Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

TEST 248

QUALITY LAB AS

Strandsvingen 3
4032 STAVANGER

Telefon: 51700870 51700871
E-post: plu@qlab.no
Hjemmeside: http://www.qlab.no
Laboratoriet tilfredsstiller kravene i

NS-EN ISO/IEC 17025:2017
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
QUALITY LAB AS
Strandsvingen 3
4032 STAVANGERPermanent laboratorium
P13 Korrosjon
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Ferritisk rustfritt stål
Parameter
Standard testmetode for deteksjon av skadelig intermetallisk fase
Referansestandard
ASTM A923
Intern metode identitet
ID 513
Merknad
Metode C
Objekt
Rustfritt stål og tilsvarende legeringer
Parameter
Motstand mot gropkorrosjon
Referansestandard
ASTM G48
Intern metode identitet
ID 517
Merknad
P14 Mekanikk
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Ferritisk rustfritt stål
Parameter
Slagprøving
Referansestandard
ASTM A923
Intern metode identitet
ID 515
Merknad
Metode B
Objekt
Metallisk materiale
Parameter
Charpy-skårslagprøving
Referansestandard
NS-EN ISO 148-1
Intern metode identitet
ID 516
Merknad
Objekt
Metallisk materiale
Parameter
Strekkprøving: prøvingsmetode ved forhøyet temperatur
Referansestandard
NS-EN ISO 6892-2
Intern metode identitet
ID 1028
Merknad
0-300kN
Objekt
Metallisk materiale - sveis og grunnmateriale
Parameter
Standard testmetoder for strekkprøving
Referansestandard
ASTM E8 / E8M
Intern metode identitet
ID 1029
Merknad
Objekt
Metalliske materialer
Parameter
Strekkprøving - Metode for prøving ved romtemperatur
Referansestandard
NS-EN ISO 6892-1
Intern metode identitet
ID 1029
Merknad
Objekt
Metalliske materialer
Parameter
Vickers-hardhetsmåling
Referansestandard
NS-EN ISO 6507-1
Intern metode identitet
ID 511
Merknad
Objekt
Metalliske materialer
Parameter
Rockwell hardhet
Referansestandard
NS-EN ISO 6508-1
Intern metode identitet
ID 512
Merknad
Scale B og C
Objekt
Metalliske materialer
Parameter
Slagtesting
Referansestandard
ASTM E23
Intern metode identitet
ID 516
Merknad
Objekt
Metalliske materialer
Parameter
Brinell hardhetsprøving
Referansestandard
NS-EN ISO 6506-1
Intern metode identitet
ID 512
Merknad
Objekt
Stålprodukter
Parameter
Standard testmetode og definisjoner for mekanisk testing
Referansestandard
ASTM A370
Intern metode identitet
ID 1029. 515, 533
Merknad
Objekt
Sveis
Parameter
Vickers hardhetsprøving
Referansestandard
NS-EN ISO 9015-1
Intern metode identitet
ID 511
Merknad
Objekt
Sveis
Parameter
Skårslag
Referansestandard
NS-EN ISO 9016
Intern metode identitet
ID 516
Merknad
Objekt
Sveis i metalliske materialer
Parameter
Destruktiv prøving av sveis i metalliske materialer - Tverrgående strekkprøving
Referansestandard
NS-EN ISO 4136
Intern metode identitet
ID 1029
Merknad
Objekt
Sveiseforbindelser i metalliske materialer
Parameter
Destruktiv prøving av sveis. Bøyprøving
Referansestandard
NS-EN ISO 5173
Intern metode identitet
ID 533
Merknad
P15 Metallurgi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Ferritisk rustfritt stål
Parameter
Mikrostrukturundersøkelse
Referansestandard
ASTM A923
Intern metode identitet
ID 536
Merknad
Metode A
Objekt
Metalliske materialer
Parameter
Volumfraksjon av faser
Referansestandard
ASTM E562-19
Intern metode identitet
ID 540
Merknad
Objekt
Sveiser i metalliske materialer
Parameter
Destruktiv prøving - Makroskopiske og mikroskopiske undersøkelser
Referansestandard
NS-EN ISO 17639
Intern metode identitet
ID 544
Merknad