Du er her:

Hvem er akkreditert

Resultatlistene kan sorteres etter akkrediteringsnummer og alfabetisk. 

Suspensjoner vises som rød markering av hver organisasjon, eventuelt hver metode i detaljert omfang.

 


  Referansematerialprodusenter

Parameter er den enheten man ønsker å finne i analysen.

Objekt, eller prøvematerialet, er det mediet man analyserer, gjør prøvingen på.

Referansestandard er søk i referansestandarder for akkrediterte analyser.

Fagområder er Norsk akkrediterings metode for inndeling av akkreditert omfang for laboratorier.

PS! P-områder ligger under områder for søk i "laboratorier", laboratorier med omfang definert som m-områder ligger under området for "medisinske lab".


Les mer om hvordan søke i databasen:


Antall treff i databasen: 100


TEST 308 Norner AS
Fagområde
P13 Korrosjon

Hjemmeside: www.norner.no
TEST 009 Norsk institutt for vannforskning
Fagområde
P12 Kjemisk analyse
P21 Taksonomi
P3003 Prøvetaking bunnsediment
P32 Faglige vurderinger og fortolkninger

Hjemmeside: www.niva.no
TEST 027 Norsk Spesialolje AS
Fagområde
P12 Kjemisk analyse

Hjemmeside: www.spesialolje.no
TEST 021 Norsk Treteknisk Institutt
Fagområde
P14 Mekanikk

Hjemmeside: www.treteknisk.no
TEST 318 NUI AS
Fagområde
P12 Kjemisk analyse
P3002 Prøvetaking luft

Hjemmeside: https://www.Nui.no
TEST 076 Oslo kommune Vann- og avløpsetaten
Fagområde
P12 Kjemisk analyse
P16 Mikrobiologisk analyse
P3001 Prøvetaking avløpsvann
P3099 Mengdemåling av avløpsvann

Hjemmeside: www.vann-og-avlopsetaten.oslo.kommune.no
TEST 235 PatoGen As
Fagområde
P27 Veterinærmedisin
P31 Fleksibelt akkrediteringsomfang

Hjemmeside: www.patogen.no
TEST 151 Petrotech AS
* Delvis suspendert (Frivillig eller ufrivillig)

Fagområde
P12 Kjemisk analyse
P16 Mikrobiologisk analyse

Hjemmeside: www.petrotech.no
TEST 257 Pharmaq Analytiq AS
Fagområde
P27 Veterinærmedisin

Hjemmeside: www.pharmaq-analytiq.com
TEST 248 QUALITY LAB AS
Fagområde
P13 Korrosjon
P14 Mekanikk
P15 Metallurgi

Hjemmeside: www.qlab.no
TEST 250 Rambøll Norge AS
* Delvis suspendert (Frivillig eller ufrivillig)

Fagområde
P3001 Prøvetaking avløpsvann
P3099 Mengdemåling av avløpsvann

Hjemmeside: www.ramboll.no
TEST 300 Renor AS
Fagområde
P12 Kjemisk analyse

Hjemmeside: www.renor.no
TEST 014 RISE Fire Research AS
Fagområde
P03 Brann

Hjemmeside: www.risefr.no
TEST 180 RISE PFI AS
Fagområde
P07 Fysikk

Hjemmeside: www.rise-pfi.no
TEST 288 Rådgivende Biologer AS
Fagområde
P21 Taksonomi
P3003 Prøvetaking bunnsediment
P32 Faglige vurderinger og fortolkninger

Hjemmeside: www.radgivende-biologer.no
TEST 311 Sea Eco AS
Fagområde
P12 Kjemisk analyse
P16 Mikrobiologisk analyse
P21 Taksonomi
P3003 Prøvetaking bunnsediment
P32 Faglige vurderinger og fortolkninger

Hjemmeside: www.sea-eco.com
TEST 145 Senja Lab AS
Fagområde
P16 Mikrobiologisk analyse

Hjemmeside: www.senjalab.no
TEST 013 SGS Analytics Norway AS
Fagområde
P12 Kjemisk analyse
P16 Mikrobiologisk analyse
P24 Molekylærbiologi
P31 Fleksibelt akkrediteringsomfang

Hjemmeside: www.sgs.com/analytics-no
TEST 107 SINTEF AS
Fagområde
P01 Akustikk
P07 Fysikk
P12 Kjemisk analyse
P14 Mekanikk

Hjemmeside: www.sintef.no
TEST 310 SINTEF AS
Fagområde
P12 Kjemisk analyse

Hjemmeside: www.sintef.no