Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

TEST 001

Eurofins Food & Feed Testing Norway AS

Postboks 3033 Kambo
1506 MOSS

Telefon: Tlf. 09450
E-post: mat@eurofins.no
Hjemmeside: http://www.eurofins.no
Laboratoriet tilfredsstiller kravene i

NS-EN ISO/IEC 17025:2017
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Avdeling Alta
Amtmannsnesveien 101
9515 AltaPermanent laboratorium
P12 Kjemisk analyse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Rentavann, bassengvann, sjøvann
Parameter
Bestemmelse av turbiditet
Referansestandard
NS-EN ISO 7027-1
Intern metode identitet
AM610.02.14
Merknad
Fysikalsk-automatisert
Objekt
Rentvann
Parameter
Konduktivitet
Referansestandard
NS-ISO 7888
Intern metode identitet
AM610.02.15
Merknad
Fysikalsk-automatisert
Objekt
Rentvann, badebassengvann sjøvann
Parameter
Farge
Referansestandard
NS-EN ISO 7887
Intern metode identitet
AM610.02.17
Merknad
Metode C, Fysikalsk-automatisert
Objekt
Rentvann, badebassengvann, sjøvann
Parameter
pH
Referansestandard
NS-EN ISO 10523
Intern metode identitet
AM610.02.16
Merknad
Fysikalsk-automatisert
P16 Mikrobiologisk analyse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Alle typer vann
Parameter
Bestemmelse av dyrkbare mikroorganismer (kimtall)
Referansestandard
NS-EN ISO 6222
Intern metode identitet
AM41X.02.21
Merknad
Innstøpning
Objekt
Alle typer vann
Parameter
Bestemmelse av dyrkbare mikroorganismer (kimtall)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
AM41x.02.21
Merknad
Metode basert på NS-EN ISO 6222, Analyse mellom 12-24 timer, Inkuberingstemp.: 22°C and 36°C
Objekt
Miljøprøver
Parameter
Påvisning av Salmonella spp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
AM41X.01.14
Merknad
Metode basert på NMKL 71
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Bestemmelse av aerobe mikroorganismer (kimtall)
Referansestandard
NMKL 86
Intern metode identitet
AM.41X.01.18
Merknad
Inkuberingstemperatur: 20°C
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Bestemmelse av Enterobacteriaceae
Referansestandard
AFNOR 3M 01/06-09/97
Intern metode identitet
AM.41X.01.10
Merknad
Objekt gjelder ikke melk og melkeprodukter. Petrifilm TM Enterobacteriaceae Count Plate
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Bestemmelse av aerobe mikroorganismer (kimtall)
Referansestandard
AFNOR 3M 01/01-09/89
Intern metode identitet
AM41x01.19
Merknad
Petrifilm TM Aerobic Count Plate Inkubering i 72 timer
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Bestemmelse av E. coli
Referansestandard
AFNOR 3M 01/08-06/01
Intern metode identitet
AM41x.01.08
Merknad
Petrifilm TM Select E.coli Count Plate
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Koagulase positive stafylokokker
Referansestandard
AFNOR 3M 01/09-04/03 A
Intern metode identitet
AM41X.01.21
Merknad
Petrifilm
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Påvisning av Salmonella spp.
Referansestandard
NMKL 71
Intern metode identitet
AM.41X.01.14
Merknad
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Enterokokker
Referansestandard
NMKL 68
Intern metode identitet
AM.41X.01.11
Merknad
Objekt
Næringsmidler, unntatt rå skalldyr
Parameter
Bestemmelse av koliforme bakterier
Referansestandard
AFNOR 3M 01/02-09/89 A
Intern metode identitet
AM.41X.01.06
Merknad
Petrifilm TM Coliform Count Plate (Avlesning av samtlige kolonier)
Objekt
Næringsmidler, unntatt rå skalldyr
Parameter
Bestemmelse av koliforme bakterier
Referansestandard
AFNOR 3M 01/02-09/89 B
Intern metode identitet
AM.41X.01.06
Merknad
Petrifilm TM Coliform Count Plate (Kun avlesning av gassprodusernde kolonier)
Objekt
Rentvann og sjøvann
Parameter
Koliforme bakterier og E.coli
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
AM41X.02.16
Merknad
MF-metode
Objekt
Rentvann, sjøvann
Parameter
Påvisning og telling av intestinale enterokokker
Referansestandard
NS-EN ISO 7899-2
Intern metode identitet
AM41X.02.22
Merknad
Membranfiltrering
Objekt
Sjøvann
Parameter
Bestemmelse av dyrkbare mikroorganismer (kimtall)
Referansestandard
NS-EN ISO 6222
Intern metode identitet
AM41X.02.21
Merknad
Innstøpning
Objekt
Vann
Parameter
Påvisning og telling av Clostridium perfringens
Referansestandard
NS-EN ISO 14189
Intern metode identitet
AM41X.02.15
Merknad
MF metode (ISO 14189:2013)
Objekt
Vann med lav bakgrunnsflora
Parameter
Påvisning og bestemmelse av Pseudomonas aeruginosa
Referansestandard
NS-EN ISO 16266
Intern metode identitet
AM41X.02.23
Merknad
MF-metode
Objekt
Vann med lavt bakterietall
Parameter
Påvisning og telling av E.coli og koliforme bakterier
Referansestandard
NS-EN ISO 9308-1/A1
Intern metode identitet
AM41X.02.20
Merknad
P24 Molekylærbiologi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Næringmidler og prøver fra produksjonsmiljø
Parameter
Påvisning av Listeria monocytogenes
Referansestandard
AFNOR EGS 38/03-01/17
Intern metode identitet
AM41X.01.45
Merknad
BACGene PCR.
Den administrative/geografiske enheten:
Avdeling Klepp
Lalandsveien 2,
4353 Klepp stasjonPermanent laboratorium
P16 Mikrobiologisk analyse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Alle typer vann
Parameter
Bestemmelse av dyrkbare mikroorganismer (kimtall)
Referansestandard
NS-EN ISO 6222
Intern metode identitet
AM41X.02.21
Merknad
Innstøpning
Objekt
Alle typer vann
Parameter
Bestemmelse av dyrkbare mikroorganismer (kimtall)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
AM41x.02.21
Merknad
Innstøpning. Metode basert på NS-EN ISO 6222:1999. Analyse mellom 12-24 timer etter prøveuttak
Objekt
Alle typer vann
Parameter
Påvisning og telling av Clostridium perfringens
Referansestandard
NS-EN ISO 14189
Intern metode identitet
AM41X.02.15
Merknad
Membranfiltrering
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Bestemmelse av presumptiv Bacillus cereus
Referansestandard
NMKL 67
Intern metode identitet
AM.41X.01.01
Merknad
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Melkesyrebakterier
Referansestandard
AFNOR 3M 01/19-11/17
Intern metode identitet
AM41X.01.47
Merknad
Petrifilm
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Bestemmelse av aerobe mikroorganismer (kimtall)
Referansestandard
AFNOR 3M 01/01-09/89
Intern metode identitet
AM.41X.01.19
Merknad
Petrifilm TM Aerobic Count Plate Inkubering i 72 timer
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Bestemmelse av aerobe mikroorganismer (kimtall)
Referansestandard
AFNOR 3M 01/01-09/89
Intern metode identitet
AM41X.01.19
Merknad
Petrifilm TM Aerobic Count Plate Inkubering i 48 timer. Objekt gjelder ikke meieriprodukter og rå skalldyr
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Koagulase positive stafylokokker
Referansestandard
AFNOR 3M 01/09-04/03 A
Intern metode identitet
AM.41X.01.21
Merknad
Petrifilm TM Staph Express Count System
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Bestemmelse av Listeria monocytogenes
Referansestandard
NordVal no: 022
Intern metode identitet
AM.41X01.26
Merknad
RAPID’ L.MONO
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Påvisning av Salmonella spp.
Referansestandard
NMKL 71
Intern metode identitet
AM.41X.01.14
Merknad
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Aerobe mikroorganismer
Referansestandard
NMKL 86
Intern metode identitet
AM.41X.01.18
Merknad
Inkuberingstemperatur: 20°C og 30°C
Objekt
Næringsmidler og fôr
Parameter
Bestemmelse av Enterobacteriaceae
Referansestandard
AFNOR 3M 01/06-09/97
Intern metode identitet
AM.41X.01.10
Merknad
Petrifilm TN Enterobacteriaceae Count Plate
Objekt
Næringsmidler og fôr
Parameter
Bestemmelse av mugg og gjær
Referansestandard
NMKL 98
Intern metode identitet
AM.41X.01.24
Merknad
Objekt
Næringsmidler og fôr
Parameter
Bestemmelse av Enterococcus
Referansestandard
NMKL 68
Intern metode identitet
AM.41X.01.11
Merknad
Objekt
Næringsmidler og prøver fra produksjonsmiljø
Parameter
Bestemmelse av E. coli
Referansestandard
AFNOR 3M 01/08-06/01
Intern metode identitet
AM.41X.01.08
Merknad
Petrifilm TM Select E.coli Count Plate
Objekt
Næringsmidler, fôr og produksjonsmiljø
Parameter
Bestemmelse av Clostridium perfringens
Referansestandard
NMKL 95
Intern metode identitet
AM.41X.01.03
Merknad
Objekt
Næringsmidler, svaber fra slakt og produksjonsmiljø
Parameter
Påvisning av E. coli O157
Referansestandard
AOAC 2000.14
Intern metode identitet
AM.41X.01.27
Merknad
Reveal® (20 timer)
Objekt
Næringsmidler, unntatt rå skalldyr
Parameter
Bestemmelse av koliforme bakterier
Referansestandard
AFNOR 3M 01/02-09/89 B
Intern metode identitet
AM41x.01.06
Merknad
Petrifilm TM Coliform Count Plate (Kun avlesning av gassprodusernde kolonier)
Objekt
Næringsmidler, unntatt rå skalldyr
Parameter
Bestemmelse av koliforme bakterier
Referansestandard
AFNOR 3M 01/02-09/89 A
Intern metode identitet
AM.41X.01.06
Merknad
Petrifilm TM Coliform Count Plate (Avlesning av samtlige kolonier)
Objekt
Rentvann
Parameter
Bestemmelse av koliforme bakterier og E.coli
Referansestandard
NS-EN ISO 9308-1
Intern metode identitet
AM41X.02.20
Merknad
Membranfiltrering
Objekt
Rentvann og sjøvann
Parameter
Koliforme bakterier og E.coli
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
AM41X.02.16
Merknad
MF- metode
Objekt
Rentvann, sjøvann
Parameter
Påvisning og telling av intestinale enterokokker
Referansestandard
NS-EN ISO 7899-2
Intern metode identitet
AM41X.02.22
Merknad
Membranfiltrering
P24 Molekylærbiologi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Næringmidler og prøver fra produksjonsmiljø
Parameter
Påvisning av Listeria monocytogenes
Referansestandard
AFNOR EGS 38/03-01/17
Intern metode identitet
AM41X.01.45
Merknad
BACGene PCR. Gjelder enkeltprøver.
Objekt
Næringsmidler og prøver fra produksjonsmiljø
Parameter
Påvisning av Listeria monocytogenes
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
AM41X.01.45
Merknad
BACGene PCR. Metode basert på AFNOR EGS 38/03-01/17. Gjelder samleprøver.
Objekt
Næringsmidler, fôr og prøver fra produksjonsmiljø
Parameter
Salmonella spp
Referansestandard
AFNOR EGS 38/01-03/15
Intern metode identitet
AM.41x.01.43
Merknad
BACGene PCR. Gjelder enkeltprøver og samleprøver fra tørrmelk eller morsmelkerstatning.
Objekt
Næringsmidler, fôr og prøver fra produksjonsmiljø
Parameter
Salmonella spp.
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
AM41X.01.43
Merknad
BACGene PCR. Metode basert på AFNOR EGS 38/01-03/15. Gjelder samleprøver.
Den administrative/geografiske enheten:
Avdeling Moss
Møllebakken 50
1538 MossPermanent laboratorium
P12 Kjemisk analyse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Råvarer, fôr, grovfôr og næringsmidler
Parameter
Stivelse
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
AM464.12
Merknad
Basert på AOAC996.11, AACC 76.13
P16 Mikrobiologisk analyse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Alle typer næringsmidler, dyrefôr, miljøprøver fra produksjonsmiljø
Parameter
Mugg og gjær
Referansestandard
AFNOR 3M01/13-07/14
Intern metode identitet
AM41x.01.46
Merknad
Petrifilm
Objekt
Alle typer vann
Parameter
Påvisning og telling av intestinale enterokokker
Referansestandard
NS-EN ISO 7899-2
Intern metode identitet
AM41X.02.22
Merknad
MF-metode
Objekt
Alle typer vann
Parameter
Bestemmelse av dyrkbare mikroorganismer (kimtall)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
AM41x.02.21
Merknad
Metode basert på NS-EN ISO 6222, Analyse mellom 12-24 timer, Inkuberingstemp.: 22°C and 36°C
Objekt
Alle typer vann
Parameter
Heterotroft kimtall
Referansestandard
NS-EN ISO 6222
Intern metode identitet
AM41X.02.21
Merknad
Innstøpning
Objekt
Alle typer vann
Parameter
Påvisning og telling av Clostridium perfringens
Referansestandard
NS-EN ISO 14189
Intern metode identitet
AM41X.02.15
Merknad
MF metode
Objekt
Fisk og fiskeprodukter
Parameter
Kimtall og hydrogensulfid-produserende bakterier
Referansestandard
NMKL 184
Intern metode identitet
AM.41X.01.16
Merknad
Kimtallsbestemmelse på Long & Hammer agar inngår ikke i akkrediteringsomfanget
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Bestemmelse av aerobe mikroorganismer (kimtall)
Referansestandard
AFNOR 3M 01/01-09/89
Intern metode identitet
AM41X.01.19
Merknad
Petrifilm TM Aerobic Count Plate Inkubering i 48 timer. Objekt gjelder ikke meieriprodukter og rå skalldyr
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Bestemmelse av aerobe mikroorganismer (kimtall)
Referansestandard
AFNOR 3M 01/01-09/89
Intern metode identitet
AM.41X.01.19
Merknad
Petrifilm TM Aerobic Count Plate Inkubering i 72 timer
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Bestemmelse av Listeria monocytogenes
Referansestandard
NordVal no: 022
Intern metode identitet
AM.41X01.26
Merknad
RAPID’ L.MONO
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Bestemmelse av Enterobacteriaceae
Referansestandard
AFNOR 3M 01/06-09/97
Intern metode identitet
AM.41X.01.10
Merknad
Petrifilm TM Enterobacteriaceae Count Plate
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Bestemmelse av presumptiv Bacillus cereus
Referansestandard
NMKL 67
Intern metode identitet
AM.41X.01.01
Merknad
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Påvisning og bestemmelse av termotolerante Campylobacter
Referansestandard
NMKL 119
Intern metode identitet
AM.41X.01.02
Merknad
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Bestemmelse av aerobe mikroorganismer
Referansestandard
NMKL 86
Intern metode identitet
AM.41X.01.18
Merknad
Inkuberingstemperatur: 20°C og 30°C
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Bestemmelse av anaerobe sulfittreduserende bakterier
Referansestandard
NMKL 56
Intern metode identitet
AM.41X.01.12
Merknad
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Påvisning og bestemmelse av Sykdomsfremkallende Vibrio-arter
Referansestandard
NMKL 156
Intern metode identitet
AM.41X.01.20
Merknad
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Melkesyrebakterier
Referansestandard
AFNOR 3M 01/19-11/17
Intern metode identitet
AM41X.01.47
Merknad
Petrifilm
Objekt
Næringsmidler og fôr
Parameter
Koagulase positive stafylokokker
Referansestandard
AFNOR 3M 01/09-04/03 A
Intern metode identitet
AM.41X.01.21
Merknad
Petrifilm TM Staph Express Count System
Objekt
Næringsmidler og fôr
Parameter
Bestemmelse av mugg og gjær
Referansestandard
NMKL 98
Intern metode identitet
AM.41X.01.24
Merknad
Objekt
Næringsmidler og fôr
Parameter
Bestemmelse av Enterococcus
Referansestandard
NMKL 68
Intern metode identitet
AM.41X.01.11
Merknad
Objekt
Næringsmidler og fôr
Parameter
Bestemmelse av termotolerante koliforme bakterier og presumptiv E. coli
Referansestandard
NMKL 125
Intern metode identitet
AM.41X.01.05
Merknad
Objekt
Næringsmidler og prøver fra produksjonsmiljø
Parameter
Bestemmelse av E. coli
Referansestandard
AFNOR 3M 01/08-06/01
Intern metode identitet
AM.41X.01.08
Merknad
Petrifilm TM Select E.coli Count Plate
Objekt
Næringsmidler, fôr og prøver fra produksjonsmiljø
Parameter
Bestemmelse av Clostridium perfringens
Referansestandard
NMKL 95
Intern metode identitet
AM.41X.01.03
Merknad
Objekt
Næringsmidler, unntatt rå skalldyr
Parameter
Bestemmelse av koliforme bakterier
Referansestandard
AFNOR 3M 01/02-09/89 A
Intern metode identitet
AM.41X.01.06
Merknad
Petrifilm TM Coliform Count Plate (Avlesning av samtlige kolonier)
Objekt
Næringsmidler, unntatt rå skalldyr
Parameter
Bestemmelse av koliforme bakterier
Referansestandard
AFNOR 3M 01/02-09/89 B
Intern metode identitet
AM41x.01.06
Merknad
Petrifilm TM Coliform Count Plate (Kun avlesning av gassprodusernde kolonier)
Objekt
Rent vann
Parameter
Påvisning og bestemmelse av Pseudomonas aeruginosa
Referansestandard
NS-EN ISO 16266
Intern metode identitet
AM41X.02.23
Merknad
MF-metode
Objekt
Rent vann
Parameter
Bestemmelse av koliforme bakterier og E.coli
Referansestandard
NS-EN ISO 9308-1
Intern metode identitet
AM41X.02.20
Merknad
Membranfiltering
Objekt
Svaberprøver av slakt
Parameter
Påvisning av termotolerante Campylobacter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
AM.41X.01.02
Merknad
Metode basert på NMKL 119
Objekt
Syrnede melkeprodukter
Parameter
Fremmedkim
Referansestandard
ISO 13559
Intern metode identitet
AM.41X.01.17
Merknad
P24 Molekylærbiologi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Næringmidler og prøver fra produksjonsmiljø
Parameter
Påvisning av Listeria monocytogenes
Referansestandard
AFNOR EGS 38/03-01/17
Intern metode identitet
AM41X.01.45
Merknad
BACGene PCR. Gjelder enkeltprøver.
Objekt
Næringsmidler og prøver fra produksjonsmiljø
Parameter
Påvisning av Listeria monocytogenes
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
AM41X.01.45
Merknad
BACGene PCR. Metode basert på AFNOR EGS 38/03-01/17. Gjelder samleprøver.
Objekt
Næringsmidler, fôr og prøver fra produksjonsmiljø
Parameter
Salmonella spp.
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
AM41X.01.43
Merknad
BACGene PCR. Metode basert på AFNOR EGS 38/01-03/15. Gjelder samleprøver.
Objekt
Næringsmidler, fôr og prøver fra produksjonsmiljø
Parameter
Salmonella spp
Referansestandard
AFNOR EGS 38/01-03/15
Intern metode identitet
AM41x.01.43
Merknad
BACGene PCR. Gjelder enkeltprøver og samleprøver fra tørrmelk eller morsmelkerstatning.
Objekt
Sjokolade
Parameter
Salmonella spp.
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
AM417.07
Merknad
BACGene PCR. Metode basert på AOAC 121501.
Den administrative/geografiske enheten:
Avdeling Sortland
Havnegt. 19B
8400 SORTLANDPermanent laboratorium
P12 Kjemisk analyse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Avløpsvann
Parameter
pH
Referansestandard
NS-EN ISO 10523
Intern metode identitet
AM610.02.28
Merknad
Objekt
Avløpsvann
Parameter
Total fosfor
Referansestandard
NS-EN ISO 6878
Intern metode identitet
AM610.02.22
Merknad
Spektrometrisk metode med ammoniummolybdat
Objekt
Avløpsvann
Parameter
Bestemmelse av suspendert stoff
Referansestandard
NS-EN 872
Intern metode identitet
AM610.02.21
Merknad
Objekt
Badebassengvann
Parameter
Permanganatindeks
Referansestandard
NS-EN ISO 8467
Intern metode identitet
AM610.02.20
Merknad
Tilsvarer KOF-Mn
Objekt
Mager fisk og fiskemel
Parameter
Totalt flyktig nitrogen, TFN
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
AM 610.02.01
Merknad
Metode basert på Kjeldahl metode og Foss application note 300 og sub note 3140.
Objekt
Rentvann
Parameter
UV-absorbans og UV transmisjon
Referansestandard
NS 9462
Intern metode identitet
AM610.02.27
Merknad
Objekt
Rentvann
Parameter
Konduktivitet
Referansestandard
NS-ISO 7888
Intern metode identitet
AM610.02.15
Merknad
Objekt
Rentvann, badebassengvann, sjøvann
Parameter
Farge
Referansestandard
NS-EN ISO 7887
Intern metode identitet
AM610.02.17
Merknad
Metode C
Objekt
Rentvann, badebassengvann, sjøvann
Parameter
pH
Referansestandard
NS-EN ISO 10523
Intern metode identitet
AM610.02.16
Merknad
Objekt
Rentvann, bassengvann, sjøvann
Parameter
Bestemmelse av turbiditet
Referansestandard
NS-EN ISO 7027-1
Intern metode identitet
AM610.02.14
Merknad
Spektrofotometri Kvantitativ
P16 Mikrobiologisk analyse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Alle typer næringsmidler (unntatt rå skalldyr) og fôr
Parameter
Bestemmelse av koliforme bakterier
Referansestandard
AFNOR 3M 01/02-09/89 A
Intern metode identitet
AM41x01.06
Merknad
Petrifilm TM Coliform Count Plate (Avlesning av samtlige kolonier)
Objekt
Alle typer næringsmidler og fôr
Parameter
Bestemmelse av E. coli
Referansestandard
AFNOR 3M 01/08-06/01
Intern metode identitet
AM41x01.08
Merknad
Petrifilm TM Select E.coli Count Plate
Objekt
Alle typer næringsmidler, unntatt rå skalldyr
Parameter
Bestemmelse av koliforme bakterier
Referansestandard
AFNOR 3M 01/02-09/89 B
Intern metode identitet
AM41x01.06
Merknad
Petrifilm TM Coliform Count Plate (Kun avlesning av gassprodusernde kolonier)
Objekt
Alle typer vann
Parameter
Bestemmelse av dyrkbare mikroorganismer (kimtall)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
AM41x.02.21
Merknad
Metode basert på NS-EN ISO 6222, Analyse mellom 12-24 timer, Inkuberingstemp.: 22°C and 36°C
Objekt
Alle typer vann med lav bakgrunnsflora
Parameter
Påvisning og bestemmelse av Pseudomonas aeruginosa
Referansestandard
NS-EN ISO 16266
Intern metode identitet
AM41X.02.23
Merknad
MF-metode
Objekt
Fersk og frossen sjømat
Parameter
Koliforme bakterier, termotolerante koliforme bakterier, E. coli
Referansestandard
NMKL 96
Intern metode identitet
AM41X.01.36
Merknad
Gjelder ikke NMKL 96 pkt 8.2.4 (Beta-glukuronidase positive E.coli i skalldyr)
Objekt
Fisk og fiskevarer
Parameter
Kimtall og H2S produserende bakterier
Referansestandard
NMKL 184
Intern metode identitet
AM41x.01.16
Merknad
Kimtallsbestemmelse på Long & Hammer agar inngår ikke i akkrediteringsomfanget
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Bestemmelse av presumptiv Bacillus cereus
Referansestandard
NMKL 67
Intern metode identitet
AM.41X.01.01
Merknad
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Bestemmelse av anaerobe sulfittreduserende bakterier
Referansestandard
NMKL 56
Intern metode identitet
AM41X.01.12
Merknad
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Listeria monocytogenes
Referansestandard
NordVal no: 022
Intern metode identitet
AM41X.01.26
Merknad
RAPID’ L.MONO, kvantitativ.
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Koagulase positive stafylokokker
Referansestandard
AFNOR 3M 01/09-04/03 A
Intern metode identitet
AM41X.01.21
Merknad
Petrifilm Staph Express
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Aerobe mikroorganismer
Referansestandard
NMKL 86
Intern metode identitet
AM41X.01.18
Merknad
Inkuberingstemperatur: 20°C og 30°C
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Clostridium perfringens
Referansestandard
NMKL 95
Intern metode identitet
AM41X.01.03
Merknad
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Enterokokker
Referansestandard
NMKL 68
Intern metode identitet
AM41X.01.11
Merknad
Objekt
Næringsmidler, fôr og prøver fra produksjonsmiljø
Parameter
Bestemmelse av aerobe mikroorganismer (kimtall)
Referansestandard
AFNOR 3M 01/01-09/89
Intern metode identitet
AM41X.01.19
Merknad
Petrifilm TM Aerobic Count Plate. Inkubering 48 timer. Objekt gjelder ikke meieriprodukter og rå skalldyr
Objekt
Næringsmidler, fôr og miljøprover
Parameter
Mugg og gjær
Referansestandard
AFNOR 3M 01/13-07/14
Intern metode identitet
AM41x.01.46
Merknad
Petrifilm
Objekt
Næringsmidler, fôr og svaberprøver fra produksjonsmiljø
Parameter
Bestemmelse av Enterobacteriaceae
Referansestandard
AFNOR 3M 01/06-09/97
Intern metode identitet
AM41X.01.10
Merknad
Petrifilm TN Enterobacteriaceae Count Plate
Objekt
Næringsmidler, fôr til kjæledyr, prøver fra produksjonsmiljø
Parameter
Bestemmelse av aerobe mikroorganismer (kimtall)
Referansestandard
AFNOR 3M 01/01-09/89
Intern metode identitet
AM41X.01.19
Merknad
Petrifilm TM Aerobic Count Plate Inkubering i 72 timer
Objekt
Rentvann og sjøvann
Parameter
Intestinale enterokokker
Referansestandard
NS-EN ISO 7899-2
Intern metode identitet
AM41X.02.22
Merknad
Membranfiltrering
Objekt
Rentvann og sjøvann
Parameter
Koliforme bakterier og E.coli
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
AM41X.02.16
Merknad
MF-metode
Objekt
Rentvann og sjøvann
Parameter
Termotolerante koliforme bakterier og presumptiv E. coli
Referansestandard
NS 4792
Intern metode identitet
AM41X.02.19
Merknad
Gjelder for råvann og behandlet vann som ikke kommer inn under drikkevannsforskriften
Objekt
Rentvann, badebassengvann, avløpsvann, sjøvann
Parameter
Dyrkbare mikroorganismer (kimtall)
Referansestandard
NS-EN ISO 6222
Intern metode identitet
AM41X.02.21
Merknad
Innstøpning
Objekt
Vann
Parameter
Påvisning og telling av Clostridium perfringens
Referansestandard
NS-EN ISO 14189
Intern metode identitet
AM41X.02.15
Merknad
MF metode (ISO 14189:2013)
Objekt
Vann med lavt bakterietall
Parameter
Bestemmelse av koliforme bakterier og E.coli
Referansestandard
NS-EN ISO 9308-1
Intern metode identitet
AM41X.02.20
Merknad
Membranfiltering
P24 Molekylærbiologi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Næringmidler, for og prøver fra produksjonsmiljø
Parameter
Påvisning av Listeria monocytogenes
Referansestandard
AFNOR EGS 38/03-01/17
Intern metode identitet
AM41X.01.45
Merknad
BACGene PCR. Gjelder enkeltprøver.
Objekt
Næringsmidler og prøver fra produksjonsmiljø
Parameter
Påvisning av Listeria monocytogenes
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
AM41X.01.45
Merknad
BACGene PCR. Metode basert på AFNOR EGS 38/03-01/17. Gjelder samleprøver.
Objekt
Næringsmidler, fôr og prøver fra produksjonsmiljø
Parameter
Salmonella spp.
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
AM41X.01.43
Merknad
BACGene PCR. Metode basert på AFNOR EGS 38/01-03/15. Gjelder samleprøver.
Objekt
Næringsmidler, fôr og prøver fra produksjonsmiljø
Parameter
Salmonella spp
Referansestandard
AFNOR EGS 38/01-03/15
Intern metode identitet
AM41.x.01.43
Merknad
BACGene PCR. Gjelder enkeltprøver og samleprøver fra tørrmelk eller morsmelkerstatning.
P27 Veterinærmedisin
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Gjellevev
Parameter
FV-ATPase
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
AM610.04.01
Merknad
RT-qPCR metode
Den administrative/geografiske enheten:
Avdeling Trondheim
Ingvald Ystgaards vei 3 A
7047 TrondheimPermanent laboratorium
P16 Mikrobiologisk analyse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Alle typer vann
Parameter
Bestemmelse av dyrkbare mikroorganismer (kimtall)
Referansestandard
NS-EN ISO 6222
Intern metode identitet
AM41X.02.21
Merknad
Innstøpning
Objekt
Alle typer vann
Parameter
Bestemmelse av dyrkbare mikroorganismer (kimtall)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
AM41x.02.21
Merknad
Metode basert på NS-EN ISO 6222, Analyse mellom 12-24 timer, Inkuberingstemp.: 22°C and 36°C
Objekt
Alle typer vann med lav bakgrunnsflora
Parameter
Påvisning og telling av intestinale enterokokker
Referansestandard
NS-EN ISO 7899-2
Intern metode identitet
AM41X.02.22
Merknad
MF-metode
Objekt
Fisk og fiskeprodukter
Parameter
Kimtall og hydrogensulfid-produserende bakterier
Referansestandard
NMKL 184
Intern metode identitet
AM.41X.01.16
Merknad
Kimtallsbestemmelse på Long & Hammer agar inngår ikke i akkrediteringsomfanget
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Bestemmelse av Enterobacteriaceae
Referansestandard
AFNOR 3M 01/06-09/97
Intern metode identitet
AM.41X.01.10
Merknad
Petrifilm TM Enterobacteriaceae Count Plate
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Bestemmelse av Listeria monocytogenes
Referansestandard
NordVal no: 022
Intern metode identitet
AM.41X01.26
Merknad
RAPID’ L.MONO
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Bestemmelse av aerobe mikroorganismer (kimtall)
Referansestandard
AFNOR 3M 01/01-09/89
Intern metode identitet
AM.41X.01.19
Merknad
Petrifilm TM Aerobic Count Plate Inkubering i 72 timer
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Bestemmelse av aerobe mikroorganismer (kimtall)
Referansestandard
AFNOR 3M 01/01-09/89
Intern metode identitet
AM41X.01.19
Merknad
Petrifilm TM Aerobic Count Plate. Inkubering i 48 timer. Objekt gjelder ikke meieriprodukter og rå skalldyr
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Bestemmelse av anaerobe sulfittreduserende bakterier
Referansestandard
NMKL 56
Intern metode identitet
AM41X.01.12
Merknad
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Bestemmelse av aerobe mikroorganismer
Referansestandard
NMKL 86
Intern metode identitet
AM.41X.01.18
Merknad
Inkuberingstemperatur: 20°C og 30°C
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Bestemmelse av presumptiv Bacillus cereus
Referansestandard
NMKL 67
Intern metode identitet
AM.41X.01.01
Merknad
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Melkesyrebakterier
Referansestandard
AFNOR 3M 01/19-11/17
Intern metode identitet
AM41X.01.47
Merknad
Petrifilm
Objekt
Næringsmidler og fôr
Parameter
Bestemmelse av mugg og gjær
Referansestandard
NMKL 98
Intern metode identitet
AM.41X.01.24
Merknad
Objekt
Næringsmidler og fôr
Parameter
Bestemmelse av termotolerante koliforme bakterier og presumptiv E. coli
Referansestandard
NMKL 125
Intern metode identitet
AM.41X.01.05
Merknad
Objekt
Næringsmidler og fôr
Parameter
Koagulase positive stafylokokker
Referansestandard
AFNOR 3M 01/09-04/03 A
Intern metode identitet
AM.41X.01.21
Merknad
Petrifilm TM Staph Express Count System
Objekt
Næringsmidler og prøver fra produksjonsmiljø
Parameter
Bestemmelse av E. coli
Referansestandard
AFNOR 3M 01/08-06/01
Intern metode identitet
AM.41X.01.08
Merknad
Petrifilm TM Select E.coli Count Plate
Objekt
Næringsmidler, fôr og miljø
Parameter
Mugg og gjær
Referansestandard
AFNOR 3M01/13-07/14
Intern metode identitet
AM41x.01.46
Merknad
Petrifilm
Objekt
Næringsmidler, fôr og Produksjonsmiljø
Parameter
Bestemmelse av Clostridium perfringens
Referansestandard
NMKL 95
Intern metode identitet
AM.41X.01.03
Merknad
Objekt
Næringsmidler, unntatt rå skalldyr
Parameter
Bestemmelse av koliforme bakterier
Referansestandard
AFNOR 3M 01/02-09/89 A
Intern metode identitet
AM.41X.01.06
Merknad
Petrifilm TM Coliform Count Plate (Avlesning av samtlige kolonier)
Objekt
Næringsmidler, unntatt rå skalldyr
Parameter
Bestemmelse av koliforme bakterier
Referansestandard
AFNOR 3M 01/02-09/89 B
Intern metode identitet
AM41x.01.06
Merknad
Petrifilm TM Coliform Count Plate (Kun avlesning av gassprodusernde kolonier)
Objekt
Rentvann og sjøvann
Parameter
Koliforme bakterier og E.coli
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
AM41X.02.16
Merknad
MF- metode
Objekt
Syrnede melkeprodukter
Parameter
Bestemmelse av fremmedkim
Referansestandard
ISO 13559
Intern metode identitet
AM.41X.01.17
Merknad
Objekt
Vann
Parameter
Påvisning og telling av Clostridium perfringens
Referansestandard
NS-EN ISO 14189
Intern metode identitet
AM41X.02.15
Merknad
MF metode
Objekt
Vann med lav bakgrunnsflora
Parameter
Påvisning og bestemmelse av Pseudomonas aeruginosa
Referansestandard
NS-EN ISO 16266
Intern metode identitet
AM41X.02.23
Merknad
MF-metode
Objekt
Vann med lavt bakterietall
Parameter
Bestemmelse av koliforme bakterier og E.coli
Referansestandard
NS-EN ISO 9308-1
Intern metode identitet
AM41X.02.20
Merknad
Membranfiltrering
P24 Molekylærbiologi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Næringsmidler og prøver fra produksjonsmiljø
Parameter
Påvisning av Listeria monocytogenes
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
AM41X.01.45
Merknad
BACGene PCR. Metode basert på AFNOR EGS 38/03-01/17. Gjelder samleprøver.
Objekt
Næringsmidler, fôr og prøver fra produksjonsmiljø
Parameter
Salmonella spp.
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
AM41X.01.43
Merknad
BACGene PCR. Metode basert på AFNOR EGS 38/01-03/15. Gjelder samleprøver.
Objekt
Næringsmidler, fôr og prøver fra produksjonsmiljø
Parameter
Salmonella spp
Referansestandard
AFNOR EGS 38/01-03/15
Intern metode identitet
AM.41x01.43
Merknad
BACGene PCR. Gjelder enkeltprøver og samleprøver fra tørrmelk eller morsmelkerstatning.
Objekt
Næringsmidler, miljøprøver og samleprøver
Parameter
Påvisning av Listeria monocytogenes
Referansestandard
AFNOR EGS 38/03-01/17
Intern metode identitet
AM41X.01.45
Merknad
BACGene PCR. Gjelder enkeltprøver.
Den administrative/geografiske enheten:
Avdeling Ålesund
Bjørge Industrivei 41
6057 ELLINGSØYPermanent laboratorium
P16 Mikrobiologisk analyse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Melkesyrebakterier
Referansestandard
AFNOR 3M 01/19-11/17
Intern metode identitet
AM41X.01.47
Merknad
Petrifilm
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Bestemmelse av presumptiv Bacillus cereus
Referansestandard
NMKL 67
Intern metode identitet
AM.41X.01.01
Merknad
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Kogulase positive stafylokokker
Referansestandard
AFNOR 3M 01/09-04/03 A
Intern metode identitet
AM.41X.01.21
Merknad
Petrifilm TM Staph Express Count System
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Bestemmelse av aerobe mikroorganismer (kimtall)
Referansestandard
AFNOR 3M 01/01-09/89
Intern metode identitet
AM41X.01.19
Merknad
Petrifilm TM Aerobic Count Plate Inkubering i 48 timer. Objekt gjelder ikke meieriprodukter og rå skalldyr
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Bestemmelse av aerobe mikroorganismer (kimtall)
Referansestandard
AFNOR 3M 01/01-09/89
Intern metode identitet
AM.41X.01.19
Merknad
Petrifilm TM Aerobic Count Plate Inkubering i 72 timer
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Bestemmelse av anaerobe sulfittreduserende bakterier
Referansestandard
NMKL 56
Intern metode identitet
AM.41X.01.12
Merknad
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Bestemmelse av aerobe mikroorganismer
Referansestandard
NMKL 86
Intern metode identitet
AM.41X.01.18
Merknad
Inkuberingstemperatur: 20°C og 30°C
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Bestemmelse av Enterococcus
Referansestandard
NMKL 68
Intern metode identitet
AM.41X.01.11
Merknad
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Påvisning av Salmonella spp.
Referansestandard
NMKL 71
Intern metode identitet
AM.41X.01.14
Merknad
Objekt
Næringsmidler og fôr
Parameter
Bestemmelse av Enterobacteriaceae
Referansestandard
AFNOR 3M 01/06-09/97
Intern metode identitet
AM.41X.01.10
Merknad
Petrifilm TM Enterobacteriaceae Count Plate
Objekt
Næringsmidler og fôr
Parameter
Bestemmelse av termotolerante koliforme bakterier og E.coli
Referansestandard
NMKL 125
Intern metode identitet
AM.41X.01.05
Merknad
Objekt
Næringsmidler og fôr
Parameter
Bestemmelse av mugg og gjær
Referansestandard
NMKL 98
Intern metode identitet
AM.41X.01.24
Merknad
Objekt
Næringsmidler og og prøver fra produksjonsmiljø
Parameter
Påvisning og bestemmelse av Listeria monocytogenes
Referansestandard
NordVal no: 022
Intern metode identitet
AM.41X01.25 AM.41X01.26
Merknad
Gjelder både enkeltprøver og samleprøver. RAPID’ L.MONO
Objekt
Næringsmidler og prøver fra produksjonsmiljø
Parameter
Bestemmelse av E. coli
Referansestandard
AFNOR 3M 01/08-06/01
Intern metode identitet
AM.41X.01.08
Merknad
Petrifilm TM Select E.coli Count Plate
Objekt
Næringsmidler, unntatt rå skalldyr
Parameter
Bestemmelse av koliforme bakterier
Referansestandard
AFNOR 3M 01/02-09/89 A
Intern metode identitet
AM.41X.01.06
Merknad
Petrifilm TM Coliform Count Plate (Avlesning av samtlige kolonier)
Objekt
Næringsmidler, unntatt rå skalldyr
Parameter
Bestemmelse av koliforme bakterier
Referansestandard
AFNOR 3M 01/02-09/89 B
Intern metode identitet
AM41x.01.06
Merknad
Petrifilm TM Coliform Count Plate (Kun avlesning av gassprodusernde kolonier)
P24 Molekylærbiologi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Næringmidler og prøver fra produksjonsmiljø
Parameter
Påvisning av Listeria monocytogenes
Referansestandard
AFNOR EGS 38/03-01/17
Intern metode identitet
AM41X.01.45
Merknad
BACGene PCR. Gjelder enkeltprøver.
Objekt
Næringsmidler og prøver fra produksjonsmiljø
Parameter
Påvisning av Listeria monocytogenes
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
AM41X.01.45
Merknad
BACGene PCR. Metode basert på AFNOR EGS 38/03-01/17. Gjelder samleprøver.
Objekt
Næringsmidler, fôr og prøver fra produksjonsmiljø
Parameter
Salmonella spp.
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
AM41X.01.43
Merknad
BACGene PCR. Metode basert på AFNOR EGS 38/01-03/15. Gjelder samleprøver.
Objekt
Næringsmidler, fôr og prøver fra produksjonsmiljø
Parameter
Salmonella spp
Referansestandard
AFNOR EGS 38/01-03/15
Intern metode identitet
AM.41x01.43
Merknad
BACGene PCR. Gjelder enkeltprøver og samleprøver fra tørrmelk eller morsmelkerstatning.