Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

TEST 235

PatoGen As

Rasmus Rønnebergs gate 21
6002 Ålesund

Telefon: 70116900
E-post: post@patogen.no
Hjemmeside: http://www.patogen.no
Laboratoriet tilfredsstiller kravene i

NS-EN ISO/IEC 17025:2017
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
PatoGen As
Rasmus Rønnebergs gate 21
6002 ÅlesundPermanent laboratorium
P27 Veterinærmedisin
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Vev fra marine og akvatiske organismer
Parameter
Infeksiøs Lakseanemi Virus (ILAV)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ILAV-ST
Merknad
Real-Time RT-PCR
Objekt
Vev fra marine og akvatiske organismer
Parameter
Nodavirus
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
NODA-ST
Merknad
Real-Time RT-PCR
Objekt
Vev fra marine og akvatiske organismer
Parameter
Viral Hemoragisk Septikemi Virus (VHSV)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
VHSV-ST
Merknad
Real-Time RT-PCR
Objekt
Vev fra marine og akvatiske organismer
Parameter
Piscine orthoreovirus 1 (PRV-1)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PRV-ST
Merknad
Real-Time RT-PCR
Objekt
Vev fra marine og akvatiske organismer
Parameter
Infeksiøs lakseanemi virus HPR0 - avirulent (ILAV-HPR0/HPR0-FRITT)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
HPR0/HPR0-FRITT
Merknad
Real-Time RT-PCR
Objekt
Vev fra marine og akvatiske organismer
Parameter
Renibacterium salmoninarum
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
RENIBsal-ST
Merknad
Real-Time RT-PCR
Objekt
Vev fra marine og akvatiske organismer
Parameter
Flavobacterium psychrophilum
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
FLAVOpsy-ST
Merknad
Real-Time RT-PCR
Objekt
Vev fra marine og akvatiske organismer
Parameter
Francisella noatunensis subsp. Noatunensis
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
FRANCnoa-ST
Merknad
Real-Time RT-PCR
Objekt
Vev fra marine og akvatiske organismer
Parameter
Piscirickettsia salmonis
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PISCIsal-ST
Merknad
Real-Time RT-PCR
Objekt
Vev fra marine og akvatiske organismer
Parameter
Salmonid alfavirus (SAV)/Pancreas disease virus (PDV)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
SAV-ST
Merknad
Real-Time RT-PCR
Objekt
Vev fra marine og akvatiske organismer
Parameter
Salmonid alfavirus (SAV)/Pancreas disease virus (PDV) - Genotype SAV3
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
SAV3-V
Merknad
Real-Time RT-PCR
Objekt
Vev fra marine og akvatiske organismert
Parameter
Infeksiøs Pankreas Nekrose Virus (IPNV)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
IPNV-ST
Merknad
Real-Time RT-PCR
P31 Fleksibelt akkrediteringsomfang
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Vev fra marine og akvatiske organismer
Parameter
Smittestoffer i vev fra marine og akvatiske organismer
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Metoder basert på Real-Time RT-PCR under veterinærmedisin P27
Merknad
Oppdatert liste over objekt og parameter som er inkludert i den fleksible akkrediteringen, er tilgjengelig hos organisasjonen.
Den administrative/geografiske enheten:
PatoGen Ltd
Malin House, Dunberg
Oban PA37 1SZ, UKPermanent laboratorium
P27 Veterinærmedisin
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Vev fra marine og akvatiske organismer
Parameter
Nodavirus
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
NODA-ST
Merknad
Real-Time RT-PCR
Objekt
Vev fra marine og akvatiske organismer
Parameter
Viral Hemoragisk Septikemi Virus (VHSV)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
VHSV-ST
Merknad
Real-Time RT-PCR
Objekt
Vev fra marine og akvatiske organismer
Parameter
Piscirickettsia salmonis
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PISCIsal-ST
Merknad
Real-Time RT-PCR
Objekt
Vev fra marine og akvatiske organismer
Parameter
Flavobacterium psychrophilum
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
FLAVOpsy-ST
Merknad
Real-Time RT-PCR
Objekt
Vev fra marine og akvatiske organismer
Parameter
Piscine orthoreovirus 1 (PRV-1)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PRV-ST
Merknad
Real-Time RT-PCR
Objekt
Vev fra marine og akvatiske organismer
Parameter
Infeksiøs lakseanemi virus HPRO- avirulent (ILAV-HPRO/HPRO-FRITT)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
HPRO/HPRO-FRITT
Merknad
Real-Time RT-PCR
Objekt
Vev fra marine og akvatiske organismer
Parameter
Infeksiøs lakseanemi virus (ILAV)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ILAV-ST
Merknad
Real-Time RT-PCR
Objekt
Vev fra marine og akvatiske organismer
Parameter
Salmonid alfavirus (SAV)/Pancreas disease virus (PDV) - Genotype SAV3
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
SAV3-V
Merknad
Real-Time RT-PCR
Objekt
Vev fra marine og akvatiske organismer
Parameter
Salmonid alfavirus (SAV)/Pancreas disease virus (PDV)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
SAV-ST
Merknad
Real-Time RT-PCR
Objekt
Vev fra marine og akvatiske organismer
Parameter
Infeksiøs Pancreas Necrose virus (IPNV)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
IPNV-ST
Merknad
Real-Time RT-PCR
Objekt
Vev fra marine og akvatiske organismer
Parameter
Francisella noatunensis subsp. Noatunensis
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
FRANCnoa-ST
Merknad
Real-Time RT-PCR
Objekt
Vev fra marine og akvatiske organismer
Parameter
Renibacterium salmoninarum
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
RENIBsal-ST
Merknad
Real-Time RT-PCR
P31 Fleksibelt akkrediteringsomfang
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Vev fra marine og akvatiske organismer
Parameter
Smittestoffer i vev fra marine og akvatiske organismer
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Metode basert på Real-Time RT-PCR under veterinærmedisin P27
Merknad
Oppdatert liste over metoder som er inkludert i den fleksibel akkrediteringen, er tilgjengelig hos organisasjonen.
Den administrative/geografiske enheten:
PatoGen Nord
Klinkerveien 8
8006 BodøPermanent laboratorium
P27 Veterinærmedisin
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Vev fra marine og akvatiske organismer
Parameter
Salmonid alfavirus (SAV)/Pancreas disease virus (PDV) - Genotype SAV3
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
SAV3-V
Merknad
Real-Time RT-PCR
Objekt
Vev fra marine og akvatiske organismer
Parameter
Infeksiøs Pankreas Nekrose Virus (IPNV)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
IPNV-ST
Merknad
Real-Time RT-PCR
Objekt
Vev fra marine og akvatiske organismer
Parameter
Infeksiøs Lakseanemi Virus (ILAV)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ILAV-ST
Merknad
Real-Time RT-PCR
Objekt
Vev fra marine og akvatiske organismer
Parameter
Nodavirus
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
NODA-ST
Merknad
Real-Time RT-PCR
Objekt
Vev fra marine og akvatiske organismer
Parameter
Viral Hemoragisk Septikemi Virus (VHSV)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
VHSV-ST
Merknad
Real-Time RT-PCR
Objekt
Vev fra marine og akvatiske organismer
Parameter
Piscine orthoreovirus 1 (PRV-1)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PRV-ST
Merknad
Real-Time RT-PCR
Objekt
Vev fra marine og akvatiske organismer
Parameter
Infeksiøs lakseanemi virus HPR0 - avirulent (ILAV-HPR0/HPR0-FRITT)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
HPR0/HPR0-FRITT
Merknad
Real-Time RT-PCR
Objekt
Vev fra marine og akvatiske organismer
Parameter
Renibacterium salmoniarum
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
RENIBsal-ST
Merknad
Real-Time RT-PCR
Objekt
Vev fra marine og akvatiske organismer
Parameter
Flavobacterium psychrophilum
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
FLAVOpsy-ST
Merknad
Real-Time RT-PCR
Objekt
Vev fra marine og akvatiske organismer
Parameter
Francisella noatunensis subsp. Noatunensis
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
FRANCnoa-ST
Merknad
Real-Time RT-PCR
Objekt
Vev fra marine og akvatiske organismer
Parameter
Piscirickettsia salmonis
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PISCIsal-ST
Merknad
Real-Time RT-PCR
Objekt
Vev fra marine og akvatiske organismer
Parameter
Salmonid alfavirus (SAV)/Pancreas disease virus (PDV)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
SAV-ST
Merknad
Real-Time RT-PCR
P31 Fleksibelt akkrediteringsomfang
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Vev fra marine og akvatiske organismer
Parameter
Smittestoffer i vev fra marine og akvatiske organismer
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Metoder basert på Real-Time RT-PCR under veterinærmedisin P27
Merknad
Oppdatert liste over metoder som er inkludert i den fleksibel akkrediteringen, er tilgjengelig hos organisasjonen.