Du er her:

Hvem er akkreditert

Resultatlistene kan sorteres etter akkrediteringsnummer og alfabetisk. 

Suspensjoner vises som rød markering av hver organisasjon, eventuelt hver metode i detaljert omfang.

 


  Referansematerialprodusenter

Parameter er den enheten man ønsker å finne i analysen.

Objekt, eller prøvematerialet, er det mediet man analyserer, gjør prøvingen på.

Referansestandard er søk i referansestandarder for akkrediterte analyser.

Fagområder er Norsk akkrediterings metode for inndeling av akkreditert omfang for laboratorier.

PS! P-områder ligger under områder for søk i "laboratorier", laboratorier med omfang definert som m-områder ligger under området for "medisinske lab".


Les mer om hvordan søke i databasen:


Antall treff i databasen: 101


TEST 006 Kiwa AS
Fagområde
P13 Korrosjon
P14 Mekanikk
P15 Metallurgi
P17 Miljø

Hjemmeside: www.kiwa.no
TEST 326 Kappa Solutions AS
Fagområde
P12 Kjemisk analyse

Hjemmeside: www.kappabio.com
TEST 246 IVAR IKS
Fagområde
P12 Kjemisk analyse
P16 Mikrobiologisk analyse

Hjemmeside: www.ivar.no
TEST 249 ISOVATOR AS
Fagområde
P12 Kjemisk analyse

Hjemmeside: http://www.returgass.no/
TEST 327 Invicta AS
Fagområde
P12 Kjemisk analyse

Hjemmeside: www.invicta.no
TEST 019 Intertek West Lab AS
Fagområde
P12 Kjemisk analyse
P16 Mikrobiologisk analyse

Hjemmeside: www.intertek.no
TEST 267 INEOS Rafnes AS
Fagområde
P12 Kjemisk analyse

Hjemmeside: www.ineos.no
TEST 300 Heidelberg Materials Miljø avd. Brevik
Fagområde
P12 Kjemisk analyse

Hjemmeside: www.renor.no
TEST 050 Havforskningsinstituttet
Fagområde
P12 Kjemisk analyse
P16 Mikrobiologisk analyse
P22 Ioniserende stråling og radioaktivitet
P25 Biologi
P27 Veterinærmedisin
P31 Fleksibelt akkrediteringsomfang

Hjemmeside: www.hi.no
TEST 294 Forsvarets laboratorietjeneste
Fagområde
P12 Kjemisk analyse
TEST 315 Forsvarets Forskningsinstitutt
Fagområde
P12 Kjemisk analyse

Hjemmeside: https://www.ffi.no
TEST 275 Flokk AS
Fagområde
P14 Mekanikk

Hjemmeside: www.flokk.com
TEST 081 Fjellab Drift IKS
Fagområde
P12 Kjemisk analyse
P16 Mikrobiologisk analyse

Hjemmeside: www.fjellab.no
TEST 184 Eurofins Havlandet AS
Fagområde
P12 Kjemisk analyse
P16 Mikrobiologisk analyse
P24 Molekylærbiologi
P31 Fleksibelt akkrediteringsomfang

Hjemmeside: www.eurofins.no
TEST 001 Eurofins Food & Feed Testing Norway AS
* Delvis suspendert (Frivillig eller ufrivillig)

Fagområde
P12 Kjemisk analyse
P16 Mikrobiologisk analyse
P24 Molekylærbiologi
P27 Veterinærmedisin

Hjemmeside: www.eurofins.no
TEST 003 Eurofins Environment Testing Norway AS
Fagområde
P12 Kjemisk analyse
P16 Mikrobiologisk analyse
P31 Fleksibelt akkrediteringsomfang

Hjemmeside: www.eurofins.no
TEST 255 EQUINOR ASA
Fagområde
P12 Kjemisk analyse

Hjemmeside: www.equinor.com
TEST 225 Ecoxy AS
Fagområde
P3002 Prøvetaking luft

Hjemmeside: www.ecoxy.no
TEST 234 Driftsassistansen i Viken IKS
Fagområde
P3001 Prøvetaking avløpsvann
P3099 Mengdemåling av avløpsvann

Hjemmeside: www.daiv.no
TEST 260 Driftsassistansen for vann og avløp i Oppland (DiO)
Fagområde
P3001 Prøvetaking avløpsvann
P3099 Mengdemåling av avløpsvann

Hjemmeside: www.dio.as