Du er her:

Hvem er akkreditert

  • Resultatlistene kan sorteres etter akkrediteringsnummer og alfabetisk. 
  • Suspensjoner vises som rød markering av hver organisasjon, eventuelt hver metode i detaljert omfang. Les mer om suspensjon her.
  • Har du spørsmål, ta kontakt på e-post post@akkreditert.no. 

 


  Referansematerialprodusenter

Parameter er den enheten man ønsker å finne i analysen.

Objekt, eller prøvematerialet, er det mediet man analyserer, gjør prøvingen på.

Referansestandard er søk i referansestandarder for akkrediterte analyser.

Fagområder er Norsk akkrediterings metode for inndeling av akkreditert omfang for laboratorier.

PS! P-områder ligger under områder for søk i "laboratorier", laboratorier med omfang definert som m-områder ligger under området for "medisinske lab".


Les mer om hvordan søke i databasen


Antall treff i databasen: 101


TEST 001 Eurofins Food & Feed Testing Norway AS
Fagområde
P12 Kjemisk analyse
P16 Mikrobiologisk analyse
P24 Molekylærbiologi
P27 Veterinærmedisin

Hjemmeside: www.eurofins.no
TEST 002 Nordisk Institutt for Odontologiske Materialer AS (NIOM as)
Fagområde
P15 Metallurgi

Hjemmeside: www.niom.no
TEST 003 Eurofins Environment Testing Norway AS
Fagområde
P12 Kjemisk analyse
P16 Mikrobiologisk analyse
P24 Molekylærbiologi
P31 Fleksibelt akkrediteringsomfang

Hjemmeside: www.eurofins.no
TEST 004 Nedre Romerike Vann- og Avløpsselskap IKS
* Delvis suspendert (Frivillig eller ufrivillig)

Fagområde
P12 Kjemisk analyse
P16 Mikrobiologisk analyse
P3001 Prøvetaking avløpsvann
P3099 Mengdemåling av avløpsvann

Hjemmeside: www.nrva.no
TEST 006 Kiwa AS
Fagområde
P13 Korrosjon
P14 Mekanikk
P15 Metallurgi
P17 Miljø

Hjemmeside: www.kiwa.no
TEST 008 Stiftelsen NILU
Fagområde
P12 Kjemisk analyse
P3002 Prøvetaking luft

Hjemmeside: www.nilu.no
TEST 009 Norsk institutt for vannforskning
Fagområde
P12 Kjemisk analyse
P21 Taksonomi
P3003 Prøvetaking bunnsediment
P32 Faglige vurderinger og fortolkninger

Hjemmeside: www.niva.no
TEST 013 SGS Analytics Norway AS
Fagområde
P12 Kjemisk analyse
P16 Mikrobiologisk analyse
P24 Molekylærbiologi
P31 Fleksibelt akkrediteringsomfang

Hjemmeside: www.sgs.com/analytics-no
TEST 014 RISE Fire Research AS
Fagområde
P03 Brann

Hjemmeside: www.risefr.no
TEST 019 Intertek West Lab AS
Fagområde
P12 Kjemisk analyse
P16 Mikrobiologisk analyse

Hjemmeside: www.intertek.no
TEST 020 Norges geologiske undersøkelse
Fagområde
P08 Geologisk prøving
P12 Kjemisk analyse

Hjemmeside: www.ngu.no
TEST 021 Norsk Treteknisk Institutt
Fagområde
P14 Mekanikk

Hjemmeside: www.treteknisk.no
TEST 027 Norsk Spesialolje AS
Fagområde
P12 Kjemisk analyse

Hjemmeside: www.spesialolje.no
TEST 028 Trondheim kommune
* Delvis suspendert (Frivillig eller ufrivillig)

Fagområde
P12 Kjemisk analyse
P16 Mikrobiologisk analyse
P22 Ioniserende stråling og radioaktivitet

Hjemmeside: https://www.trondheim.kommune.no/miljolab
TEST 032 Nemko Norlab AS
* Delvis suspendert (Frivillig eller ufrivillig)

Fagområde
P12 Kjemisk analyse
P16 Mikrobiologisk analyse
P19 Sensorikk
P27 Veterinærmedisin
P3002 Prøvetaking luft
P31 Fleksibelt akkrediteringsomfang

Hjemmeside: www.nemkonorlab.com
TEST 033 Nemko Scandinavia AS
Fagområde
P03 Brann
P05 Elektrisk prøving
P06 EMC, Elektromagnetisk kompatibilitet
P17 Miljø
P18 Oppførsel
P20 Sikkerhet

Hjemmeside: www.nemko.com
TEST 034 Applica Test & Certification AS
Fagområde
P06 EMC, Elektromagnetisk kompatibilitet
P17 Miljø
P18 Oppførsel
P3002 Prøvetaking luft

Hjemmeside: www.applica.no
TEST 035 NIBIO - Norsk institutt for bioøkonomi
Fagområde
P12 Kjemisk analyse
P16 Mikrobiologisk analyse
P24 Molekylærbiologi
P31 Fleksibelt akkrediteringsomfang

Hjemmeside: www.nibio.no
TEST 037 Labora AS
Fagområde
P12 Kjemisk analyse
P16 Mikrobiologisk analyse
P24 Molekylærbiologi
P3001 Prøvetaking avløpsvann
P3099 Mengdemåling av avløpsvann
P31 Fleksibelt akkrediteringsomfang

Hjemmeside: www.labora.no
TEST 040 ABB ELECTRIFICATION NORWAY AS
Fagområde
P05 Elektrisk prøving

Hjemmeside: www.nefilab.com