Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

TEST 180

RISE PFI AS

7491 TRONDHEIM

Telefon: (+47) 73 60 50 65, firmapost@rise-pfi.no
E-post: firmapost@rise-pfi.no
Hjemmeside: http://www.rise-pfi.no
Laboratoriet tilfredsstiller kravene i

NS-EN ISO/IEC 17025:2017
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
RISE PFI AS
Høgskoleringen 6B
7491 TRONDHEIMPermanent laboratorium
P07 Fysikk
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Papir
Parameter
Bestemmelse av slitstyrke
Referansestandard
ISO 1924-3
Intern metode identitet
04-P-A-17
Merknad
Objekt
Papir
Parameter
Bestemmelse av rivemotstand
Referansestandard
NS-EN ISO 1974
Intern metode identitet
04-P-A-05
Merknad
Elmendorf-metode
Objekt
Papir og kartong
Parameter
Bestemmelse av tykkelse, tetthet og spesifikt volume
Referansestandard
NS-EN ISO 534
Intern metode identitet
04-P-A-02
Merknad
Objekt
Papir og papp
Parameter
Bestemmelse av flateavhengig masse
Referansestandard
ISO 536
Intern metode identitet
04-P-A-01
Merknad
Objekt
Papir og papp
Parameter
Bestemmelse av luftpermeans
Referansestandard
ISO 5636-5
Intern metode identitet
04-P-A-18
Merknad
Gurley metode
Objekt
Papir og papp
Parameter
Bestemmelse av ujevnhet/glatthet
Referansestandard
ISO 8791-4
Intern metode identitet
04-P-A-27
Merknad
Del 4: Print-surf metode
Objekt
Papir, papp og papirmasse
Parameter
Måling av diffus blå refleksjonsfaktor
Referansestandard
ISO 2470-1
Intern metode identitet
04-P-A-03
Merknad
Innendørs dagslysforhold
Objekt
Vannholdig trefiber materiale
Parameter
Bestemmelse av tørrstoff
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
05-P-A-02
Merknad
Metode basert på tørrstoffanalysator