Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

TEST 246

IVAR IKS

Breiflåtveien 16/18
4017 Stavanger

Telefon: 51908500/51908501
E-post: ivar@ivar.no
Hjemmeside: http://www.ivar.no
Laboratoriet tilfredsstiller kravene i

NS-EN ISO/IEC 17025:2017




Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
IVAR IKS, Langevatn Vannbehandlingsanlegg
Sikvalandsvegen 1506
4330 Ålgård



Permanent laboratorium
P12 Kjemisk analyse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Drikkevann
Parameter
Bestemmelse av farge
Referansestandard
NS-EN ISO 7887
Intern metode identitet
5754
Merknad
Metode C, Spektrofotometri
Objekt
Drikkevann
Parameter
Bestemmelse av turbiditet
Referansestandard
NS-EN ISO 7027-1
Intern metode identitet
22084
Merknad
Nefelometri
Objekt
Drikkevann
Parameter
Måling av pH
Referansestandard
NS-EN ISO 10523
Intern metode identitet
22178
Merknad
Potensiometri
P16 Mikrobiologisk analyse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Drikkevann
Parameter
Påvisning og telling av intestinale enterokokker
Referansestandard
NS-EN ISO 7899-2
Intern metode identitet
22176
Merknad
Membranfiltrerings metode
Objekt
Drikkevann
Parameter
Bestemmelse av dyrkbare mikroorganismer (kimtall)
Referansestandard
NS-EN ISO 6222
Intern metode identitet
22175
Merknad
Innstøping, 22°C
Objekt
Drikkevann
Parameter
Påvisning og telling av koliforme bakterier og E.coli
Referansestandard
NS-EN ISO 9308-2
Intern metode identitet
22329
Merknad
MPN-metode (Colilert)
Den administrative/geografiske enheten:
Sentralrenseanlegg Nord-Jæren (SNJ)
Mekjarvik 10
4070 Randaberg



Permanent laboratorium
P12 Kjemisk analyse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Avløpsvann
Parameter
Biokjemisk oksygenforbruk (BOF5)
Referansestandard
NS 4758
Intern metode identitet
5915
Merknad
Manometrisk metode
Objekt
Avløpsvann
Parameter
Kjemisk oksygenforbruk (KOF)
Referansestandard
NS-ISO 15705
Intern metode identitet
14224
Merknad
Spektrofotometrisk måling etter vannoppslutning med dikromat (Merck testkit)
Objekt
Avløpsvann
Parameter
Fosfor
Referansestandard
NS-EN ISO 6878
Intern metode identitet
14220
Merknad
Spektrometrisk metode med ammoniummolybdat
Objekt
Avløpsvann
Parameter
Bestemmelse av suspendert stoff
Referansestandard
NS-EN 872
Intern metode identitet
5901
Merknad
Filtrering gjennom glassfiberfilter
Objekt
Avløpsvann
Parameter
Utvalgte elementer (As, Pb, Cd, Cr, Cu, Ni, Zn, Hg)
Referansestandard
NS-EN ISO 17294-2
Intern metode identitet
23159
Merknad
ICP-MS. Oppslutning basert på NS-EN ISO 15587-2:2002, HNO3 ekstraksjon
Objekt
Slam
Parameter
Sporstoffer (As, Pb, Cd, Cr, Cu, Ni, Zn, Hg)
Referansestandard
NS-EN 16171
Intern metode identitet
23159
Merknad
ICP-MS. Oppslutning basert på NS-EN 16173:2012, HNO3 ekstraksjon (våt slam, tørket slam, pelletert slam, gjødselvare)
Objekt
Slam
Parameter
Tørrstoff (%TS)
Referansestandard
NS-EN 15934
Intern metode identitet
23316
Merknad
Tørking ved 105 ⁰C (våt slam, tørket slam, pelletert slam, gjødselvare)