Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

TEST 234

Driftsassistansen i Viken IKS

Stabburveien 24
1617 Fredrikstad

Telefon: 97164611/41691565
E-post: jan.arnesen@daiv.no
Hjemmeside: http://www.daiv.no
Laboratoriet tilfredsstiller kravene i

NS-EN ISO/IEC 17025:2017
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Alvim renseanlegg
Fredrikstadveien 71, 1722 Sarpsborg


Permanent laboratorium
P3001 Prøvetaking avløpsvann
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Avløpsvann
Parameter
Prøver til analyse av Hg og DEHP
Referansestandard
Intern Metode
Intern metode identitet
24
Merknad
Metode basert på kvalifisert stikkprøve (manuell prøvetaking).
Objekt
Avløpsvann
Parameter
Prøver til kjemisk analyse
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
23
Merknad
Metode basert på automatisk prøvetaking av mengdeproporsjonale prøver fra fritt vannspeil.
P3099 Mengdemåling av avløpsvann
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Avløpsvann
Parameter
Vannføring i avløpsrenseanlegg basert på vannhastighet
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
70
Merknad
Elektromagnetisk måling i lukket rør
Den administrative/geografiske enheten:
Bodal renseanlegg
Rådhusveien 8
1890 RakkestadPermanent laboratorium
P3001 Prøvetaking avløpsvann
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Avløpsvann
Parameter
Prøver til kjemisk analyse
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
23
Merknad
Metode basert på automatisk prøvetaking av mengdeproporsjonale prøver fra fritt vannspeil.
Objekt
Avløpsvann
Parameter
Prøver til analyse av Hg og DEHP
Referansestandard
Intern Metode
Intern metode identitet
24
Merknad
Metode basert på kvalifisert stikkprøve (manuell prøvetaking).
P3099 Mengdemåling av avløpsvann
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Avløpsvann
Parameter
Vannføring i avløpsrenseanlegg basert på vannhastighet
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
70
Merknad
Elektromagnetisk måling i lukket rør
Den administrative/geografiske enheten:
Bommen Renseanlegg
Idrettsparkveien 20
1870 ØrjePermanent laboratorium
P3001 Prøvetaking avløpsvann
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Avløpsvann
Parameter
Prøver til kjemisk analyse
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
23
Merknad
Metode basert på automatisk prøvetaking av mengdeproporsjonale prøver fra fritt vannspeil .
P3099 Mengdemåling av avløpsvann
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Avløpsvann
Parameter
Vannføring i avløpsrenseanlegg basert på vannhastighet
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
70
Merknad
Elektromagnetisk måling i lukket rør
Den administrative/geografiske enheten:
Frogn Renseanlegg
Elleveien 60, 1440 Drøbak


Permanent laboratorium
P3001 Prøvetaking avløpsvann
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Avløpsvann
Parameter
Prøver til kjemisk analyse
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
23
Merknad
Metode basert på automatisk prøvetaking av mengdeproporsjonale prøver fra fritt vannspeil .
P3099 Mengdemåling av avløpsvann
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Avløpsvann
Parameter
Vannføring i avløpsrenseanlegg basert på vannhøyde
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
70
Merknad
Rennemåling i fritt vannspeil
Den administrative/geografiske enheten:
Fuglevik renseanlegg
Båthavnveien 50, 1570 Dilling


Permanent laboratorium
P3001 Prøvetaking avløpsvann
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Avløpsvann
Parameter
Prøver til kjemisk analyse
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
23
Merknad
Metode basert på automatisk prøvetaking av mengdeproporsjonale prøver fra fritt vannspeil.
Objekt
Avløpsvann
Parameter
Prøver til analyse av Hg og DEHP
Referansestandard
Intern Metode
Intern metode identitet
24
Merknad
Metode basert på kvalifisert stikkprøve (manuell prøvetaking).
P3099 Mengdemåling av avløpsvann
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Avløpsvann
Parameter
Vannføring i avløpsrenseanlegg basert på vannhastighet
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
70
Merknad
Elektromagnetisk måling i lukket rør
Den administrative/geografiske enheten:
Kambo rensenanlegg
Møllebakken, 1538 Moss


Permanent laboratorium
P3001 Prøvetaking avløpsvann
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Avløpsvann
Parameter
Prøver til kjemisk analyse
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
23
Merknad
Metode basert på automatisk prøvetaking av mengdeproporsjonale prøver fra fritt vannspeil.
Objekt
Avløpsvann
Parameter
Prøver til analyse av Hg og DEHP
Referansestandard
Intern Metode
Intern metode identitet
24
Merknad
Metode basert på kvalifisert stikkprøve (manuell prøvetaking).
P3099 Mengdemåling av avløpsvann
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Avløpsvann
Parameter
Vannføring i avløpsrenseanlegg basert på vannhastighet
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
70
Merknad
Elektromagnetisk måling i lukket rør
Den administrative/geografiske enheten:
Mysen Renseanlegg
Sponesveien 10
1850 MysenPermanent laboratorium
P3001 Prøvetaking avløpsvann
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Avløpsvann
Parameter
Prøver til kjemisk analyse
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
23
Merknad
Metode basert på automatisk prøvetakning av mengdeproposjonale prøver fra fritt vannspeil.
Objekt
Avløpsvann
Parameter
Prøver til analyse av Hg og DEHP
Referansestandard
Intern Metode
Intern metode identitet
24
Merknad
Metode basert på kvalifisert stikkprøve (manuell prøvetaking).
P3099 Mengdemåling av avløpsvann
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Avløpsvann
Parameter
Vannføring i avløpsrenseanlegg basert på vannhastighet
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
70
Merknad
Elektromagnetisk måling i lukket rør.
Den administrative/geografiske enheten:
Remmendalen renseanlegg
Refneveien 33, 1771 Halden


Permanent laboratorium
P3001 Prøvetaking avløpsvann
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Avløpsvann
Parameter
Prøver til kjemisk analyse
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
23
Merknad
Metode basert på automatisk prøvetaking av mengdeproporsjonale prøver fra åpent vannspeil.
Objekt
Avløpsvann
Parameter
Prøver til analyse av Hg og DEHP
Referansestandard
Intern Metode
Intern metode identitet
24
Merknad
Metode basert på kvalifisert stikkprøve (manuell prøvetaking).
P3099 Mengdemåling av avløpsvann
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Avløpsvann
Parameter
Vannføring i avløpsrenseanlegg basert på vannhastighet
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
70
Merknad
Elektromagnetisk måling i lukket rør
Den administrative/geografiske enheten:
Revaug renseanlegg
Engerveien 38, 1815 Askim


Permanent laboratorium
P3001 Prøvetaking avløpsvann
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Avløpsvann
Parameter
Prøver til analyse av Hg og DEHP
Referansestandard
Intern Metode
Intern metode identitet
24
Merknad
Metode basert på kvalifisert stikkprøve (manuell prøvetaking).
Objekt
Avløpsvann
Parameter
Prøver til kjemisk analyse
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
23
Merknad
Metode basert på automatisk prøvetaking av mengdeproporsjonale prøver fra fritt vannspeil.
P3099 Mengdemåling av avløpsvann
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Avløpsvann
Parameter
Vannføring i avløpsrenseanlegg basert på vannhøyde
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
70
Merknad
Overløpsmåling i fritt vannspeil
Objekt
Avløpsvann
Parameter
Vannføring i avløpsrenseanlegg basert på vannhøyde
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
70
Merknad
Rennemåling i fritt vannspeil
Den administrative/geografiske enheten:
Øra renseanlegg
Habornveien 61
1630 GAMLE FREDRIKSTADPermanent laboratorium
P3001 Prøvetaking avløpsvann
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Avløpsvann
Parameter
Prøver til analyse av Hg og DEHP
Referansestandard
Intern Metode
Intern metode identitet
24
Merknad
Metode basert på kvalifisert stikkprøve (manuell prøvetaking).
Objekt
Avløpsvann
Parameter
Prøver til kjemisk analyse
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
23
Merknad
Metode basert på automatisk prøvetaking av mengdeproporsjonale prøver fra fritt vannspeil.
P3099 Mengdemåling av avløpsvann
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Avløpsvann
Parameter
Vannføring i avløpsrenseanlegg basert på vannhastighet
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
70
Merknad
Elektromagnetisk måling i lukket rør
Objekt
Avløpsvann
Parameter
Vannføring i avløpsrenseanlegg basert på vannhøyde
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
70
Merknad
Rennemåling i fritt vannspeil