Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

TEST 257

Pharmaq Analytiq AS

Thormøhlensgt 53D
5006 Bergen

Telefon: 55543950 / 55543952
E-post: pal.nilsen@zoetis.com
Hjemmeside: http://www.pharmaq-analytiq.com
Laboratoriet tilfredsstiller kravene i
NS-EN ISO/IEC 17025
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Pharmaq Analytiq AS Thormøhlensgt 55
5008 BergenPermanent laboratorium
P27 Veterinærmedisin
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Gjelle
Parameter
Na+K+ ATPase
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ATPase-PA
Merknad
Metode basert på McCormick 1993
Objekt
Vev fra laks og ørret
Parameter
Renibacterium salmoniarum
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
RENIBsal-PA
Merknad
Sanntids-PCR
Objekt
Vev fra laks, torsk og ørret
Parameter
Piscine myocarditis virus
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PMCV-PA
Merknad
Sanntids-PCR
Objekt
Vev fra laks, torsk og ørret
Parameter
Paranucleospora theridion
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PARANUCthe-PA
Merknad
Sanntids-PCR
Objekt
Vev fra laks, torsk og ørret
Parameter
Viral hemoragisk septikemi virus (VHSV)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
VHSV-PA
Merknad
Sanntids-PCR
Objekt
Vev fra laks, torsk og ørret
Parameter
Yersinia ruckeri
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
YERSINruc-PA
Merknad
Sanntids-PCR
Objekt
Vev fra laks, torsk og ørret
Parameter
Piscirickettsia salmonis
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PISCIsal-PA
Merknad
Sanntids-PCR
Objekt
Vev fra laks, torsk og ørret
Parameter
Francisella philomiragia subsp. Noatunensis
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
FRANCnoa-PA
Merknad
Sanntids-PCR
Objekt
Vev fra laks, torsk og ørret
Parameter
Salmonid Alfavirus (SAV) (Nsp1)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
SAVuni-PA
Merknad
Sanntids-PCR
Objekt
Vev fra laks, torsk og ørret
Parameter
Infeksiøs Pankreas Nekrose Virus (IPNV)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
IPNV-PA
Merknad
Sanntids-PCR
Objekt
Vev fra laks, torsk og ørret
Parameter
Infective Salmon Anemia Virus (ISAV/ILAV)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ILAVa-PA
Merknad
Sanntids-PCR
Objekt
Vev fra laks, torsk og ørret
Parameter
Viral Nervøs Nekrose (VNN) Nodavirus
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
NODA-PA
Merknad
Sanntids-PCR
Objekt
Vev fra laks, torsk og ørret
Parameter
Parvicapsula pseudobranchiola
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PARVICpseu-PA
Merknad
Sanntids-PCR