Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

TEST 225

Ecoxy AS

Julsundvegen 4
6412 Molde

Telefon: 40003656 / 93175825
E-post: post@ecoxy.no
Hjemmeside: http://www.ecoxy.no
Laboratoriet tilfredsstiller kravene i

NS-EN ISO/IEC 17025:2017
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Ecoxy AS
Julsundvegen 4
6412 MoldeOnline måling i felt
P3002 Prøvetaking luft
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Forbrenningsmotorer
Parameter
Avgassmåling (NOx, CO, CO2, O2, HC)
Referansestandard
ISO 8178-2
Intern metode identitet
P-Avgassmåling
Merknad
Objekt
Gassturbiner
Parameter
Avgassmåling (NOx, CO, CO2, O2, HC)
Referansestandard
ISO 11042-1
Intern metode identitet
P-Avgassmåling
Merknad
Objekt
Utslipp fra stasjonære kilder
Parameter
Avgassmåling (HC)
Referansestandard
NS-EN 12619
Intern metode identitet
P-Avgassmåling
Merknad
Objekt
Utslipp fra stasjonære kilder
Parameter
Prøvetaking til bestemmelse av massekonsentrasjon av nitrogenoksid (NOx)
Referansestandard
NS-EN 14792
Intern metode identitet
P-Avgassmåling
Merknad
Referansemetode: Kjemiluminescence
Objekt
Utslipp fra stasjonære kilder
Parameter
Prøvetaking til bestemmelse av volumkonsentrasjon av oksygen (O2)
Referansestandard
NS-EN 14789
Intern metode identitet
P-Avgassmåling
Merknad
Referansemetode - Paramagnetisme
Objekt
Utslipp fra stasjonære kilder
Parameter
Prøvetaking til bestemmelse av massekonsentrasjon av karbonmonoksid
Referansestandard
NS-EN 15058
Intern metode identitet
P-Avgassmåling
Merknad
Referansemetode: Ikke-dispersiv infrarød spektrometri
Objekt
Utslipp fra stasjonære kilder
Parameter
Bestemmelse av lave støvkonsentrasjoner
Referansestandard
NS-EN 13284-1
Intern metode identitet
P-Støvmåling
Merknad
Manuell gravimetrisk metode
Objekt
Utslipp fra stasjonære kilder
Parameter
Bestemmelse av karbondioksid
Referansestandard
ISO 12039
Intern metode identitet
P-Avgassmåling
Merknad
Referansemetode: Ikke-dispersiv infrarød adsorpsjon (NDIR).
Permanent laboratorium
P3002 Prøvetaking luft
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Utslipp fra stasjonære kilder
Parameter
Bestemmelse av lave støvkonsentrasjoner
Referansestandard
NS-EN 13284-1
Intern metode identitet
P-Støvmåling
Merknad
Manuell gravimetrisk metode