiologisk analyse

Hjemmeside: www.ivar.no
TEST 326 Kappa Solutions AS
Fagområde
P12 Kjemisk analyse

Hjemmeside: www.kappabio.com
TEST 006 Kiwa AS
Fagområde
P13 Korrosjon
P14 Mekanikk
P15 Metallurgi
P17 Miljø

Hjemmeside: www.kiwa.no
TEST 196 Kripos
Fagområde
P02 Ballistikk
P03 Brann
P07 Fysikk
P12 Kjemisk analyse
P30 Prøvetaking
P31 Fleksibelt akkrediteringsomfang
P32 Faglige vurderinger og fortolkninger
P99 Andre tekniske områder

Hjemmeside: www.kripos.no